Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum

Publikacje


Ocalić od zapomnienia

          Każdy zakątek naszej Ziemi jest przedmiotem zainteresowania dziecka, tu ono mieszka, tu jest jego rodzina.
         Dzieci w wieku przedszkolnym są w stanie rozumieć, że każdy region ma specyficzną twórczość ludową, swoiście piękną i ciekawą. Wprowadzając sztukę ludową do przedszkola nie tylko realizujemy wiele zadań wychowawczych, lecz spełniamy także poważną rolę pomagając ocalić ją od zapomnienia. Przybliżenie regionalnej sztuki ludowej to pierwsze lekcje ojczystej historii.
         W naszym przedszkolu realizujemy to zadanie poprzez umożliwienie dzieciom bezpośrednich kontaktów z dziełami sztuki i uczenie patrzenia, jak one powstają oraz poprzez organizowanie własnej twórczości dziecięcej.
         W październiku bieżącego roku wszystkie nauczycielki grup dzieci 5-6 letnich zorganizowały wycieczki Szlakiem Rękodzieła Ludowego. Dzieci odwiedziły warsztaty garncarzy: p. Piechowskiego, p. Kudrewicza i p. Maculewicza obserwując różne techniki wykonywania glinianych naczyń oraz ich zdobienia. Były również w kuźni p. Hulewicza, aby poznać ginącą już sztukę formowania z metalu podków i innych przedmiotów codziennego użytku. Zwiedziły też pracownię łyżkarza p. Baranowskiego, który zręcznie wydłubał z kawałka osikowego drewna łyżkę.
         Dużą ciekawostką dla dzieci był fakt, że z gliny , metalu i drewna można również wykonać zabawki. Tradycyjnie więc, każdy uczestnik przywiózł z wycieczki pamiątkę w postaci podkówki, dzbanuszka, glinianego ptaszka, czy też małej drewnianej łyżeczki i chochelki.
         Po wycieczkach i zapoznaniu z pracą twórców ludowych dzieci wykonywały "ulepianki" z gliny przekonując się , jak trudna jest to sztuka. Przedstawiały również zaobserwowane w warsztatach czynności twórców ludowych w postaci rysunku. Była to dla dzieci interesująca forma ekspresji plastycznej, kultywowania tradycji regionu, a przede wszystkim dobra zabawa , w której poznały elementarz rzemiosła od wieków uprawianego przez miejscowych artystów ludowych.
ZDJĘCIA W GALERII.

Bożena Szumowska

Konkurs ekologiczny "Czyste powietrze wokół nas"

          Konkurs ekologiczny "Czyste powietrze wokół nas" został przeprowadzony dnia 11 maja 2006 roku w grupie dzieci pięcioletnich "Krasnoludki". Celem konkursu było podsumowanie wiadomości zdobytych podczas realizacji programu antynikotynowego, uwrażliwienie dzieci na miejsca w których mogą być narażone na dym a także rozbudzanie aktywnych postaw wobec ochrony środowiska.
         Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat skutków zanieczyszczenia środowiska przez dymy, a także dużą umiejętnością określania różnych źródeł zanieczyszczeń powietrza.
         Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które wręczyła obecna na imprezie Pani Dyrektor Danuta Kowalewska. Wszystkie dzieci za aktywny udział w konkursie otrzymały słodkie upominki. Imprezę można uznać za udaną.
ZDJĘCIA W GALERII.

Barbara Szutko, Teresa Dubrawa

"Kolorowe dni w przedszkolu"

          To cykl zajęć realizowanych w ramach projektu ,,Z kolorami przez świat". Projekt powstał dzięki pomysłom nauczycielek z Przedszkola, a dotacja z Urzędu Miasta w Czarnej Białostockiej pozwoliła na jego realizację. Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku 3 - 5 lat, które z różnych powodów nie uczęszczają do przedszkola.
         Proponowany cykl spotkań służy wspieraniu rozwoju indywidualnego dziecka, stworzeniu warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym.
         Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach popołudniowych. Podczas zajęć dzieci mają możliwość zapoznania się z różnymi technikami plastycznymi, poznają nowe zabawy, tańczą, śpiewają i spotykają się z ciekawymi ludźmi. Wizyty w przedszkolu sprzyjają w nawiązywaniu nowych kontaktów z rówieśnikami, pokonywaniu barier i ułatwiają adaptację dzieci w nowym środowisku.
         Tematyka zajęć jest dostosowana do wieku i zainteresowań dzieci. Dotyczy różnorodnych treści z otaczającego dziecka środowiska. Sądząc po frekwencji dzieci i rodziców wnioskujemy, że zajęcia są ciekawe i interesujące. Mali uczestnicy są zainteresowani i zaangażowani, a powstałe wytwory wzbogacają naszą przedszkolną galerię.
         Podsumowaniem działalności zajęć będzie wystawa prac przyszłych przedszkolaków, a także ich udział w festynie rodzinnym organizowanym przez naszą placówkę.
ABY OBEJRZEĆ MIGAWKI Z ZAJĘĆ ZAPRASZAMY GO GALERII

Agnieszka Radkowska, Lucyna Wójcik, Alicja Dąbrowska

Moje spotakanie z Janem Brzechwą

         Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej nr 2 dnia 28. 04. 2006r. odbyło się spotkanie w ramach obchodów " Światowego Dnia Książki w bibliotekach" w związku z 40 rocznicą śmierci poety J. Brzechwy. Wzięły w nim udział dzieci z przedszkola z grup "Zajączki" i "Pszczółki" oraz uczniowie klas III i IV. Imprezę przygotowały biblioteka szkoły podstawowej i Miejska Biblioteka Publiczna.
         Na początku wystąpiły pani dyrektor Przedszkola Danuta Kowalewska i pani dyrektor SP Jolanta Dadura czytając wiersze J. Brzechwy. "Wesołe Nutki" zespół wokalno - taneczny z Przedszkola zatańczył "Kaczkę Dziwaczkę", dzieci z grupy "Zajączki" przedstawiły "Kwokę". Następnie wystąpili uczniowie ze szkoły, prezentując takie utwory jak: "Grzyby", "Pan Szczuka", "Błazen i król", "Żuk", "Stonoga" i inne. Wszyscy byli zachwyceni i gromkimi brawami żegnali młodych "aktorów".
         Po wystąpieniach dzieci był konkurs dla publiczności. Należało odgadnąć tytuły wierszy na podstawie czytanych fragmentów. Śmiechu było dużo, gdyż zdarzały się pomyłki. Mimo to chętnych do udziału nie brakowało, gdyż każdy uczestnik zdobył słodką nagrodę. Na koniec imprezy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego "Entliczek- pentliczek". Wpłynęło 50 prac: z przedszkola, szkoły oraz świetlicy socjoterapeutycznej. W tym konkursie wzięły udział dzieci z grupy "Zajączki". Nagrodzono prace: Ani Trochim, Diany Gutowskiej oraz Michała Kundy. Wyróżnienia otrzymali: Patryk Ołdytowski, Gabrysia Prokopczuk oraz Paulina Urbanowicz. Dzieci były bardzo zadowolone z otrzymanych nagród. Prace można oglądać na wystawie w Miejskiej Bibliotece.
ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA Z IMPREZY ZAPRASZAMY DO GALERII.

Alina Bogdzia, Bożena Szumowska

Podlasie skarbnicą wiedzy

          Taki tytuł nosi projekt, który napisały nauczycielki z przedszkola. Otrzymał on dotację z Urzędu Miejskiego. W związku z tym już w lutym rozpoczęły się zajęcia według opracowanego harmonogramu. Odbywają się one dwa razy w miesiącu, trwają godzinę, a realizowana jest na nich tematyka z zakresu przyrody i ekologii. Na spotkania uczęszczają dzieci z koła przyrodniczo - ekologicznego "Szyszkowe Ludki", działającego w przedszkolu oraz inne dzieci z naszego miasta w wieku 3-5 lat, które nie chodzą jeszcze do przedszkola.
         Na pierwszym spotkaniu dzieci zapoznały się ze sobą oraz z nauczycielkami prowadzącymi zajęcia. Zobaczyły pracownię koła przyrodniczo - ekologicznego. Poznały salę w przedszkolu, w której cały czas będą odbywały się zajęcia. Na kolejnym spotkaniu dzieci były już bardziej odważne, chętnie brały udział w organizowanych przez nas zabawach. Poznały na nich oznaki wiosny, opowiadały historyjkę obrazkową "O Grzesiu, co wiosnę miotłą przypędził". Dowiedziały się, co jest potrzebne roślinom do życia i jak należy o nie dbać. Na koniec spotkania każde dziecko posadziło cebulkę w słoiku i zabrało do domu, aby tam hodować szczypior. Na następnych zajęciach dzieci utrwaliły wiadomości na temat oznak wiosny. Rozwiązywały zagadki, nauczyły się piosenki "Bociek", poznały narzędzia potrzebne do pracy w ogrodzie. Rysowały czarodziejskie kwiaty, bawiły się w różne zabawy ruchowe. Dowiedziały się, w jaki sposób należy posadzić kwiaty w doniczkach. A kiedy już zdobyły te wiadomości, zabrały się do działania. Każdy otrzymał doniczkę i cebulkę kwiatową do posadzenia. Następnie udaliśmy się na hol przedszkola, aby znaleźć słoneczne miejsce dla roślin. Gdy już nasze kwiaty podrosną, a wiosna będzie w pełni posadzimy je w ogrodzie przedszkolnym, aby było w nim pięknie.
         Na wszystkie nasze spotkania przygotowujemy dzieciom wiele atrakcji, aby były one ciekawe i żeby każdy wyniósł z nich wiele wiadomości i umiejętności. Mamy w planach wspaniały Turniej Wiedzy Ekologicznej oraz w miesiącach letnich wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego.
         Bardzo się cieszymy, że nasza działalność spotkała się z dużym zainteresowaniem rodziców i ich dzieci. Za naszym pośrednictwem mają oni kontakt z przedszkolem i przyrodą, przygotowują się do późniejszej pracy na zajęciach.
         Poprzez edukację przyrodniczo-ekologiczną staramy się sprostać oczekiwaniom dorosłych i zapewnić dzieciom przyjemny i pożyteczny pobyt w przedszkolu.

Alina Bogdzia, Beata Jopich, Marta Rutkowska

Konkurs kolęd w przedszkolu

          Tradycją naszego przedszkola stało się organizowanie przeglądu kolęd w wykonaniu dzieci w wieku 4-6 lat. Spotkanie to odbyło się w tym roku dn.12. 01. Zostali na nie zaproszeni goście: radni Rady Miejskiej oraz księża z parafii rzymskokatolickiej i parafii prawosławnej.
         Wieczór rozpoczęła Pani Dyrektor Danuta Kowalewska, która powitała zebranych gości i zaprosiła wszystkich do miłego uczestniczenia w imprezie. Na początku wystąpił zespół teatralny "Pomponik", który zaprezentował przedstawienie pt. "Kolędowanie z gwiazdą". Inscenizacja była nawiązaniem do naszej polskiej tradycji kolędniczej. Mali aktorzy śpiewali regionalne przyśpiewki, składali noworoczne życzenia. Po tych życzeniach rozpoczął się koncert kolęd. Prowadzony on był przez dwójkę małych konferansjerów: Justynę T. i Krzysia Ł., którzy opanowali już w bardzo dobrym stopniu umiejętność czytania. W repertuarze śpiewających dzieci znalazły się kolędy tradycyjne takie, jak np. "Wśród nocnej ciszy", "Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Dzisiaj w Betlejem", "Przybieżeli do Betlejem". A także nowoczesne: "Okno w chmurach", "Pastuszek bosy", "Ptaki niby dzwoneczki". Kolędy były przeplatane piosenkami religijnymi "Jezus o poranku", "Bóg potrzebuje ciebie", które dzieci przedstawiały ruchem.
         Już po pierwszej kolędzie zapanował iście świąteczny nastrój. Dzięki pięknym występom przedszkolaków przeżyliśmy jeszcze raz niezwykłą prawdę o narodzinach Syna Bożego. Spotkanie przebiegało w miłej rodzinnej atmosferze i zapewne na długo zapadnie w pamięci występujących dzieci oraz widowni.
         Ta impreza i wiele innych organizowanych w przedszkolu służą kultywowaniu tradycji religijnych, narodowych oraz wzmacnianiu więzi rodzinnych i rozwijaniu współpracy placówki z rodziną.

Marta Rutkowska
Alina Bogdzia

Nasi mali czytelnicy

          Literatura dziecięca, będąca również dziedziną sztuki, jest ważnym elementem wychowania w przedszkolu. Budzenie motywacji czytelniczych, przygotowanie dziecka do tego, aby w przyszłości stało się czytelnikiem dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę to podstawowy cel różnorodnych zabiegów podejmowanych w pracy przedszkola w dziedzinie wychowania literackiego. Kontakt z książką nauczyciel zapewnia dzieciom poprzez organizację w sali kącika książek. Uwzględnia ich wiek rozwojowy, poziom wrażliwości, a jednocześnie potrzebę zabawy, zanurzenia się w świat fantazji oraz zdobywania informacji o świecie. Ponadto prawie każde zajęcie w grupie dzieci 6- letnich oparte jest na literaturze. Nauczycielki wykorzystują wiersze, opowiadania, organizują teatrzyki na podstawie różnych bajek oraz czytają książki.
         Aby poszerzyć dzieciom kontakt z literaturą rozpoczęliśmy systematyczne zajęcia w Miejskiej Bibliotece w oddziale dziecięcym. Uczestniczą w nich wszystkie oddziały dzieci 5-6 letnich. Zajęcia odbywają się co miesiąc, a prowadzą je Pani Kierownik Elżbieta Litwińska, pani Grażyna Lisowska- bibliotekarka oraz nauczycielka prowadząca grupę. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w styczniu pod hasłem "Ptaki zimą". Dzieci utrwaliły nawy i wygląd ptaków, które spędzają w naszym kraju zimę: wróble, gile, jemiołuszki oraz sikorki. Oglądały je w różnych książeczkach dziecięcych, które znajdują się w bibliotece. Nauczyły się wierszyka "Domek dla ptaszków". Rozwiązywały różne zagadki, śpiewały piosenki. Otrzymały również obrazki ptaszków do kolorowania. Dzieci bardzo się starały, aby wiernie odtworzyć kolorystykę upierzenia ptaków. Takie zajęcia dały sporo wiadomości oraz były urozmaicone pokazem bogatego księgozbioru dziecięcego dotyczącego tematyki związanej z ptakami.
         Pod koniec stycznia dn. 27. 01. 2006 r. w bibliotece odbył się Konkurs Recytatorski pod hasłem "Moje książki", w którym wzięły udział niektóre dzieci z przedszkola. Było ich 6, ale wiernie kibicowały im dzieci z grupy "Zajączki" i "Słoneczka". Wszystkie przedszkolaki recytowały pięknie, wobec tego jury przyznało uczestnikom konkursu dyplomy i książeczki. Ciekawym pomysłem starszych dzieci był pokaz mody uczniowskiej. Wszystkie kreacje w takt muzyki z opisem słownym prowadzącej uczennicy prezentowały "modelki"- dziewczynki na "wybiegu". Stroje były wykonane z gazet i ozdobione wycinankami. Na koniec spotkania zostały wręczone nagrody "Najlepszego czytelnika".
         Kolejne spotkanie w bibliotece odbędzie się w lutym, a po nim przyjdą następne, aż do końca roku - do czerwca. Celem tych zajęć jest kształtowanie u dzieci postawy przyszłego czytelnika, który będzie w sposób samodzielny wybierał swoje lektury oraz szukał właściwej drogi do książki i czasopisma, a przede wszystkim - odczuwał potrzebę stałego z nimi kontaktu.

Alina Bogdzia

Jestem przedszkolakiem

          Pierwsze miesiące pobytu dziecka w przedszkolu są dla niego okresem bardzo trudnym. Dziecko wchodzi w nowe środowisko z nowymi nauczycielami, kolegami, niekiedy po raz pierwszy na kilka godzin musi rozstać się z rodzicami. Zmiana ta dla większości stanowi ogromne przeżycie i czas przystosowania się do nowej sytuacji, nie zawsze wypełniony jest radością i dobrym samopoczuciem. Aby pomóc dzieciom pokonać stres i zapobiec negatywnym przeżyciom jakie towarzyszą im przy przekraczaniu progu przedszkola staramy się otaczać je życzliwą atmosferą i fachową opieką.
         Wspaniałą okazją do tworzenia "przedszkolnej, bliskiej sobie rodziny" są wspólnie organizowane uroczystości przedszkolne. Do takich należy zaliczyć "Pasowanie na przedszkolaka", które odbyło się 9.11.2005 r. Wzięły w niej udział dzieci uczęszczające do placówki na 10 godzin: najmłodsze - "Misie", a także te dzieci, które nigdy nie były pasowane - z grup "Grzybki", "Zajączki" oraz "Słoneczka". Pani Dyrektor Danuta Kowalewska powitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Rozpoczęła się część artystyczna.
Wszystkie dzieci wspaniale recytowały wiersze, śpiewały piosenki.Przedszkolaki złożyły również przyrzeczenie następującej treści:

Będę pomagał młodszym kolegom,
Będę starał się być dobrym przedszkolakiem,
Będę dbać o porządek w sali,
Będę używał słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
Będę chętnie chodził do przedszkola.

PRZYRZEKAMY!!!

W końcu nadszedł uroczysty moment, czyli pasowanie. Pani Dyrektor każde dziecko dotknęła dużym ołówkiem i mówiła "Pasuję cię na przedszkolaka".Wszystkie dzieci z dumą oglądały otrzymane znaczki i dyplomy.         Gdy już wszystkie dzieci zostały pasowane, Pani Dyrektor pożegnała dzieci i rodziców oraz podziękowała nauczycielkom za przygotowanie uroczystości. Wszyscy w radosnym nastroju poszli do domów.

Alina Bogdzia
Marta Rutkowska

Wystawa "Puszcza Knyszyńska - uroki jesieni"

          W dniach 30.10.2005 - 24.11.2005 w naszym przedszkolu prezentowana była wystawa fotograficzna pt. "Puszcza Knyszyńska - uroki jesieni". Powstała ona przy współpracy członków Klubu Fotografii Artystycznej i Przyrodniczej "Pryzmat".
          Prezentowane fotografie pozwoliły dostrzec jak wspaniałe i niepowtarzalne krajobrazy otaczają nasze miasto, zauważyć piękno jesiennego krajobrazu, zwierzęta i rośliny Puszczy Knyszyńskiej.Dzięki pasjonatom fotografii przyrodniczej mieliśmy okazję podziwiać to, czego na co dzień nie dostrzegamy.         Gościem dzieci z przedszkola był pan Andrzej Kudlewski, jeden ze współautorów wystawy. Podzielił się z dziećmi swoimi doświadczeniami dotyczącymi fotografowania . Opowiedział o przygodach i ciekawych zdarzeniach, które miały miejsce w czasie "podglądania" świata zwierząt i roślin. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.
          Mamy nadzieję, że tak pomyślnie rozpoczęta współpraca zaowocuje następnymi wystawami, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Bożena Szumowska
Bożena Czarnecka

Na komisaricie i poczcie

          Największym skarbem rodziców są ich dzieci. Wszyscy troszczą się o nie, dbają, pilnują, żeby nic złego się nie stało. Także przedszkole wspiera i pomaga rodzicom wychowywać i kształcić ich pociechy. Już w przedszkolu dzieci uczą się podstawowych zasad ruchu drogowego, a szczególnie jak bezpiecznie poruszać się po ulicach, jak przez nie przechodzić i w jakich miejscach jest to dozwolone. Przyswojenie przez dzieci tej wiedzy i umiejętności w dużej mierze wpływa na ich bezpieczeństwo. Aby uatrakcyjnić oraz podkreślić wagę tematyki przedszkole współpracuje z policją. Co roku organizowane są spotkania z funkcjonariuszami policji, na których dzieci poznają umundurowanie, pracę. Oraz przedmioty (lizak, kajdanki, radiotelefon, pałka, kamizelka), jakimi policjanci posługują się w codziennej pracy. W trakcie tych spotkań dzieci dowiadują się także, że policjant jest ich przyjacielem i w razie potrzeby zawsze udzieli pomocy.
          W tym roku dzieci z grupy "Słoneczka" miały okazję nie tylko spotkać się z policjantem, ale także odwiedzić Posterunek Policji w naszej miejscowości. Przyglądały się codziennej pracy funkcjonariuszy.Największym zainteresowaniem cieszył się radiowóz.Dzieci wsiadały za kierownicę, próbowały nadawać komunikaty przez megafon radiowozu.Było to niezapomniane przeżycie. Następnie udaliśmy się na Pocztę w celu wysłania listu do naszych przyjaciół w Czarnej Wsi Kościelnej.         Kupiliśmy znaczki, nakleiliśmy je, niestety wrzucić listu do skrzynki nie mogliśmy, bo był zbyt duży. Zostawiliśmy go więc u pani w okienku.
          Dzieci były bardzo zadowolone z wycieczki, w trakcie której również sprawdziły swoje praktyczne umiejętności poruszania się po ulicach miasta.

Marta Rutkowska


"Dla tych którzy odeszli"

          Tradycje chrześcijańskie i narodowe są bardzo ważnym elementem tożsamości kulturowej oraz narodowej Polaków. Listopadowe święta są szczególne, bo przywołują wspomnienia o bliskich nam osobach, które już odeszły. Oraz o tych, których imion już dawno nikt nie pamięta, ale wszyscy wiedzą i będą zawsze pamiętali, że walczyli oni i ginęli byśmy my mogli żyć w wolnej Polsce.
          Już w przedszkolu dzieci poznają różne zwyczaje i tradycje. Korzystając z pięknej jak na tę porę roku pogody, dzieci z grup "Słoneczka", "Zajączki" i "Krasnale" udały się 30.X.2005r. pod pomnik Jana Pawła II.Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć wielkiego rodaka, niezwykle skromnego i wspaniałego człowieka.Tradycyjnie postawiliśmy zapalony znicz, symbol wieczności, oraz światełko nadziei.         Wspominając również osoby nam bliskie, zmarłe, wspólnie odmówiliśmy chrześcijańską modlitwę za dusze zmarłych "Anioł Pański". Dzieci były bardzo wzruszone, co zapewne sprawi, że ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci.

Marta Rutkowska
Alina Bogdzia

Jesień w oczach dziecka

         Jest ona tak urzekająca, że każde niemal dziecko odczuwa urodę kolorowych liści, czerwonych kiści jarzębin, spadających żołędzi czy kasztanów. Jesienią gromadzimy wszystkie te dary wzbogacając przedszkolne kąciki przyrody i wykorzystując do twórczości plastyczno- konstrukcyjnej.
        Uroki jesieni możemy podziwiać nie tylko w naturalnym otoczeniu, ale również w literaturze dziecięcej, którą w swojej pracy wykorzystujemy na wiele sposobów.
         Aby umożliwić dzieciom bezpośredni kontakt z darami przyrody i literaturą, zorganizowałyśmy z p. Elżbietą Litwińską 19. 10. 2005 r. zajęcie dla grupy 5-6 latków z grupy "Zajączków" w Bibliotece Publicznej. W jesiennym wystroju czytelni dzieci pokazały, że wiersz, opowiadanie i piosenka- to nie tylko treść, ale także sposób jej wyrażania poprzez inscenizację, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy ilustracyjne, słowne i ortofoniczne. W każdej z tych zabaw wykorzystaliśmy pełne humoru wiersze J. Brzechwy oraz "jesienną poezję" H. Bechlerowej i M. Kownackiej. Za rekwizyty służyły nam oczywiście dary lasu i ogrodu .
         W dalszej części spotkania p. Elżbieta zapoznała dzieci z jedną z przygód Krasnala Hałabały. Był to wstęp do kolorowej krainy jesiennych liści, które posłużyły dzieciom do stemplowania barwnych bukietów. Z wykonanych prac powstała mała galeria tworząc jeszcze jeden element jesiennej dekoracji czytelni.
        Dzieciom tak bardzo podobały się zabawy w niecodziennej scenerii, że postanowiliśmy kontynuować te spotkania zimą, wiosną i z początkiem lata ,bazując oczywiście na wybranych utworach literatury dziecięcej.
        Taka zabawa z poezją ,piosenką i opowiadaniem przynosi dzieciom wiele radości. Każdy członek grupy znajdzie tu miejsce dla siebie i odniesie wspólny sukces, bo ta zabawa nie może być nieudana.
         "Gdy dziecko zaczyna się garnąć do ludzi, trzeba je między ludzi wprowadzać w nosidle, kołysce czy choćby podpierając poduszkami. Gdy oczy zaczynają reagować na kolory, trzeba im dostarczyć przedmioty o różnych barwach, różnych odcieniach, nasyceniu barwą i jaskrawością- tak by dziecko mogło między nimi wybierać. Musi mieć wiele przedmiotów, by mogło je porządkować i musi słyszeć wiele rytmów i melodii, by nabrało ochoty do tańca. A gdy zacznie sobie wytwarzać obraz świata, trzeba mu dostarczyć przykładów świata stworzonego przez człowieka. Trzeba mu też dać kredki, farby i plastelinę, tak by mogło nadać kształt tym światom, które pojawią się w jego wyobraźni.
( M. Mead "Kultura i tożsamość" )
Serdecznie dziękuję p. dyrektor Elżbiecie Litwińskiej oraz pracownikom Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej za pomoc i aktywny udział w spotkaniu.

Bożena Szumowska


Pasowanie na Przedszkolaka

         Dnia 29.09.2005w naszym przedszkolu odbyła się uroczyste pasowanie na przedszkolaka dzieci z oddziałów 5-godzinnych, które w bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy przekroczyły progi przedszkola. W trakcie spotkania dzieci zostały pasowane na ,, przedszkolaka". W pasowaniu uczestniczyły dzieci z grup: ,,Pszczółki", ,,Plastusie" , ,,Leśne Duszki " oraz rodzice dzieci.
        Zebranych gości powitała dyrektor przedszkola p. Danuta Kowalewska i zaprosiła do uczestnictwa w uroczystości. Na spotkaniu pojawił się także tajemniczy gość- pani Jesień. Przeprowadziła ,, egzamin", podczas którego dzieci musiały wykazać się różnymi umiejętnościami, m. in.:
- śpiewaniem piosenek
-recytacją wierszy
-liczeniem
-znajomością zasad dobrego zachowania.         Każde poprawnie wykonane zadanie było nagradzane gromkimi brawami. W zgodnej opinii dyrektora i rodziców wszystkie dzieci zdały egzamin celująco. Można więc było przystąpić do uroczystego pasowania. Poprzedziło je ślubowanie:

Dyrektor :,,Czy przyrzekacie pilnie się uczyć?
Dzieci: przyrzekamy
Dyrektor Czy przyrzekacie szanować wszystkich, którzy pracują w przedszkolu, po to aby nam było w nim dobrze?
Dzieci: przyrzekamy
Dyrektor Czy będziecie się starać być dobrymi kolegami i koleżankami?
Dzieci: przyrzekamy
Dyrektor Czy będziecie przyjaciółmi roślin i zwierząt?
Dzieci: przyrzekamy
Dyrektor Czy chcecie swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom?
Dzieci: przyrzekamy.

         Pani Danuta Kowalewska dokonała uroczystego pasowania na przedszkolaka. Każde dziecko otrzymało dyplom i znaczek, a każda grupa ,,Akt pasowania na przedszkolaka".

Wszystkim dzieciom gratulujemy!

Bożena Czarnecka
Beata Jopich

Policjant - nasz przyjaciel

          W ramach programu "Bezpieczny przedszkolak", który nasza placówka realizuje drugi rok, dn. 20.10.2005r. w grupie "Zajączków" odbyło się spotkanie z policjantem. Nawiązaliśmy współpracę z tatą jednego dziecka z naszej grupy, aspirantem Sławomirem Żynelem, pracownikiem KWP w Sokółce.
         Celem spotkania było ukazanie dzieciom, jak unikać zagrożeń i jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, a przede wszystkim wytworzenie u dzieci przekonania, że policjantowi można ufać.
         Dzieci mogły się o tym przekonać podczas całego spotkania. Najpierw przekonywały gościa, dlaczego jest ich przyjacielem. Później, w trakcie opowiadania o swojej pracy, policjant pozwolił dzieciom wziąć i obejrzeć przedmioty służące mu w pracy. Zaprosiliśmy również policjanta do wspólnej zabawy, podczas której kierował on ruchem ulicznym na skrzyżowaniu za pomocą odpowiednich ruchów oraz sygnalizacji świetlnej. Policjant mógł się też przekonać o znajomości numerów telefonów alarmowych pokazując tabliczki z cyframi. Dzieci wspólnie z policjantem nauczyły się też wiersza.
         Na koniec spotkania zrobiliśmy gościowi niespodziankę przygotowując portret w ubraniu służbowym z jego własnym zdjęciem oraz rysunki dzieci na temat pracy policjanta.
         Pan policjant pozostawił po sobie również pamiątkę wręczając dzieciom odznakę "Wzorowego pieszego" oraz emblematy misiów. Była to nagroda za wzorową znajomość przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznego zachowania się w domu, na podwórku i wobec nieznajomych dorosłych.
         Nasz gość odwiedził też dzieci z innych grup udowadniając im swoją postawą i miłym stosunkiem, że zawsze mogą na niego liczyć w trudnych dla siebie sytuacjach.

Bożena Szumowska

14 PAŹDZIERNIKA 2005

Na niebie jasne świeci słońce
    Na ziemi jesień w krasie swej
        Październik zlotem dziś powitał
                Nauczyciela dzień.        Kochani, drodzy wychowawcy, nauczyciele i pracownicy oświaty to dla Was organizowana jest co roku uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, 14 października, w naszym przedszkolu. Zaproszonymi gośćmi byli: Pan Burmistrz- T. Matejko, seniorzy- emerytowani pracownicy przedszkoli w naszym mieście oraz pracownicy naszej placówki.
          Na początku Pani Dyrektor D. Kowalewska powitała zebranych gości, podziękowała wszystkim za trud wieloletniej pracy oraz wręczyła nagrody i pochwały Dyrektora Przedszkola w Czarnej Białostockiej. Zebrani usłyszeli także piękne życzenia wypowiedziane przez Pana Tadeusza Matejkę, a jedna z koleżanek doznała zaszczytu otrzymania Nagrody Burmistrza Czarnej Białostockiej.
          Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci przygotowały panie: A. Dąbrowska, B. Szutko, B. Szumowska, A. Bogdzia, M. Rutkowska, B. Jopich oraz B. Czarnecka. Mali "aktorzy" pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, a zespół wokalno-taneczny "Wesołe Nutki" uświetnił uroczystość tańcami. Wszystkie przedszkolaki złożyły gościom życzenia oraz wręczyły laurki.
          Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy również za rok!

Alina Bogdzia

Jubileusz 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego

         100-lecie istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego było okazją do spotkania jego członków. Uroczystość odbyła się dnia 6 10 2005 roku o godz. 16 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej. Wzięli w niej udział licznie przybyli zaproszeni goście na czele z Prezesem Zarządu ZNP regionu podlaskiego. Wszystkich zebranych powitała P. Alina Kaliściak - prezes ZNP w Czarnej Białostockiej. Serdecznie dziękowała zasłużonym członkom za ich wieloletnią pracę. Były również wspomnienia lat ubiegłych, wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
         Ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego i wręczono nagrody dzieciom. Dużą atrakcją był występ dzieci z Przedszkola w Czarnej Białostockiej.         Program artystyczny przygotowały nauczycielki: M. Rutkowska, B. Szutko, A. Dąbrowska, B. Jopich i A. Bogdzia. Były życzenia, wiersze i nie zabrakło tańców w wykonaniu zespołu wokalno-tanecznego "Wesołe nutki".

   


        Uroczystość była bardzo udana sądząc po gromkich oklaskach podczas występów naszych milusińskich.

A. Dąbrowska
B. Jopich
A. Bogdzia

Bezpieczny dom, przedszkole i ulica

         Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom stanowi podstawowe zadanie dla rodziców i nauczycieli. Fala przestępstw, która nasila się w naszym kraju, zmusza nas do zastanowienia się , jak przeciwdziałać złu.
          Wraz z rozwojem dziecka, jego samodzielności, musimy coraz bardziej wyposażać je w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją - w zdolności radzenia sobie z sytuacją trudną. Małe dzieci charakteryzuje b r a k    p r z e w i d y w a n i a    s k u t k ó w podejmowanych działań, słaba kontrola własnych emocji i duże uzależnienie od grup rówieśniczych. W połączeniu z niewielkim doświadczeniem życiowym i wąskim zasobem technik radzenia sobie z różnego rodzaju problemami, stawia to dzieci w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia znacznie częściej niż osoby dorosłe.
          Konieczne jest więc jak najwcześniejsze wyposażenie ich w nawyki unikania, zapobiegania i możliwe szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Przestrogi i moralizowanie najczęściej okazują się zupełnie nieskuteczne, co więcej usypiają one czujność opiekunów, dając im złudne uczucie spełnionego obowiązku.
          W ramach dbania o bezpieczeństwo dzieci przedszkole przystąpiło w tym roku do realizacji programu "Bezpieczny przedszkolak" opracowanego przez podlaską policję we współpracy z Kuratorium Oświaty i Uniwersytetem Białostockim. W związku z tym 21. 02. 2005r. odbyło się w przedszkolu spotkanie z funkcjonariuszem straży miejskiej, komendantem Krzysztofem Ancypo oraz funkcjonariuszem policji, sierż.szt. Jarosławem Skobodzińskim. Celem spotkania było ukazanie dzieciom, jak unikać zagrożeń i jak się zachować w sytuacjach niebezpiecznych. Ponadto dzieci zapoznały się z zakresem działalności policji i straży miejskiej. Z zaciekawieniem porównywały wyposażenie i umundurowanie gości.
          Wykształcenie zachowań, dzięki którym dziecko mogłoby uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, przyniesie lepsze efekty, jeżeli przedszkole w tym działaniu będzie wspierane przez rodziców. Oto najważniejsze zasady, w które powinnyśmy wyposażyć dzieci:

•naucz dziecko pełnego imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu,
•powiedz dziecku, by odbierając telefon od nieznanej osoby, nie podawało swojego imienia,
•oceń teren, po którym się dziecko porusza,
•naucz dziecko dzwonić pod telefony alarmowe,
•wpisz swój numer telefonu do pracy dużymi cyframi przy aparacie,
•pomóż dziecku ustalić zaufanych dorosłych, do których może zwrócić się o pomoc,
•naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa, np.: nigdzie nie chodzić z nieznajomymi, nigdy nie otwierać drzwi, gdy jest samo w domu i nie mówić przez telefon, że nikogo nie ma w domu,
•nie oznaczaj imieniem wierzchniego ubrania dziecka,
•jeśli dziecko ma koszmary senne i boi się zasnąć, zostaw zapalone światło i posiedź z nim w pokoju,
•zapewnij swoje dziecko, że jest kochane i bezpieczne.

         Mamy nadzieję, że dzięki naszej wspólnej pracy, rodziców i przedszkola, dzieci zostaną wyposażone w wiadomości przydatne do pokonywania trudnych dla nich sytuacji.

Bożena Czarnecka
Bożena Szumowska

"Było fajnie"

25.II.2005r. - kolejne warsztaty w ramach w ramach WDN.

         Jak zwykle wszystkie nauczycielki chcą jak najszybciej wrócić do domu (godz. 16.00), więc podpytują czy to będzie długo trwało. Nieco uspokojone zapewnieniem, że niedługo i zachęcająco wyglądającym szwedzkim stołem zasiadają przy stolikach. Rozstawione są one w różnych miejscach sali, a na każdym z nich flaga. Są to flagi pięciu wybranych państw: Finlandii, Włoch, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Kraje te zostały wybrane do prezentacji w celu przybliżeniu Unii Europejskiej. Zamysł prowadzących był taki, aby wszystkie sposoby mogły być wykorzystane w pracy z dziećmi. Po powitaniu uczestniczek warsztatów nastąpiło rozpoznanie flag i uświadomienie sobie do jakiego kraju trafiłyśmy. Następnie układałyśmy pocięty na części obrazek przedstawiający Europę. Należało również nazwać ponumerowane państwa członków Unii Europejskiej, oraz wyszukać wśród zaznaczonych krajów dwa nie należące do Unii, były to Norwegia i Szwajcaria. Następnie z pośród wielu ilustracji wybieraliśmy te, które przedstawiały coś charakterystycznego dla danego państwa, a były to postacie historyczne i nie tylko, sporty, samochody i oczywiście budowle. Były także tańce - włoski i angielski, aby zmęczone po dniu pracy panie, wieczorową porą nieco się zrelaksowały. Nie mogło się obejść bez literatury dziecięcej wybranych państw. Zabawa polegała na zaprezentowaniu fragmentu bajki z danego kraju, a pozostałe osoby zgadywały jaka to bajka. Jeszcze tylko każdy kraj należało przedstawić na plakacie zachęcającym do jego odwiedzenia. No i końcowym zadaniem było wybranie z zestawu potraw oraz produktów tylko charakterystycznych dla danego kraju "przygotowanie ich i poczęstunek sąsiadów". Przy tym zadaniu nastąpiło rzeczywiste połączenie się członków Unii. Bardzo sprawnie wszystkie "kraje" połączyły swe siły przy jednym wspólnym stole i przystąpiły, do "natarcia na talerze". Wszystkie potrawy smakowały wyśmienicie i o dziwo jakoś już nikt nie pytał kiedy koniec. Warsztaty przygotowały i prowadziły: B. Szumowska, A. Bogdzia, M. Rutkowska, B. Czarnecka, A. Radkowska.

Marta Rutkowska

W pracowni komputerowej

          Ferie zimowe to nie dla wszystkich dzieci czas wolny, spędzany na zabawach w domu i na powietrzu. Niektóre chodzą do przedszkola bawić się i "pracować".
         Aby urozmaicić zajęcia postanowiłam wybrać się z grupą "Zajączki" do Pracowni Komputerowej w Szkole Podstawowej. Wraz z panią Cecylią Nowik zorganizowałyśmy tam zajęcia. Odbyły się one w dniach 2 i 3. 02 . 2005r.
          Na początku dzieci obejrzały jak wygląda pracownia, co się w niej znajduje. Następnie p. Cecylia zapoznała wszystkich z budową komputera oraz z zasadami obsługi. Dzieci dowiedziały się, do czego służą poszczególne jego części oraz jakie są zainstalowane programy. Później każdy mógł usiąść przed komputerem. Niektórzy zrobili to po raz pierwszy, inni wykazali się dobrą znajomością obsługi komputera. W czasie zajęć dzieci mogły sobie tworzyć dowolne rysunki (powstawały nawet piękne domki z ogródkami) wypełnione niezwykłymi barwami, zapełniać obrazki kolorem. Otrzymały wydrukowane kształty różnych przedmiotów do pokolorowania kredkami oraz dyskietki z kolorowankami.           Korzystając z Encyklopedii Multimedialnej obejrzały krótki film o głębinach oceanu, poznały również niektóre zwierzęta i rośliny wodne. Starszaki pisały literki, układały wyrazy, a niektórzy nawet zdania. Dużą atrakcją były również gierki komputerowe, ale dla wytrawniejszych "graczy".  Zajęcia bardzo podobały się dzieciom. Były tak zainteresowane, że z wielkim żalem opuszczały szkołę i pytały kiedy jeszcze tam pójdziemy.

Alina Bogdzia

Urok rodzinnych uroczystości w przedszkolu

         Integracji środowiska rodzinnego z przedszkolem sprzyjają często organizowane zajęcia otwarte, spotkania rodzinne i uroczystości . Rodzice i zaproszeni goście chętnie uczestniczą w takich spotkaniach, gdyż mają wówczas okazję do obserwacji dziecka w trakcie zabaw i podejmowanych wspólnie z kolegami zadań.
          Okazji do zorganizowania spotkań z rodzicami w przedszkolu jest wiele. Te , które dostarczają wszystkim szczególnie wiele ciepłych wzruszeń, to spotkania związane z kultywowaniem tradycji rodzinnych i świątecznych - spotkania wigilijne i Dzień Babci i Dziadka .Obie te uroczystości odbyły się w grupie "Zajączków" (5-6 latki) tradycyjnie w grudniu i w styczniu.
         Boże Narodzenie każdemu z nas kojarzy się z rodzinną atmosferą, ciepłem, wyciszeniem. Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa cudowne chwile oczekiwania na pierwszą gwiazdkę i towarzyszące temu emocje oraz wzajemne życzenia podczas dzielenia się opłatkiem. Warto więc każdego roku przeżywać to wydarzenie angażując w nie również dzieci i ich rodziców.
          "Babcia i Dziadek to nasi przyjaciele"- to słowa piosenki śpiewanej w tym roku przez przedszkolaków. Dzieci przygotowały również z okazji tego ważnego święta przedstawienie jasełkowe , koncert życzeń i układy taneczne. Miały też okazję obserwować swoje babcie i dziadków w zmaganiach konkursowych.
          Podejmowane w czasie rodzinnych spotkań wspólne działania sprzyjają wzajemnemu, lepszemu poznaniu oraz zrozumieniu potrzeb i postaw zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dostarczają wszystkim wielu miłych doznań oraz ciepłych wspomnień.

Wesołe zakończenie karnawału

          Dnia 8 lutego 2005r. w grupach "Słoneczek" i "Pszczółek" odbyło się wesołe pożegnanie karnawału. Przygotowania do zabawy trwały od kilku dni. Dzieci z nauczycielkami przygotowywały sobie przebrania. Samodzielnie wycinały i ozdabiały maski i czapki, robiły pierwsze przymiarki. Wśród przedszkolaków panował nastrój pełen oczekiwania na bal karnawałowy. Przy zaangażowaniu rodziców zorganizowany został też słodki poczęstunek.
         Kiedy nadszedł czas, dzieci obu grup spotkały się w specjalnie przygotowanej sali. Przebrane dzieci prezentowały się kolorowo i tajemniczo. Gościem specjalnym i niespodzianką dla dzieci było przybycie bohatera znanej dzieciom gry komputerowej. Postacią tą był Hugo, który bawił się z dziećmi. Inicjował różnego rodzaju zabawy w kole, w parach, dzieci tworzyły wężyki, pociągi, tańczyły również indywidualnie. Między tańce wplatane były różne konkursy np.: taniec na gazetach, taniec z balonem, rzucanie do celu kulami z gazet. Najwięcej radości sprawiły dzieciom zabawy z gościem i przeciąganie liny.
         Po zakończeniu części muzycznej i konkursowej, zmęczone ale szczęśliwe dzieci zasiadły do słodkiego poczęstunku.
          Bal karnawałowy był bardzo udany. Zadowolone przedszkolaki wróciły do swoich sal. Niestety następny karnawał będzie dopiero za rok.

Beata Jopich
Marta Rutkowska

Dbamy o zdrowie

          Zdrowie jako jeden z najistotniejszych i najcenniejszych zasobów naturalnych każdego społeczeństwa musi być doceniane i uwzględniane ,zwłaszcza w działaniach edukacyjnych. Obejmują one bowiem w swoich skutkach, w mniejszym lub większym zakresie, wcześniej lub później zdrowie całego społeczeństwa, kształtując postawy prozdrowotne, rozwijając własną aktywność, łącznie ze świadomym gospodarowaniem jego zasobami.
          Okres przedszkolny szczególnie sprzyja promocji zdrowia fizycznego, ze względu na dobroczynny wpływ aktywności ruchowej na dziecko. Potrzeba ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym jest szczególnie duża, a wręcz niezbędna. Opanowane w tym wieku umiejętności ruchowe, pływanie, jazda na rowerze, nartach, czy też na łyżwach, pozostają już na całe życie. Systematycznie i prawidłowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy motoryczne, jak: szybkość, siłę, zwinność, wytrzymałość. Uczą sprawności ruchowej w biegu, skokach, wspinaniu, rzutach, chwytach, itp. Kształtują również wartościowe cechy charakteru, takie jak: odwaga, samodzielność, wytrwałość, gotowość do niesienia pomocy, ambicja, umiejętność kolektywnego działania i pokonywania trudności
          Oprócz zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu nasze przedszkole promuje także zdrowy styl życia. Jednym ze sposobów realizacji tej tematyki było spotkanie z przedstawicielami służby zdrowia. Zaproszeni goście i dzieci z przedszkola obejrzeli przedstawienie w wykonaniu dzieci z koła sportowego ,,Tygryski" pt.:,, Kłopoty Kubusia Puchatka ze zdrowiem". Uczestnicy spotkania dowidzieli się, że zdrowym być to:
•prawidłowo się odżywiać
•dbać o higienę i czystość w otoczeniu
•aktywnie spędzać wolny czas
•codziennie się gimnastykować

         Spotkanie to było także okazją do docenienia trudnej i odpowiedzialnej pracy pracowników służby zdrowia. Dzieci z grup ,,Plastusie" i ,,Zajączki" wierszem i piosenką podziękowały lekarzom i pielęgniarkom za ich opiekę i dobre rady w trakcie choroby. Wręczyły gościom plakaty i książeczki, które umilą czas oczekiwania na wizytę u lekarza w poradni pediatrycznej w naszym ośrodku zdrowia.

Bożena Szumowska
Bożena Czarnecka.

Przedszkolaki powitały wiosnę

         Wiosna jest najpiękniejszą porą roku i wszyscy na nią czekamy z wielką niecierpliwością. Długi okres zimy powoduje, że tęsknimy za ciepłem, słońcem i zielenią.
          Pierwszy dzień wiosny jest dniem bardzo radosnym dla wszystkich. Najbardziej z przyjścia wiosny cieszą się dzieci, ponieważ znów będą mogły jeździć na rowerze, grać w piłkę, bawić się z kolegami na podwórku. 21 marca jest dniem kiedy witamy, tę najpiękniejszą porę roku, a żegnamy zimę. Pierwszy dzień wiosny w przedszkolu to duże święto. W tym roku nasze dzieci z grup: "Pszczółki", "Krasnale" powitały ten dzień przedstawieniem pt. "Pierwszy dzień wiosny", które pokazały wszystkim dzieciom z przedszkola. Gra małych aktorów i nastrój wynikający z przedstawienia bardzo się podobały. Rozśpiewane i wesołe przedszkolaki następnie wyszły z przedszkola, aby "przepędzić" długo panującą zimę. Jak zwyczaj i tradycja karze symbol zimy - Marzannę - palimy, albo wrzucamy do rzeki, dlatego dzieci zgromadziły się na placu przed przedszkolem, aby spalić słomianą kukłę. Najpierw każda z grup okrzykiem próbowała wystraszyć zimę, a następnie przy śpiewie wspólnej piosenki podpalono Marzannę.
          W ten sposób została pożegnana zima i powitana wiosna, chyba skutecznie bo z każdym dniem robiło się coraz cieplej.

Beata Jopich
Lucyna Wójcik

Wielkanoc w naszym przedszkolu

         Dzieciom w wieku przedszkolnym dużą radość sprawia pomoc osobom dorosłym, zarówno w sprawach życia codziennego, jak i w odświętnych sytuacjach. Wielkanoc to czas ogólnego sprzątania, porządków i świątecznych przygotowań. Często zdarza się, że w natłoku zajęć nie mamy czasu na to, aby dać dzieciom szansę włączenia się do przygotowań. Aby im to umożliwić zorganizowałyśmy dla dzieci i rodziców z grup :,,Zajączków" i ,,Plastusiów" warsztaty wielkanocne.
          Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia pt. ,,Na Wielkanoc". Dzieci w strojach ludowych zaprezentowały niektóre zwyczaje, obchodzone szczególnie na wsi: przygotowanie potraw i dekoracji na świąteczny stół, śmigus-dyngus, chodzenie z kogutkiem.
          W dalszej części spotkania stworzyłyśmy rodzicom i dzieciom okazję do kultywowania innych tradycji wielkanocnych. Z zielonych gałązek bukszpanu, gałązek wierzby, kolorowych bibułek i suszonych kwiatów powstały tradycyjne podlaskie palmy. Zademonstrowałyśmy także wykonanie pisanek techniką batikową z użyciem szpilki i wosku pszczelego, a rodzice wraz z dziećmi wykorzystując tę metodę ozdobili jajka pięknymi wzorami. Uczestnicy spotkania wykazali się fantazją i pomysłowością w trakcie ozdabiania wielkanocnych mazurków.
          Dzieci pomagając rodzicom w wykonywaniu palm, pisanek i mazurków, nie tylko świetnie się bawiły, ale poznały wszystko co jest związane z tradycją świąt. A wszystkie prace można podziwiać na wystawie zorganizowanej w chacie regionalnej ustawionej w holu przedszkola. Spotkanie to miało swój niepowtarzalny klimat, taki jakie mają Święta Wielkanocne.

Bożena Szumowska
Bożena Czarnecka
Celina Ancypo

Pożegnanie papieża Jana Pawła II

         Nasz wielki rodak - papież Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. To święto ustanowił On sam przekonany i ufny, że Bóg jest miłosierny dla wszystkich swoich dzieci.
          2 kwietnia 2005 roku to dzień smutku nie tylko dla chrześcijan, ale także dla ludzi innych wyznań. Oni również okazali swój żal z powodu odejścia Wielkiego Człowieka. Jego autentyczna postawa zawierzenia Bogu, spontaniczne zachowanie wynikające z chęci dialogu z drugim człowiekiem były tak szczere, że poruszyły cały świat. Przez niemal 27 lat pontyfikatu odbył pielgrzymki do 132 krajów i odwiedził około 900 miejscowości, w tym niektóre kilkakrotnie. Jan Paweł II był największym pielgrzymem, podróżnikiem spośród dotychczasowych papieży. Warto zauważyć, że Ojciec Święty najczęściej odwiedzał Polskę, Swoją Ojczyznę, bo aż 9 razy. Do Stanów Zjednoczonych i Francji udawał się siedmiokrotnie, a do Meksyku i Hiszpanii pięciokrotnie.
          Jan Paweł II dokonał wielkiego przełomu w kwestii dialogu pomiędzy wyznawcami różnych religii. Z Jego inicjatywy doszło w październiku 1986 roku do spotkania w Asyżu przedstawicieli wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Celem tego spotkania była wspólna modlitwa o pokój na świecie. Tak musiało być ponieważ "nasz" Papież był wielkim orędownikiem pokoju.
          Wszelkie działania czy też rozważania śp. Karola Wojtyły skierowane były ku Bogu i ku drugiemu człowiekowi. To zapewne sprawiło, że stał się tak bliski milionom ludzi.
          Również personel Przedszkola i dzieci odczuły te stratę, oczywiście każdy na swój sposób. Zaś wyraz temu daliśmy 4 kwietnia 2005 roku zjednoczeni we wspólnej modlitwie "Anioł Pański" oraz zapalając symboliczne znicze przy popiersiu Jana Pawła II.

Marta Rutkowska

"Nie ma jak rodzina"

          To motto towarzyszyło festynowi, który odbył się 29 maja 2005 roku w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej, imprezie organizowanej cyklicznie, integrującej społeczność przedszkolną i mieszkańców naszego miasta.
          Uroczystość i występy dzieci poprzedziła część oficjalna, w czasie które został otwarty nowy plac zabaw, a właściwie place zabaw. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście z Niemiec: burmistrz gminy Großenwiehe Hans Andresen, Heinz Szpecht, Siegfried Hansen, burmistrz Czarnej Białostockiej Tadeusz Matejko, sekretarz gminy Urszula Ilkowska - Ładyńska, ksiądz proboszcz naszej parafii Andrzej Rynkowski, radni z Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, Józef Woroniecki- radny powiatu, Rafał Topyło - przedstawiciel Centrum Edukacji ATUT, Tomasz Filipczuk- przedstawiciel Wydawnictwa MAC EDUKACJA oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
          Na początek głos zabrała Danuta Kowalewska dyrektor przedszkola dziękując wszystkim za przybycie. Przemawiali również zaproszeni goście. Po przemówieniach nastąpił moment przecięcia wstęgi, symbolicznego otwarcia placu. Następnie ksiądz proboszcz poświęcił wszystkie urządzenia na placach zabaw.
          Po tej uroczystej ceremonii nastąpiła druga część festynu. Rozpoczęły ją dzieci z koła muzycznego i Klubu Małego Europejczyka. W ich wykonaniu usłyszeliśmy między innymi hymn Zjednoczonej Europy. Dzieci popisały się grą na flażoletach, pięknym śpiewem i tańcem weneckim. Następnie rozpoczęła się prezentacja grup z okazji Dni Matki i Ojca. Dzieci ze wszystkich grup zatańczyły taniec lub zaśpiewały piosenkę. Na scenie zobaczyliśmy również zespół wokalno-taneczny "Wesołe Nutki" z naszego przedszkola, który zatańczył z zaproszonymi szczególnie na tę okazję "Ludwiczkami" taniec angielski. Zobaczyliśmy jeszcze dzieci z koła sportowego "Tygryski", które wykonały sportową piosenkę.
          W czasie trwania festynu atrakcjami były również zabawy i gry sportowe, papieroplastyka, loteria fantowa. Można było kupić książki oraz tkaniny na różne okazje, skorzystać z porad punktu konsultacyjnego zorganizowanego przez pracowników MOPS w Czarnej Białostockiej. Funkcjonowała kawiarenka serwująca smaczne dania z przedszkolnej kuchni, kawę, herbatę, bigos, żurek a także pyszne ciasta upieczone przez rodziców.
          Festyn był nie tylko okazją do zabawy, sprzyjał zacieśnianiu więzów rodzinnych, a także zachęcał do aktywnego wypoczynku. Najbardziej aktywna rodzina na festynie otrzymała nagrodę specjalną - aparat fotograficzny.
Gorąca atmosfera panowała nie tylko z powodu upalnego słońca. Wszyscy bawili się świetnie.
■Burmistrzowi Czarnej Białostockiej Tadeuszowi Matejko
■ sponsorom za wsparcie rzeczowe i finansowe:
•Komitetowi Rodzicielskiemu działającemu przy przedszkolu
•Joannie i Tomaszowi Gregorczuk
•Beacie i Arkadiuszowi Gregorczuk
•Jolancie i Markowi Zalewskim
•Beacie i Wojciechowi Olizarowicz
•Krystynie i Jerzemu Łozowickim
•Joannie i Andrzejowi Glińskim
•Justynie i Tadeuszowi Banel
•Teresie i Józefowi Tomaszewskim
•Centrum Edukacji ATUT
•Wydawnictwu MAC EDUKACJA
•rodzicom przedszkolaków, którzy piekli ciasta
•przedszkolakom, które przyniosły swoje maskotki na loterię fantową
■zespołowi Ludwiczki ze Szkoły Podstawowej nr 2
■pracownikom Biblioteki Miejskiej w Czarnej Białostockiej
■pracownikom MOPS w Czarnej Białostockiej

Dziękujemy także wszystkim mieszkańcom naszego miasta, którzy wzięli udział w imprezie, bo dzięki Wam pozyskaliśmy środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla przedszkolaków. Dochód z festynu wyniósł 1 292, 70 zł. Otrzymaliśmy także darowiznę - 250,- zł. W czasie Dni Czarnej Białostockiej sprzedawaliśmy losy uzyskując kwotę- 209,- zł. Łącznie na zabawki możemy przeznaczyć- 1751,70,- zł.

FESTYN RODZINNY BYŁ CZĘŚCIOWO FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA - otrzymaliśmy 500,-

Beata Jopich
Marta Rutkowska
Danuta Kowalewska

Książeczki z przedszkolnej półeczki

         Czytelnictwo - to ważny czynnik wychowania i edukacji w przedszkolu. Książka oddziałuje na dziecko poprzez ilustrację i treść tekstu. Kontakt z książką aktywizuje procesy mowy i myślenia, wywołuje przeżycia emocjonalne, pobudza wyobraźnię i ciekawość, pozwala wzbogacić lub sprawdzić swoją wiedzę.
          Aby rozwijać zainteresowania czytelnicze u dzieci stosujemy w naszym przedszkolu bogactwo różnorodnych metod i form pracy z książką. Oto kilka sprawdzonych sposobów, które nie nużą, ale są dla dzieci bardzo atrakcyjne i pobudzają do przeżyć emocjonalnych oraz kształtują początki czytelnictwa:
■oglądanie ilustracji w określonym celu, np.: Opowiedz przygody bohatera na podstawie ilustracji
■Działalność plastyczna, np.: odzwierciedlenie akcji utworu.
■Opowiadanie względnie odczytywanie dzieciom fragmentu utworu, np.: wybranej sceny czy interesującego urywka. Dzieci zainteresowane nim zawsze pragną dowiedzieć się czegoś więcej o poznanych postaciach i chcą śledzić dalsze ich losy.
■Zapoznanie dzieci przed dostarczeniem treści danej książki z postacią bohatera , aby odnalazły ją następnie w książce jako dobrą znajomą.
■Odwoływanie się do atrakcyjności niespodzianki, np.: przysłanie książki przez samego bohatera z załączonym listem, dostarczenie paczki przez listonosza, itp. Ten sposób wywołuje wielkie zainteresowanie daną książką.
■Wykorzystywanie teatrzyku kukiełkowego do przedstawienia treści i bohatera.
■Uzupełnianie treści akcji poprzez twórczość ekspresyjną dzieci (inscenizacja, rysunek, drama).
■Organizowanie zgaduj- zgaduli w formie zabawowej na temat znajomości treści znanych książeczek.
■Samodzielne wykonywanie książeczek wykorzystując treści znane dzieciom jak i przez nich wymyślone.
■Kontakt z biblioteką szkolną i publiczną, zaznajomienie z pracą bibliotekarza.


         Ważnym czynnikiem kształtującym zainteresowania czytelnicze dzieci jest zapewnienie im dostępu do książek zawsze, ilekroć mają na to ochotę. Role tę spełniają w przedszkolu "kąciki książki" systematycznie uzupełniane i zmieniane w zależności od omawianej tematyki. Dzieci przynoszą też swoje ulubione książeczki z domu, by je pokazać i zainteresować ilustracjami kolegów z grupy.
          Aby dzieci mogły podzielić się swoją wiedzą i odczuciami ze znajomości literatury dziecięcej zachęciłam je do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Mój ulubiony bohater książkowy" organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Wśród wyróżnionych prac znalazły się rysunki Gabrieli Prokopczyk, Michała Romanowicza i Marleny Augustynowicz. Autorom najpiękniejszych prac zostały wręczone dyplomy i pamiątkowe książeczki.
         Swoje nagrody laureaci odebrali podczas wspólnej uroczystości , w której wzięły udział dzieci z grupy "Zajączków" z wychowawczynią Bożeną Szumowską oraz klasy II A i II B ze szkoły podstawowej z wychowawczyniami Cecylią Nowik i Jolantą Cimoch w ramach obchodów Dni Książki. Dzieci z przedszkola i uczniowie zaprezentowali program artystyczny złożony z wierszy, piosenek i inscenizacji "Czarodziejskie słowa". Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania zmagali się z odgadywaniem haseł do krzyżówki literackiej przygotowanej przez panią Annę Haponik.
          To spotkanie pokazało, że literatura nie jest dzieciom obca i może zachęcić do współpracy oraz stać się okazją do wspólnej zabawy starszych i młodszych dzieci.

mgr Bożena Szumowska

Strażacy w przedszkolu


         Każdy przedszkolak kiedy widzi piękny, czerwony wóz strażacki marzy żeby zostać strażakiem i do niego wsiąść.
          Pewnego majowego dnia, a było to 19 maja 2005 roku, na plac szkolny zajechał właśnie taki ogromny wóz strażacki. Okazało się, ze pożar wybuchł w sercach przedszkolaków. Ani chybi, trzeba było wezwać pomoc. Dzieci oglądały wóz z zewnątrz i od wewnątrz. Wsiadały do niego z pomocą pań i strażaków, bo okazało się, że jest wysoki i naprawdę trudno do niego się dostać. Najsilniejsi i najodważniejsi przymierzali nawet lśniące strażacki hełmy.
          Najwięcej radości i śmiechu sprawił pokaz akcji gaśniczej z wykorzystaniem węża gumowego i działka wodnego. Woda tryskała na kilka metrów do góry i kilkanaście metrów w dal. Wydawało się, ze nad placem szkolnym nastąpiło oberwanie chmury. Kiedy cały plac i niejeden przedszkolak byli mokrzy, akcję zakończono. Dzieci z grupy "Słoneczka" podziękowały strażakom za ich pracę i pokaz piosenką pt. "Słonko dużo ma roboty" oraz własnoręcznie wykonaną książeczką o dzielnych strażakach. W rozmowie ze strażakami przekonały się jak ciężka i niebezpieczna jest ich praca.
          Jedno z marzeń dla wielu się spełniło, było świetnie i miło. Wszyscy jednak stwierdzili, że życie strażaka nie jest wcale łatwe i życzyli jak najmniej pracy.

Marta Rutkowska
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego