Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele

Pracownicy

W placówce zatrudnionych jest 18 nauczycieli (w tym dyrektor, wicedyrektor, logopeda, psycholog, katecheta, nauczyciel języka angielskiego). Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie; 13- nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 - nauczyciela mianowanego, 3-kontraktowego, 1 osoba jest stażystą. Większość nauczycieli posiada wieloletni staż pracy z małymi dziećmi.

Alina Bogdzia, Bożena Czarnecka
Małgorzata Dziemiach -Krzywicka: pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany,  mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe
logopedia, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, koordynator pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.

Renata Garbaczewska
, Beata Jopich, Beata Pietraniuk
Karolina Pezowicz
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, licencjat z pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel kontraktowy,   studia podyplomowe - terapia pedagogiczna,   

Marta Rutkowska
Krystyna Skrzypińska: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, koordynator programu „Czyste powietrze wokół nas”,
Bożena Szumowska, Elżbieta Toczydłowska

Renata Woroniecka: nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, pedagog w zakresie kształcenia integracyjnego, ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki, doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego.
Urszula Woroniecka- nauczyciel kontraktowy, mgr filologii angielskiej, studia podyplomowe -edukacja elementarna
Lucyna Wójcik, Marta Wójcik, Barbara Zakryś


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego