Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

2013/2014

Publikacje

„SPRZĄTANIE  ŚWIATA”  W PZREDSZKOLU W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
           Jeszcze nie wszyscy ludzie uświadomili sobie jak wielkim zagrożeniem dla świata są sterty produkowanych odpadów. Pracownicy naszej placówki są tego świadomi i dlatego starają się już od najmłodszych lat kształtować w wychowankach postawy proekologiczne. Służą temu zajęcia na kole ekologiczno-przyrodniczym oraz organizowane akcje ogólno- przedszkolne. Należy do nich właśnie, cyklicznie organizowane „Sprzątanie świata”. Aby taka akcja przebiegała sprawnie, aktywny udział bierze cały personel placówki.
           W grupach zostały przeprowadzone pogadanki na temat: „Czy sprzątanie świata jest potrzebne?”. Dzięki temu dzieci uświadomiły sobie, co działoby się gdybyśmy nie sprzątali śmieci ani w domu , ani w otoczeniu. Następnie przedszkolaki bawiły się w „Segregowanie śmieci”. Ta zabawa dydaktyczna uporządkowała ich wiedzę o rodzajach odpadów oraz sposobie ich segregowania. Najbardziej zainteresowały się możliwością ponownego wykorzystania śmieci jako surowiec wtórny.  Wszyscy wyszliśmy na przedszkolne place aby uporządkować nasze najbliższe otoczenie naturalnie dokonując segregacji śmieci. Dzieci bardzo chętnie włączyły się w prace porządkowe. Okazało się że mamy najwięcej śmieci biodegradowalnych, które najlepiej byłoby złożyć w kompostowniku. A były to szyszki, patyczki, chwasty. Niestety takiej możliwości nie mieliśmy, więc zostały one przeznaczone do wywiezienia. Akcja zakończyła się przeniesieniem napełnionych worków do kontenera oraz wspólną zabawą integrującą całą społeczność przedszkolną z wykorzystaniem urządzeń terenowych.

Justyna Łapińska- Bujwicka
Elżbieta Toczydłowska

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
      Od początku roku szkolnego dzieci w naszym przedszkolu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodziliśmy na spacery, ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu drogowym wie pan policjant.
       Dnia 10.09.2014r. do naszego przedszkola przybył zaproszony gość – policjant starszy aspirant  Andrzej  Bednarek. Dzieci dowiedziały się jak ważna                                i odpowiedzialna jest jego praca, jakie są zasady uczestnictwa w ruchu drogowym oraz o różnych niebezpiecznych sytuacjach, które mogą zagrażać małemu dziecku. Gość ostrzegał  przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu zadając pytania.                                                   Uwieńczeniem spotkania z policjantem była możliwość obejrzenia z bliska radiowozu, który na czas pobytu zaproszonego gościa stanął przed przedszkolem. Chętne dzieci miały okazję usiąść na chwilę w radiowozie i dokładnie się wszystkiemu przyjrzeć.
Następnie wszystkie grupy udały się na przejście dla pieszych. Pan policjant wstrzymał ruch i pokazał jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię .
Serdecznie dziękujemy panu policjantowi, że znalazł czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami. Zapraszamy częściej do naszego przedszkola!
                                                                               Renata Garbaczewska.


„IMIENINY PRZEDSZKOLA”
Już od sześciu lat Przedszkole w Czarnej Białostockiej każdego roku w dniu dziewiątego września obchodzi swoje imieniny. Właśnie tego dnia Rada Miejska  nadała imię naszej placówce- „Kraina Marzeń”.
W tym roku, dla uczczenia tej ważnej dla nas daty zorganizowaliśmy  bal imieninowy. Dzieci odświętnie ubrane bawiły się przy muzyce  z balonami, piłkami i  chustą  animacyjną.
W holu przedszkola została zorganizowana wystawa „ imieninowych mega- laurek” z życzeniami od wszystkich dzieci.
Rodziców  naszych wychowanków zaprosiliśmy  na wspólny, słodki poczęstunek oraz  projekcję zdjęć z zabaw dzieci w  pierwszych dniach w przedszkolu i obchodów Imienin Przedszkola. W  księdze życzeń pojawiło się wiele życzeń:
„By czas spędzony w przedszkolu
Był dla nas radosnym okresem,
A codzienne poznawanie świata
Było pasjonującą przygodą!”.
Każdy przedszkolak wracał  z imienin wesoły ściskając w ręku baloniki, czekolady i  lizaki!
Lucyna Wójcik, Renata Woroniecka.

„KIEDY MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY”
           Rozstanie z mamą, babcią i domem rodzinnym nawet na kilka godzin jest dla małego dziecka wielkim przeżyciem. Reakcje w momencie pożegnania z domownikami są tak różne, że trudno je przewidzieć. Jedne dzieci wchodzą w nowe środowisko z ufnością, inne z lękiem i niepokojem, jeszcze inne z oporem. Czas pobytu bez mamy wydaje się dziecku całym wiekiem, dlatego ważne jest, aby wprowadzać je w świat społeczności przedszkolnej stopniowo, w poczuciu bezpieczeństwa i sympatii do pań pracujących w grupie. Służą temu od lat w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla dzieci przekraczających po raz pierwszy próg przedszkola. Trwają one w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego.
         W tym roku na wchodzących do sali „maluchów” z rodzicami czekały misie, które w różnej postaci towarzyszyły im przez wszystkie dni adaptacyjne. Były to misie-wizytówki z imionami dzieci, miś pluszowy zachęcający każdego do przedstawienia się, miś prowadzący gimnastykę, a także misie wykonane samodzielnie przez rodziców z dziećmi. Misie pomagały też dzieciom odpocząć na leżaczku podczas kilkunastominutowej nieobecności rodziców.        W trakcie zabaw pojawił się też tajemniczy wąż, który zachęcał dzieci do spaceru po sali i innych pomieszczeniach przedszkola.
        Jak się okazało po czterech dniach wspólnej zabawy i wzajemnego poznawania się nasze tegoroczne maluchy rzeczywiście szybko zmieniły się w zuchy. Na zakończenie pani Dyrektor obdarowała najmłodszych adeptów naszego przedszkola pamiątkowymi dyplomami i niespodzianką w postaci kolorowego balonika. Mamy nadzieję, że takie uśmiechnięte buzie dzieci będą miały przez cały rok szkolny.
                                                                                                      Bożena Szumowska
                                                                                                  Justyna Bujwicka-Łapińska.„POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS”
27. 06. 2014 r. w sposób uroczysty pożegnaliśmy absolwentów Przedszkola „Kraina Marzeń”. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Rady Rodziców oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Za owocną współpracę Dyrektor Przedszkola Danuta Kowalewska uhonorowała tytułem „Przyjaciela Przedszkola” pracowników Komisariatu Policji w Wasilkowie oraz funkcjonariuszy Ochotniczej Staży Pożarnej w Czarnej Białostockiej. Dyrektor podziękowała również rodzicom za życzliwość i  zaangażowanie w życie przedszkola.
W trakcie uroczystości sześciolatki po raz ostatni w murach przedszkola wystąpiły w programie artystycznym. Poprzez wiersze, piosenki  i taniec dzieci pożegnały panią dyrektor, nauczycieli , pracowników przedszkola i młodszych kolegów. Pięciolatki podziękowały przyszłym uczniom  za wspólnie spędzony czas, zabawy i przyjaźnie, życząc im sukcesów i szóstek w szkole.
L. Wójcik, K. Skrzypińska, R. Woroniecka.


„PODLASIACZKI NA FESTIWALU”
20 maja na scenie Teatru Dramatycznego im.  A. Węgierki w Białymstoku odbyła się XII edycja Festiwalu „Piosenki i Tańce Naszego Regionu” objętego honorowym patronatem m. in. Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku. Celem festiwalu jest propagowanie kultury regionu podlaskiego wśród najmłodszych mieszkańców naszego województwa, kształtowanie poczucia przynależności  do własnego regionu i miłości do Naszej Małej Ojczyzny- Podlasia.
W tegorocznej edycji wzięło udział 400 uczestników z 27 placówek oświatowych. Na scenie występowały dzieci z całego regionu, w tym z odległego Puńska z litewskim językiem nauczania  oraz przedszkolaki śpiewające po białorusku. Widzowie mieli okazję zobaczyć nie tylko tańce regionalne, ale również posłuchać piosenek, obejrzeć przedstawienia nawiązujące do kultury Podlasia. Dzieci z naszego przedszkola należące do zespołu folklorystycznego „Podlasiaczki”  również brały udział w tym festiwalu. Zaprezentowały układy taneczne do podlaskich utworów regionalnych „Konik”, polka „Śpioch”, „Polka  w Wiśniewie”.
Uczestnicząc w tym przeglądzie mieliśmy okazję porównać figury  taneczne, które „Podlasiaczki” mają w swoim repertuarze oraz wzbogacić wiedzę o strojach wywodzących się z różnych kultur. Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy też nowych piosenek o miastach naszego województwa i ich historii. Dla naszych małych artystów była to też możliwość zaprezentowania się na prawdziwej scenie, by nagrodzić im czas spędzony na zajęciach  przygotowujących do występów na terenie przedszkola i w środowisku lokalnym.
Za udział  w festiwalu wszystkie placówki otrzymały  dyplomy oraz pamiątkowy słomiany but nawiązujący do podlaskiego rzemiosła, a uczestniczącym dzieciom wręczono drobne upominki.
Bożena Szumowska
Bożena Czarnecka.


Przedszkolny pokaz talentów
"Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy,
choć otrzymuje go tylko jednostka....
Krzysztof R. Jaśkiewicz "
Talent to uzdolnienie, wrodzone predyspozycje w jakiejś dziedzinie przejawiające się ponad przeciętnym stopniem sprawności w danej dziedzinie lub zdolnością do szybkiego uczenia się jej. Już w wieku przedszkolnym możemy zaobserwować wyraźne sygnały świadczące o ponadprzeciętnych możliwościach niektórych dzieci. Dzieci zdolne charakteryzuje łatwość skupiania się przez dłuższy czas nad danym problemem a także pewna skłonność do introwersji, zdolności przywódcze, zdolność do wytężonej pracy, wytrwałość w uczeniu się, pewność siebie i wysoka samoocena, rozumowanie logiczne, abstrakcyjne, wysoki stopień rozumienia treści i dostrzegania zależności między jej elementami, duża ciekawość, szerokie zainteresowanie, duża zdolność obserwacji, bogaty słownik, uzdolnienia matematyczne, muzyczne, plastyczne, umiejętność wczesnego czytania i pisania, zdolności analizowania i syntetyzowania, łatwość zapamiętywania i odtwarzania danego materiału, zdolność skojarzeń, dążenie do odkryć a także zdolności literackie, teatralne.
Odkrywanie i pielęgnowanie talentów, powinno stanowić stały element wczesnej edukacji, począwszy od dostrzeżenia przez rodziców i wychowawców drzemiącego w dziecku talentu po stworzenie takich warunków, w których te zdolności będą mogły się swobodnie rozwijać.  W naszym przedszkolu pomagamy dzieciom w odkrywaniu ich pasji poprzez dostarczanie mu różnych propozycji działań. Jedną z nich są z pewnością działające w przedszkolu koła zainteresowań.
Okazją do zaprezentowania umiejętności i zdolności był ,, Przedszkolny Pokaz Talentów, podczas, którego najlepszym z najlepszych przyznawano honorowy tytuł ,,Super Star”.
Jurorami zostali przybyli na to spotkanie rodzice. Nad całością i prawidłowym przebiegiem oceny czuwała pani dyrektor Danuta Kowalewska oraz wybrany spośród rodziców ,,asystent” pan Adrian Boszko. Poziom talentu dzieci mierzony był za pomocą ,,klaskometru” w skali od: brak talentu do super talent.
Spotkanie rozpoczęło przedstawienie,, Zdrowy Czerwony Kapturek’ w wykonaniu dzieci z koła teatralnego ,,Pomponik”. Rodzice podziwiali talenty przyszłych adeptów sztuki aktorskiej. Zdolnościami aktorskimi popisywały się także dzieci z koła literackiego ,,Mali literaci” i koła przyrodniczego ,,Szyszkowe ludki” . W wykonaniu ,,Małych literatów” usłyszeliśmy wiersz J. Tuwima  ,,Abecadło”, a przedstawicielka ,,Szyszkowych Ludków” ,Maja Daniłowicz, recytowała wiersz ,,Życie w pszenżycie”
Występy koła folklorystycznego ,,Podlasiaczki’ oraz koła taneczno-wokalnego ,,Wesołe nutki” były okazją do pokazania talentów tanecznych.  ,,Podlasiaczki” zaprezentowały  tańce ,,Grozik’ i ,,Śpioch’, a ,,Wesołe nutki” zatańczyły ,,Przedszkolną sambę”.
Talent muzyczny z pewnością posiadają dzieci uczęszczające do kół ,,Koraliki” i ,,Mały Europejczyk” . ,,Koraliki’ zagrały na flażoletach utwory ,,Trzy kurki” oraz ,,Przy świetle księżyca”.  ,,Mali Europejczycy” zaśpiewali po francusku piosenkę ,,Panie Janie”.
Występ Oli Tyszkiewicz i jej mamy rodzice nagrodzili gromkimi brawami. W ich wykonaniu uczestnicy spotkania obejrzeli inscenizację wiersza ,,Biedroneczka”.
Wszyscy uczestnicy ,, Przedszkolnego Pokazu Talentów” otrzymali honorowy tytuł ,,Super Gwiazdy” oraz drobne upominki.
Niech ten tytuł będzie pierwszym krokiem i biletem do prawdziwej kariery i sławy , czego z całego serca życzymy naszym przedszkolakom. Rodzicom gratulujemy tak utalentowanych dzieci.
B.Cz.
R. Woroniecka

„ŚPIEWAMY Z WIOSNĄ”-KONKURS PIOSENKI W PRZEDSZKOLU
28 kwietnia 2014 r. w przedszkolu po raz kolejny odbył się konkurs piosenki. Jak co roku impreza cieszyła się dużą popularnością  wśród rodzin przedszkolaków.
Dyrektor Przedszkola Danuta Kowalewska serdecznie i ciepło powitała  zgromadzonych gości i małych artystów.
Swoje umiejętności prezentowały utalentowane  dzieci  w wieku 3- 6 lat. Ich zdolności wokalne  oceniała komisja w składzie: Dorota Gembala, Katarzyna Kownacka oraz Grzegorz Bogdanowicz.
Jury doceniło wysoki poziom przygotowania i umiejętności dzieci oraz wytypowało dwie solistki do reprezentowania przedszkola w wojewódzkim konkursie piosenki w Białymstoku: Kamilę Boszko  i Zosię Sitko. Za występy, odwagę  i umiejętności wokalne dyrektor przedszkola ufundowała wszystkim występującym atrakcyjne nagrody. Publiczność nagrodziła występy gromkimi brawami. Małym artystom i ich rodzicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dnia 16 maja 20114 r. Kamila Boszko reprezentowała nasze przedszkole  w wojewódzkim konkursie piosenki przedszkolnej i  zajęła III miejsce. Gratulujemy sukcesu!
L. Wójcik, K. Skrzypińska, R. Woroniecka.

„Dbaj o łąki, lasy,  pola – tak powie zdrowy  przedszkolak.”
Takie motto towarzyszyło  działaniom  podjętym  w przedszkolu w ramach  realizacji programów i projektów o tematyce zdrowotnej  w tym roku szkolnym. Naszym celem było propagowanie nawyków prozdrowotnych i ekologicznych wśród dzieci. Tradycją przedszkola jest współpraca z Nadleśnictwem oraz „Naszą Przychodnią” w Czarnej Białostockiej.
Dnia 10 kwietnia 2014 roku gościliśmy w naszej placówce przedstawicieli tych instytucji: Panią Katarzynę Błahuszewską, Pana Wojciecha Rudnika oraz Panią Elżbietę Popławską i Panią Agnieszkę Borysewicz. Przedszkolaki chciały uczcić Dzień Służby Zdrowia  oraz Dzień Leśnika i Drzewiarza.
Uroczystość uświetniły swoimi występami dzieci z kola teatralnego ‘Pomponik” z przedstawieniem ; „Zdrowy Czerwony Kapturek” oraz  zespół wokalno- taneczny  „Wesołe Nutki” tańcem do utworu „Kaczka Dziwaczka”. W taki sposób dzieci chciały podziękować leśnikom  za opiekę nad narodowym bogactwem jakim jest przyroda, a lekarzom i pielęgniarkom  za podjęcie się misji ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. W dalszej części spotkania wręczono nagrody za udział we wcześniej zorganizowanym konkursie plastycznym pod hasłem : „Co gryzie w trawie?”. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom zagrożeń dla zdrowia i życia ze strony owadów i jadowitych gadów oraz właściwej przed nimi ochrony. Włączając się w ogólnopolską akcję sanepidu „ choroby wektorowe” zaprosiliśmy do przedszkola Panią doktor Izabelę Małyszko, która przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat chorób wywoływanych przez owady.
B. Szumowska, J. Bujwicka- Łpińska, B, Jopich, R. Woroniecka.


„PAMIĘTAMY O WIELKANOCNYCH OBYCZAJACH”
Kiedy zbliża się Wielkanoc tradycją naszego przedszkola jest rodzinne spotkanie na warsztatach świątecznych.  W tym roku odbyło się ono 10 kwietnia.
Na początku tłumnie przybyli rodzice  wraz z dziećmi na przedstawienie  w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Podlasiaczki”. Opowiadało ono o tradycjach i  zwyczajach związanych z okresem Wielkanocy takich jak: „Gaik- maik”, chodzenie z kogucikiem, śmigus- dyngus, ozdabianie jajek i   świąteczny wystrój stołu.
Po przedstawieniu zostały wręczone nagrody za udział we  wcześniej ogłoszonym konkursie rodzinnym – „stroik wielkanocny”.  Celem konkursu było  kultywowanie tradycji  zdobniczych związanych z Wielkanocą oraz propagowanie  umiejętności twórczych dzieci i ich opiekunów. Wykonane stroiki można było obejrzeć na wystawie  pokonkursowej.  Następnie uczestnicy spotkania  z ochotą przystąpili do pracy przy przygotowanych  stoiskach na warsztatach świątecznych. Mogli tam wykonać : palmy wielkanocne, stroiki, pocztówki i ozdoby z papieru a także udekorować jajka ze styropianu wybraną  przez siebie techniką.
Wspólna twórczość przyniosła zarówno rodzicom jak  i dzieciom wiele radości  z dobrze  spędzonego  czasu, który był okazją do poznania   polskich  obyczajów okresu świątecznego.
B. Szumowska, J. Bujwicka- Łapińska.

W MUZEUM WSI BIAŁOSTOCKIEJ
Kiedy zapytać przedszkolaki co to jest fura- wskazują najnowszy model samochodu!
Kiedy zapytać z czym kojarzą  się im Święta Wielkanocne- odpowiadają – z zajączkiem, który przynosi prezenty!
Kiedy zapytać dzieci- jakie zwierzątko oprócz kury znosi jajka- usłyszymy – żadne!
Aby pogłębić wiedzę dzieci  o niedawnej przecież przeszłości i aby nadać Świętom Wielkanocnym sens- zaprosiliśmy dzieci z przedszkola do Muzeum Wsi Białostockiej na warsztaty wielkanocne. W wiejskiej chacie dzieci słuchały opowieści o obyczajach i zwyczajach około wielkanocnych i malowały oraz pisały jajka. Usłyszały wiele ciekawostek  i nowinek związanych z dawnym życiem ludzi  na wsi- ich zabawach, sposobach spędzania wolnego, świątecznego czasu. A wszystko to odbyło się  w chatach pachnących słomą i deszczem, z klamkami, których dzieci nie potrafiły otworzyć, z progiem o który się wszystkie potykały.
Warunki życia małych dzieci zmieniły się bardzo. Chcemy zachować tradycje i obyczaje  z czasów kiedy nie było bloków, telewizji, internetu i zajączków wielkanocnych. Z czasów „wołoczonna”, pisanek, kraszanek i zabaw na podwórku od rana do nocy!  Przecież historia żyje w nas, w naszych przyzwyczajeniach, obrzędach, pamięci. Przekazujmy ją maluchom. Pamięć o domach na wsi, koniach na łące, ludziach przy pracy w polu, babciach, dziadkach i pradziadkach…

Z wspomnieniami dawnych, dobrych czasów
i życzeniami Wesołych i Zdrowych Świąt Wielkanocnych -
dzieci i pracownicy Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej.


„Dzień Marchewki”
28 marca dzieci z grupy „ Krasnale” obchodziły Dzień Marchewki w ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Tego dnia przyszły ubrane na pomarańczowo lub miały element garderoby w tym kolorze. Pani również o to zadbała i zrobiła dzieciom i sobie marchewkowe czapeczki. Jak świętować, to świętować!  Na początku „Pani Marchewka” opowiedziała swoją historię, skąd się wzięła oraz jakie są jej walory odżywcze. Następnie dzieci użyły wielu zmysłów aby określić zapach, smak, kształt, wielkość oraz wygląd. Chętnie wymyślały potrawy, jakie można byłoby zrobić z marchewki. Przedszkolaki dowiedziały się wielu ciekawostek o marchewce np. że kiedyś występowała w wielu kolorach: białym, żółtym, pomarańczowym i fioletowym oraz, że w Portugalii jest uznawana za owoc, ponieważ robi się z niej dżem. Były tym bardzo zdziwione. Nie obyło się bez schrupania marchewki. Niektórzy zjedli nawet więcej niż jedną   Odśpiewana została urodzinowa piosenka dla Pani Marchewki pt. ”Urodziny marchewki”. Gdy zaschło w gardłach od śpiewu, dzieci skosztowały soku marchwiowego. Na koniec zajadaliśmy się ciastem marchewkowym. Tego dnia nie dość, że się dobrze bawiliśmy, to jeszcze się napiliśmy i najedliśmy. „Pani Marchewka” na pewno była zachwycona ucztą, jaką przygotowały jej „Krasnale”.

Beata Bednarek

,,WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI”- KONKURS RECYTATORSKI W PRZEDSZKOLU W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ ,,KRAINA  MARZEŃ”.

       ,,... dbaj o swój język  i mów poprawnie, ładnie wyraźnie oraz dokładnie,  bo kto nie ćwiczy często języka, ten się w mówieniu potem potyka”
                                                           (Małgorzata Strzałkowska)
  
W  Przedszkolu w Czarnej Białostockiej we wtorek 25 lutego odbył się konkurs recytatorski po hasłem  ,,Wierszyki łamiące języki” połączony  z  obchodami ,,Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”.
Celem konkursu było dostarczenie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci  oraz popularyzacja literatury dziecięcej wśród dzieci i rodziców.
Słowo wstępne wygłosiła pani M. Dziemiach-Krzywicka, która nawiązała do tradycji obchodów ,,Dnia Języka”.
Do konkursu przystąpiło 21 przedszkolaków: trzylatki, czterolatki , pięciolatki i sześciolatki.
Jury w składzie pani Wiesława Maculewicz- nauczyciel języka polskiego, pani Ewa Rosiak- Giemuła- poetka, pani dyrektor Danuta Kowalewska oceniało występy maluchów. Podczas recytacji jury oceniało:  dobór repertuaru, interpretację utworu, znajomość tekstu  oraz  ogólny wyraz  artystyczny.
Wybór laureatów był trudny, gdyż wszystkie prezentacje były na wysokim poziomie. Mali artyści  zachwycili naturalnością  oraz swoimi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi.
Komisja jednogłośnie przyznała wszystkim artystom pierwsze miejsca  oraz nagrody.
Po nagrodzeniu małych aktorów, poetka pani Ewa Rosiak- Giemuła  zaprezentowała swoje wiersze oraz wiersz, który napisała w czasie trwania konkursu:
                 ,,Dżdżownica”
Raz dżdżownica bardzo mała
Przez ulicę wędrowała.
Postawiła jeden kroczek
Szur umknęła szybko w boczek...
To samochód przemknął właśnie
I zaburczał bardzo strasznie...brrr.
Czemu lękasz się dżdżownico?
Przecież możesz przejść ulicę
Weź na wodzę swoje nerwy
Przechodź jezdnię , gdzie są zebry.”
                 Z  dedykacją miłym Paniom i wspaniałym recytatorom konkursu ,, Wierszyki łamiące języki”   autorka Ewa Rosiak- Giemuła.

                                                 E. Toczydłowska

Przedszkolaki witają wiosnę
Według kalendarza astronomicznego wiosna rozpoczyna się 21 marca. Zgodnie z tradycją w tym dniu dorośli i dzieci topią słomiane kukły, czyli marzanny, które są uosobieniem mijającej zimy. Obyczaj nakazuje przejść z taką kukłą w pochodzie. Na koniec kukłę się podpala i wrzuca do pobliskiej rzeki. Żeby tradycji stało się zadość, dzieci z przedszkola „Kraina Marzeń” przepięknie ubrane w wiosenne kolory i z uśmiechem na twarzy przemaszerowały ulicami naszego miasta obwieszczając wszem i wobec, że zawitała do nas wiosna. Jedni trzymali w rękach kolorowe kwiaty z bibuły, drudzy robili dużo hałasu grając na instrumentach muzycznych a wszystko to z radości nadejścia wiosny. Słychać też było skandowanie przedszkolaków „żegnaj zimo, witaj wiosno”. Po przemarszu, na placu przedszkolnym spaliliśmy marzannę. Myślę, że nasze dzieciaki skutecznie wystraszyły zimę i zagości u nas ciepła, słoneczna wiosna.
 Beata Bednarek

,,Każdy przedszkolak spędza czas aktywnie”
Bieżący rok szkolny Minister Edukacji Narodowej ogłosił Rokiem Szkoły w Ruchu. Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Nasze przedszkole włączyło się do tej akcji podejmując szereg inicjatyw mających na celu propagowanie wśród dzieci aktywnych form wypoczynku  w formie zorganizowanej.
W podejmowanych  działaniach popularyzowania aktywności fizycznej  wspiera przedszkole Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej, która zaprosiła dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym pt.: ,,Każdy przedszkolak spędza czas aktywnie”. Celem konkursu było:
- propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia
-zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas czynnego wypoczynku
-doskonalenie inwencji twórczej i kreatywności
Na konkurs wpłynęło 34 prace. Komisja w składzie: Elżbieta Litwińska, Beata Jurguć, Małgorzata Stasiełuk przyznała nagrody i wyróżnienia. Nagrody otrzymali: Antonina Brzozowska, Przemysław Korniłowicz, Maja Daniłowicz, Marta Wiśniosz, Natalia Charyło . Wyróżnione zostały prace Karoliny Baranowskiej i Igi Filipowicz.
Dnia 19.03.2014r  podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej nagrody i wyróżnienia laureatom wręczyła pani Elżbieta Litwińska. Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymali dyplomy, a wykonane prace będzie można obejrzeć na wystawie w czytelni biblioteki.
Mamy nadzieję, że przeprowadzone działania wpłynęły na podwyższenie świadomości dzieci pozytywnego wpływu ruchu na zdrowie.
Serdecznie dziękujemy pracownikom Biblioteki Miejskiej za współpracę i zaangażowanie na rzecz kształtowania u dzieci zdrowego stylu życia.
B. Czarnecka, B. Szumowska


KARNAWAŁ Z BABCIĄ I DZIADKIEM W PRZEDSZKOLU
21 i 22 dnia stycznia to święto babć i dziadków ! W tych dniach w przedszkolu wnuczęta goszczą swoje babcie i dziadziusiów, składają im życzenia, wspólnie tańczą i śpiewają, obdarowują prezentami i niespodziankami.
Babcie i dziadkowie to najmilsi goście w przedszkolu, a występy wnucząt to największa radość, szczęście i duma dla dziadków! W bieżącym roku do każdej grupy przybyło bardzo dużo gości, co sprawiło ogromną radość  dzieciom.  Wszystkich powitała dyrektor Danuta Kowalewska, składając życzenia w imieniu pracowników przedszkola i zapraszając na programy artystyczne. Przedszkolaki  ze szczególną uwagą starały się zaprezentować  przygotowane wiersze, piosenki i pląsy.  W niektórych grupach programy zostały wzbogacone o  jasełka i muzykowanie. Oczywiście wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Dziadkowie bawili się bardzo dobrze i wzruszeni opuszczali przedszkole obdarowani laurkami, krawatami i kwiatami z papieru, czyli prezentami przygotowanymi własnoręcznie przez wnuczęta.

WSZYSTKIM BABCIOM, WSZYSTKIM DZIADKOM ŻYCZYMY:
ZDROWIA POMYŚLNOŚCI, UŚMIECHÓW NA CO DZIEŃ I DUŻO RADOŚCI!

DZIECI I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ „KRAINA MARZEŃ”.

Góra grosza w przedszkolu
,,…Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie.”
       Już po raz czternasty ruszyła jedna z największych akcji społecznych w Polsce - ,,Góra grosza”. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.     Zebrane środki zostaną wykorzystane, tak jak w latach poprzednich, na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które są w trakcie
przekształceń i realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Dotychczas zebrano ponad 24 miliony złotych. Tylko w ubiegłym roku dzieci                       z przedszkoli i szkół z całej Polski zebrały 250 ton drobnych monet o wartości ponad 2,8 miliona złotych..
    W naszym przedszkolu już po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, jaką siłę może mieć jeden grosz. Jesteśmy świadomi, iż pieniądze uzbierane w pokaźną "górę grosza" mogą przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od najbliższych. Przez ok. dwa tygodnie  - od 25 listopada do 6 grudnia 2013r., wszystkie grupy naszego przedszkola z wielkim zaangażowaniem zbierały "grosiaki". Komisja dokonała podsumowania akcji,                        i policzyła która z grup zebrała najwięcej:

grupa Jeżyki-100 zł 56 gr
grupa Zajączki- 98 zł 91 gr
grupa Misie- 77 zł 62 gr
grupa Motylki- 63 zł 78 gr
grupa Krasnale – 63 zł 71gr
grupa Smerfy – 24 zl 65 gr
grupa Muchomorki- 24 zł
grupa Pszczółki – 22 zl 80 gr                                                                                                                                                  
grupa Żabki- 20 zł 52 gr               
Wspólnie zebrano : 496 zł 55 gr     DZIĘKUJEMY!

Organizatorzy: K.Skrzypińska, R.Garbaczewska

      „Przedszkole miejscem wyzwalania twórczych możliwości dzieci, bo najważniejsze w przedszkolu jest dziecko”
Przedszkole pełni rolę stymulatora rozwoju poznawczego i społecznego dzieci. Tu ujawniają  się i rozwijają  pierwsze zdolności i talenty dzieci.  W przedszkolu dzieci uzdolnione i  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych otoczone są szczególną troską.
Uzdolnione dzieci mają możliwość rozwijania swoich szczególnych predyspozycji, zainteresowań poszerzania wiedzy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych wychowanków w przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe- koła zainteresowań:
-w kole  teatralnym ,,Pomponik” dzieci mogą rozwijać zdolności artystyczne
- koło ekologiczne ,,Szyszkowe Ludki” kształtuje postawy proekologiczne przedszkolaków
-koło folklorystyczne ,,Podlasiaczki” kultywuje tradycje, zwyczaje ,tańce regionu Podlasia
-matematyczno- komputerowe ,,Myszka” kształci umiejętności logicznego myślenia
-literackie ,,Mali literaci” stwarza możliwość poznawania piękna ojczystego języka
-,,Klub Małego Europejczyka” poszerza wiedzę o krajach Unii Europejskiej
-zespół Taneczno- wokalny ,,Wesołe Nutki” rozwija predyspozycje taneczne
-koło muzyczne ,,Koraliki” kształci umiejętność gry na flażoletach
Zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ,,Brygada RR” rozwijają sprawność fizyczną dzieci, a zajęcia z programu ,,Profilaktyki wad postawy” zapobiegają  powstawaniu wad postawy i jest realizowany wśród  dzieci uczęszczających do VIII grupy.  We wszystkich grupach „bawimy się”  z przedszkolnym  programem ,,Dobre rady dla Smyka” autorstwa naszych nauczycieli, który   uczy wychowanków  jak dbać o własne zdrowie.
Tematy realizowane w czasie zajęć dodatkowych oparte są o autorskie programy rozszerzające treści podstawy programowej. Zajęcia odbywają się  najczęściej raz w tygodniu. Uczęszcza na nie 55  dzieci, co stanowi 44%  przedszkolaków uczęszczających do oddziałów 11-godzinnych.  Dzieci uczęszczające na zajęcia same wyraziły na to zgodę i chęć poszerzenia swoich umiejętności. Wszystkie koła powstały z inicjatywy nauczycieli wykorzystujących swoje kwalifikacje i predyspozycje , a siedem  prowadzonych jest  przez nauczycieli wolontarystycznie.
Zdobyte umiejętności dzieci prezentują na forum przedszkolnym i lokalnym . O efektywności podejmowanych działań świadczą sukcesy wychowanków, np.:  II miejsce w ogólnopolskim konkursie ,,Wizualizacja Mlecznej Krainy” i  wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Logopedycznym  Konkursie Plastycznym ,,Nasze piękne polskie słowa’. W konkursie piosenki ,,Mama, tata i ja” dzieci zdobyły 4 wyróżnienia w etapie powiatowym i II miejsce w etapie wojewódzkim oraz wyróżnienia w plastycznym konkursie powiatowym i wojewódzkim ,,Poeci bliscy dzieciom”.
Ponadto przedszkole umożliwia dzieciom i rodzicom (poprzez wynajem sali) dostęp do płatnych zajęć  z języka angielskiego.
Szczególną troską objęte są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których organizowane są indywidualne zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju,  zajęcia z  psychologiem. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowaną ( studia podyplomowe oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, logopedia, psychologia, pedagogika specjalna i integracyjna) kadrę i specjalistów.
Dbając o wysoki poziom zajęć dodatkowych i ich atrakcyjność nauczyciele podnoszą ustawicznie swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach.
Udział dzieci w zajęciach dodatkowych wpływa na wyrównywanie szans edukacyjnych, poszerzanie horyzontów oraz lepszy start w szkole.
Wzbogacając ofertę edukacyjną, wychodząc naprzeciw dziecięcym zainteresowaniom,  przedszkole uczestniczy w ogólnopolskich programach i akcjach promujących zdrowy styl życia, troskę o środowisko naturalne i czytanie: ,,Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”, ,,Akademia Aqua Fresh”, „Przedszkole w Ruchu”, „Cała Polska czyta dzieciom”. Do udziału w tych projektach,  akcjach angażujemy wszystkie dzieci, rodziców i przedstawicieli różnych instytucji i zakładów pracy. Wszystkim dzieciom już od 3 roku ich życia organizujemy także profilaktyczne grupowe zajęcia logopedyczne mające na celu m.inn. usprawnianie narządów artykulacyjnych.
Mamy nadzieję, że mnogość podejmowanych działań czyni pobyt w przedszkolu dla dzieci ciekawym i atrakcyjnym. Zauważone, skutecznie wspierane i rozwijane predyspozycje oraz  uzdolnienia dzieci będą fundamentem do rozwijania talentów i twórczej, aktywnej postawy w życiu.

B. CZARNECKA, L. WÓJCIK, R. WORONIECKA

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W PRZEDSZKOLU
,,Świat zna misiów bardzo wiele                                                                                                                        

Miękkich, ciepłych i pluszowych                                                                                                                                     
To są dzieci przyjaciele                                                                                                                                                     
Od kołyski, aż do szkoły”
       Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada. Ten dzień został ustanowiony na cześć pierwszego pluszowego niedźwiadka o imieniu Tedy. Miś swą angielską nazwę "Teddy" zawdzięcza Theodorowi Roosveltowi, który 100 lat temu był prezydentem Ameryki. Jego pasją były polowania na niedźwiedzie. Pewien sprzedawca zabawek zobaczył w gazecie rysunek, na którym prezydent już nie ma ochoty polować, bo nie chce skrzywdzić niedźwiadka. Stworzona pod wpływem tego rysunku zabawka otrzymała imię Teddy, które jest zdrobnieniem imienia Theodor.                                        
         W naszym przedszkolu z okazji tego święta dla dzieci i ich misiów zorganizowano wiele atrakcji. Już kilka dni wcześniej ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Pocztówka na imieniny Misia”. Konkurs przeznaczony był dla rodziców i ich dzieci, cieszył się wielkim zainteresowaniem. Drugi konkurs ,,Przebranie dla misia” skierowany był do wszystkich grup przedszkolnych. Na balu pojawiły się następujące misie: Miś Marynarz, Miś Muchomor, Miś Sportowiec, Miś Lekarz, Miś Kowboj, Miś Strojnisia, Miś Spiderman, Miś Pirat i Miś Klown.
           Na wspólną przedszkolną zabawę dzieci młodsze i starsze przyszły ze swoim ulubionym misiem. Dzieciom towarzyszy misie białe, szare, brązowe, żółte i w wielu innych kolorach, misie duże  i całkiem malutkie. Wszystkie dzieci podczas zabawy wykonywały ,,misiowe zadania” m.in. wylizywały z kubeczków słodki miodek, przeciągały linę z garnuszkiem miodu i z misiem, rysowały misia; tańczyły przy piosenkach: ,,Ja jestem niedźwiadek”, ,,Jadą misie”, ,,Misie szare”, ,,Mały miś”. Małe przedszkolaki wykazały się wiedzą na temat misiów, a starsze na temat niedźwiedzi. Podczas trwania całej imprezy dzieci miały wiele okazji do przytulania misiów.                                                                   
               Na zakończenie dzieci ze swoimi ulubieńcami zostały zaproszone do tańca przy piosence ,,Pokochaj pluszowego misia. Ten lubiany przez wszystkie dzieci dzień, był naprawdę wyjątkowy  i ,,misiowo” udany. W przyszłym roku na pewno zaprosimy do przedszkola jeszcze więcej misiów  i będziemy  znowu wesoło się  bawić .  
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego                                                                                                          

Nagrody: -Aniela Szumowska - grupa Pszczółki                                                                                                                                 
-Grzegorz Mejsak    - grupa Misie                                                                                                                                           
– Paweł Ostrowski  - grupa Motylki                                                                                                                                                                     
Wyróżnienia:- Kacper Naruszewicz - grupa Motylki                                                                                                                               

Filip Stocki - grupa Muchomorki                                                                                                                                       
– Dominika Marzyńska - grupa Pszczółki                                                                                                                         
– Igor Tercjak - grupa Misie                                                                                                                                               
–Iga Łukaszewicz- grupa Misie

                                                                                 Opracowały: R.Garbaczewska K. Skrzypińska


,,MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU”
Jak co roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy Mikołajki oraz imieniny Mikołaja. Atmosfera radosnego oczekiwania na tego szczególnego gościa towarzyszy dzieciom już od samego rana. Dzieci z napięciem i niepokojem nasłuchiwały głosów dzwoneczków. To znak , że idzie Mikołaj. Jako pierwsze przywitały go dzieci z grupy ,,Misie”, „Muchomorki”i „Krasnale”. Następnie Mikołaj odwiedził grupę ,,Jeżyków”, „Puchatków” i „Motylków”. Dzieci z przejęciem odpowiadały na pytania gościa, śpiewały piosenki oraz przyrzekały, że zawsze są i będą grzeczne. Dlatego też Mikołaj każdemu z nich podarował słodki upominek.
A potem przedszkolaki ze starszych grup świętowały imieniny Mikołaja na sportowo. W zorganizowanym z tej okazji turnieju ,,O puchar Mikołaja” wzięły udział dzieci z grup ,,Zajączki” , ,,Pszczółki”,  „Smerfy”, ,,Żabki”. Zmagania zawodników oceniało jury  w składzie :Elżbieta Litwińska- dyrektor Biblioteki Miejskiej, Danuta Kowalewska- dyrektor  Przedszkola oraz Mikołaj.
Konkurencje sportowe były powiązane ze świętami  Bożego Narodzenia i działaniem Mikołaja. Zawodnicy wzięli udział w następujących konkurencjach:
-wyścig w workach
-pakowanie prezentów
-wyścig zaprzęgu reniferów
-układanie portretu Mikołaja z puzzli
-zbieranie ,,gradowych” kulek
W turnieju I miejsce zajęły dzieci z grupy ,,Pszczółki”, II miejsce ,,Żabki ,,,  III- Zajączki” ,  i IV -,,Smerfy”.  Drużyny otrzymały puchary Mikołaja i dyplomy, a każdy uczestnik słodki upominek. Rywalizacja między grupami wyzwoliła wiele pozytywnych emocji, ale dostarczyła także wiele radości.
Podziękowania za udział w akcji „Pomóżmy dzieciom znaleźć świętego Mikołaja” kierujemy do Państwa:
1.    MACULEWICZ ANNY I ADAMA
2.    DANIŁOWICZ  MARTY I ARTURA
3.    GIMIER KATARZYNY I PIOTRA
4.    SZYMAŃSKIEGO BRONISŁAWA
5.    GREGORCZUK TOMASZA I JOANNY
6.    MIŁKOWSKICH PAULINY I PIOTRA
7.    WĄSOWICZ ANNY I  MARKA
8.    SEPKO KATARZYNY I WOJCIECHA  
9.    ŻURAWSKICH  ANNY I BARTŁOMIEJA
10.  MONIUSZKO KINGI  I DARIUSZA
11.  DĄBROWSKICH MONIKI I  WOJCIECHA
12.  KOSSAKOWSKICH  CELINY I  SŁAWOMIRA
13. MRÓZ DANUTY I ROBERTA
14.  DONATA CZABANA- FOTO EXSPRESS BIAŁYSTOK
15.  SAK JUSTYNY  I RADOSŁAWA
16. Pani KAMIŃSKIEJ
17.Pani KATARZYNY  ELIASZEWICZ
18.  Pani KACZKO
Szczególne podziękowania kierujemy do Firmy- KOBA, Konrad Baranowski oraz wszystkich darczyńców, którzy woleli pozostać anonimowi.
Dzięki hojności darczyńców wszyscy wychowankowie naszego przedszkola otrzymali prezenty z rąk Mikołaja  i poczuli magię świąt. Ofiarność tych osób pozwala nam wierzyć, iż potrzeba sprawienia radości dzieciom  jest bliska nie tylko nam.  
Jednocześnie składamy gorące podziękowania Panu Andrzejowi Stobińskiemu Nadleśniczemy Nadleśnictwa w Czarnej Białostockiej za przekazanie darowizny w wysokości 1500,- zł na cele edukacyjne dla naszego przedszkola. Darowizna umożliwiła zakup nowych pomocy dydaktycznych, strojów teatralnych i zabawek.
D. Kowalewska
B. Czarnecka
B. Szumowska

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
       Uroczystość pasowania to wielkie przeżycie nie tylko dla dzieci, ale także  rodziców przedszkolaków, to  wspólne przeżywanie chwil  radosnych i przyjemnych, które wzmacniają więzi rodzinne. W naszym przedszkolu do pasowania przystąpiły dzieci z następujących grup:

- dn.30.X. -Zajączki, Żabki, Motylki, Jeżyki i Krasnale – grupy starsze                                                           
- dn.6.X. - Misie, Muchomorki – grupy młodsze    
- dn. 5.X. –Puchatki – oddział w Czarnej Wsi Kościelnej
Zanim dzieci zostały przyjęte do grona przedszkolaków zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne rozwijane do tej pory w przedszkolu przez panie nauczycielki. Za swoje pierwsze wspólne występy dzieci otrzymały burzę oklasków.  
Następnie przedszkolaki z grup młodszych musiały wykazać się określonymi sprawnościami. Wszystkie dzieci tę próbę ukończyły powodzeniem i w pełni zasłużyły na miano przedszkolaka.
W końcu przyszedł czas na ceremonię ślubowania i pasowania, której przy pomocy gigantycznego ołówka dokonała pani dyrektor Danuta Kowalewska. Na pamiątkę tej uroczystości, dzieci otrzymały piękne dyplomy i kolorowe baloniki, które ku zaskoczeniu zebranych uczestników z wdziękiem pękały na wiwat.
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkola.
J.Bujwicka-Łapińska, R.Garbaczewska, K.Skrzypińska ,B.Szumowska;
                                                          

Wielkie sprzątanie świata
Nasza Ziemia jest kochana,
więc sprzątamy ją od rana.
Czy to mały, czy to duży,
wszyscy chcemy się przysłużyć.
Ręce rwą się do roboty,
by wysprzątać światek złoty,
by potomni nie krzyczeli,
że brudną Ziemię po nas ujrzeli.
Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej. Dlatego już w tym wieku należy dziecku ukazać potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne uczucia takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody.
Już od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Dzieci  pomagają w sprzątaniu ogrodu przedszkolnego
Udział dzieci w akcji ma na celu:
• Postrzeganie i zdolność oceny określonych zachowań ludzkich wobec najbliższego otoczenia
• Kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczające je środowisko
• Zwrócenie dzieciom uwagi na ogólnospołeczne akcje służące nam wszystkim
Dzieci w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyły w akcji, każdy chciał trzymać worek na śmieci, był nawet konkurs między dziewczynkami i chłopcami.
Poznanie świata za pomocą działania jest sprawą naturalną.
Jako motto w pracy z dziećmi przedszkolnymi dobrze byłoby pamiętać słowa przysłowia chińskiego:
„Słyszę – zapominam
Widzę – pamiętam
Czynię – rozumiem”
                                                             Mgr E.Toczydłowska
                                                           Mgr J.Łapińska- Bujwicka

ŚWIĘTO DRZEWA W PRZEDSZKOLU
   Po raz trzeci w naszym przedszkolu zorganizowałyśmy „Dzień Drzewa”, który odbył się  10.10.2013r. Kilka dni wcześniej wszystkie grupy przedszkolne przygotowały piękne, kolorowe drzewa.   Były one oryginalne i wykonane niepowtarzalnymi technikami. Naszymi pracami ozdobiliśmy salę, do której zaprosiliśmy naszych gości z Nadleśnictwa w Czarnej Białostockiej,  pana nadleśniczego Andrzeja Stobińskiego, pana leśniczego Lecha Chwaszczewskiego oraz panią leśnik Katarzynę Błahuszewską. Koło przyrodniczo- ekologiczne wraz z kołem literackim przygotowały montaż słowno- muzyczny, który uświetnił wizytę wyśmienitych gości. Po występie zabrali głos pan  leśniczy Lech Chwaszczewski oraz nadleśniczy Andrzej Stobiński. Panowie przekazali dzieciom dużo wiadomości dotyczących roli,  jaką spełniają drzewa w życiu ludzi i zwierząt. Punktem kulminacyjnym było przekazanie przez gości sadzonki drzewka dębu dla naszego przedszkola. Nazwaliśmy ją imieniem pana nadleśniczego ,,Andrzej” i wspólnie posadziliśmy  w naszym ogrodzie przedszkolnym.   Złożyliśmy również obietnicę, że zawsze będziemy dbać o drzewa w naszym otoczeniu.
                                                       mgr E. Toczydłowska
                                                       mgr J. Łapińska-Bujwicka


DZIEŃ NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU
„Nie ma chwalebniejszego ani pożyteczniejszego
powołania nad nauczycielskie”
Lew Tołstoj powiedział, że „nauka to pokarm dla rozumu”. By rozum z głodu nie umierał, a pokarm docierał we właściwych ilościach, dbają nauczyciele.
Każdego roku 14 października obchodzimy Dzień  Edukacji Narodowej. To  dzień , w którym dziękujemy nauczycielom za  starania, jakie wkładają w wychowanie i edukację dzieci.
Obchody tego święta w naszym przedszkolu uświetnili zaproszeni goście burmistrz p. Tadeusz Matejko oraz emerytowani pracownicy przedszkola, którzy od wielu lat wiernie, nieraz z dalekich stron przybywają by spotkać się we wspólnym gronie.
W części oficjalnej, zebranym gościom życzenia złożyli dyrektor p. Danuta Kowalewska i p. Tadeusz Matejko. Wszystkim pracownikom przekazali jak najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za cierpliwość, serdeczność, i wyrozumiałość okazywaną na co dzień dzieciom i sobie nawzajem. Nauczycielom i pracownikom obsługi wręczono nagrody.
W części artystycznej przygotowanej przez koło teatralne ,,Pomponik” i koło folklorystyczne ,,Podlasiaczki” słowami wierszy , piosenek i tańcami przedszkolacy podziękowali zebranym za trud włożony w ich edukację. Za miłe przyjęcie w imieniu emerytów nauczycielom oraz dzieciom podziękowała p. Irena Zalewska- były dyrektor przedszkola.
Wspólne świętowanie Dnia Nauczyciela było też okazją do wspomnień ciekawych wydarzeń z życia przedszkola.
B. Czarnecka
Bożena Szumowska


W środę 18.09.2013 grupa „ Smerfów” i  „ Krasnali” z Przedszkola „ Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej gościła policjanta, który rok rocznie odwiedza dzieci w naszym przedszkolu. Tematem głównym było bezpieczeństwo dzieci  na drogach, lecz nie obyło się bez pytań dotyczących codziennej pracy stróża prawa. Rozmowy dotyczyły również poprawnego zachowania podczas kontaktów z obcymi oraz gdy zaatakuje nas pies. Dzieci z chęcią robiły „żółwika”, którego zademonstrował policjant. Ze względu na niesprzyjającą aurę, nie mogliśmy wyjść na pobliskie skrzyżowanie, aby wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę. Jednak pan policjant przewidział ten fakt i przyniósł ze sobą planszę przedstawiającą przejście dla pieszych. Na koniec odbył się konkurs pt. „ Bezpieczny przedszkolak” w którym wzięły udział chętne dzieci, no i oczywiście nagrody. Dzieci  utrwaliły sobie zasady ruchu drogowego oraz znaczenie znaków. Dzięki takim spotkaniom dzieci na pewno nie będą obawiały się spotkań z funkcjonariuszem. Policjant będzie im się kojarzył, jako osoba do której można zwrócić się o pomoc.  
                                                                                L. Wójcik  
                                                                               B. Bednarek       


Światowy Dzień Przedszkolaka
27 września 2013 r. po raz kolejny zorganizowaliśmy w naszej placówce Światowy Dzień Przedszkolaka pod patronatem OMEP. W tym dniu wszystkich wyróżniał ubiór, ponieważ dzieci przebrały się zgodnie z nazwą grupy. Można było podziwiać pszczółki, zajączki, smerfy, żabki, jeżyki, muchomorki, krasnale, misie i motylki. O godzinie 9.45 wszyscy, którzy zgromadzili się na przedszkolnym placu  zostali przywitani przez p. dyrektor Danutę Kowalewską. Pani dyrektor przypomniała zgromadzonym historię ustanowienia Światowego Dnia Przedszkolaka i uroczyście otworzyła obchody tego święta w naszym przedszkolu. Wszystkim przedszkolakom złożyła życzenia. Następnie dzieci zaprezentowały wiersze związane ze świętem, odśpiewały Hymn Przedszkolaka, a do nieba wraz bańkami mydlanymi wysłały życzenia dla wszystkich przedszkolaków świata. Potem dzieci maszerowały ulicami Czarnej Białostockiej  dzieląc się radością z mieszkańcami miasta.
Obchody Światowego Dnia Przedszkolaka zakończyły się wspólną zabawą na zorganizowanym balu. Poza śpiewem i tańcami dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności w konkursach, zagadkach i innych atrakcjach. Ten wyjątkowy dzień stał się wspaniałą okazją do  wspólnej zabawy.
B.Cz.
Czarna Białostocka, 29.09.2013r.

W miesiącu sierpniu 2013 roku w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń” jak co roku organizowane były zajęcia wakacyjne dla dzieci 3 - 7 letnich, w czasie których realizowany był autorski program pt. „Podróże po Polsce”.
W tym okresie do przedszkola uczęszczały dwie grupy dzieci, które zostały podzielone na następujące kategorie wiekowe:
- 3 – 4 latki, 25 dzieci,
- 5 – 7 latki, 25 dzieci,
Zajęcia prowadzone według programu „Podróże po Polsce” miały zapoznać dzieci z pięknem ojczystego krajobrazu, rodzimych tradycji, zwyczajów.
Program składał się z 4 modułów:
1) „Wakacje nad wodą”,
2) „Góry”,
3) „Las”,
4) „Wieś, łąka”.
Każdego tygodnia realizowano jeden z  modułów.
Nauczyciele prowadzący wykorzystywali różnego rodzaju metody dydaktyczne, w czasie których odbywała się edukacja poprzez zabawę.
Zajęcia organizowano w formie: zabaw integracyjno – adaptacyjnych, rytmiczno – tanecznych, przedstawień dramowych, zabaw badawczych, rozwijających twórcze myślenie i wyobraźnię głównie w postaci różnego rodzaju zabaw plastycznych.
Nauczyciele starali się dostosowywać program do wieku i możliwości rozwojowych dzieci, codziennie dbali o to, by spędzony wspólnie czas obfitował w różnego rodzaju atrakcje.
Wszystkie dzieci z wielką radością uczestniczyły w zabawach ruchowych organizowanych na placu przedszkolnym.
Obie grupy wiekowe starały się rozwijać bądź usprawniać swoje zdolności plastyczne.
W efekcie przeprowadzonej na zakończenie zajęć wakacyjnych ewaluacji otrzymano od dzieci następujące informacje zwrotne:
- „straszaki”  techniką „dokończ zdanie” oceniły zajęcia bardzo pozytywnie, a największym powodzeniem cieszyły się zabawy ruchowe oraz swobodne według własnych zainteresowań,
- „maluszki”  techniką „wybór symbolu” wszyscy jednogłośnie zdecydowały że wakacyjny pobyt w przedszkolu okazał się dla nich czasem radosnym.

IMIENINY PRZEDSZKOLA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ „KRAINA MARZEŃ”.
Imieniny naszego przedszkola obchodzimy w rocznicę nadania mu imienia   „Kraina Marzeń”-  9 września.
Tego dnia co roku dzieci bawią się na balu organizowanym w przedszkolu: tańczą, zajadają się smakołykami i wspólnie rysują swoje marzenia związane z przedszkolem.  To pierwsza wspólna uroczystość  w nowym roku szkolnym integrująca maluszki i starszaki,  dzieci, które rozpoczęły swoją edukację w przedszkolu  i te, które po wakacjach powróciły do swoich kolegów i nauczycielek.
Tego dnia w przedszkolu panuje odświętny  nastrój : harmider, śmiechy, tańce, zabawy i zajadanie słodkich łakoci- jak to na imieninach!
Renata Woroniecka.


   ZAJĘCIA ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU
   Proces adaptacji dziecka do przedszkola wspomagają ustalone w przedszkolu standardy dotyczące koncepcji pracy pedagogicznej. Nie mniej jednak istotną rolę odgrywają organizowane w ostatnich dniach sierpnia  tzw. dni adaptacyjne, dzięki którym rodzice mogą przyprowadzać swoje dzieci do przedszkola i przebywać z nimi podczas organizowanych zabaw integracyjnych.  Zajęcia adaptacyjne pozwalają na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych osób  i pomieszczeń.  Tegoroczne zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Podczas ich trwania dzieci zdobywały pozytywne doświadczenia , w celu akceptacji czasowej rozłąki i nauki samodzielności. Wszyscy, którym powierzona została opieka nad dziećmi starali się , aby nowe doświadczenia były miłym przeżyciem i kończyły się radośnie.
Dzieci zapoznały się z osobami  pracującymi w grupie, nawiązały wzajemne kontakty, oswoiły się z nowym otoczeniem,  przełamały niechęć do popołudniowego odpoczynku. Dzięki słonecznej pogodzie dzieci miały  okazję pobawić się  wspólnie na placu przedszkolnym. W dniu rozpoczęcia prawdziwych zajęć przedszkolnych- 2.09. smutku z powodu rozstania z najbliższymi było mniej-bo przecież MALUCHY TO ZUCHY. W naszym przedszkolu każdy o tym wie.     
R.G.       
                                                                                                   

                                                                                                                                   

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego