Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

2007/2008

Publikacje


"WIWAT MAJ, TRZECI MAJ"

W tym roku obchodziliśmy 215 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po ponad dwustu latach wciąż pamiętamy o tym wydarzeniu i je świętujemy. Każdy na swój sposób, gdyż twórcom konstytucji należy się pokłon. Była ona bowiem pierwszą w Europie, a drugą po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą na świecie. Jednocześnie zawarte w niej prawa były tak rewolucyjne, że w XVIII wieku nie spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony szlachty.
Święto Konstytucji 3 Maja ustanowiono po raz pierwszy w 1919 roku. Po wojnie obchodzono je tylko do 1946 roku. Ponownie przywrócono je do kalendarza świąt państwowych 6 kwietnia 1990 roku.
W naszej miejscowości uroczystość z okazji święta narodowego rozpoczęła się mszą świętą, którą w intencji ojczyzny odprawił wikariusz ks. Marcin Kuczyński. Dalsza część trzeciomajowych obchodów przebiegała przed pomnikiem na Placu Konstytucji. Po złożeniu kwiatów przez delegacje zakładów pracy, instytucje i stowarzyszenia działające na terenie gminy, zebrani wysłuchali przemówienia wygłoszonego przez Burmistrza Czarnej Białostockiej Tadeusza Matejkę.
Następnie wszyscy uczestniczący mieszkańcy miasta obejrzeli część artystyczną w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Czarnej Białostockiej, które wierszem, piosenką i tańcem uczciły ten ważny dla wszystkich Polaków dzień. Mali aktorzy to dzieci uczęszczające do działającego w przedszkolu koła teatralnego "Pomponik" oraz zespołu folklorystycznego "Podlasiaczki". Milusińscy zaprezentowali się w ludowych strojach podlaskich, zatańczyli Krakowiaka i Poloneza. Dzieci zostały przygotowane przez instruktorów kół: B. Czarnecką, B. Szumowską, L. Wójcik, R. Woroniecką, R. Garbaczewską, K. Skrzypińską.
Uroczystość zakończyła się modlitwą w intencji Ojczyzny.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w uroczystości, szczególnie rodzicom dzieci i samym dzieciom.


Opracowanie:
B. Szumowska
B. Czarnecka

Quiz ekologiczny "Czyste powietrze wokół nas"

Konkurs ekologiczny "Czyste powietrze wokół nas" został przeprowadzony dnia 30.04.2008 roku w grupie dzieci cztero i pięcioletnich "Smerfy" i sześcioletnich " Krasnoludki". Celem konkursu było podsumowanie wiadomości zdobytych podczas realizacji programu antynikotynowego , rozbudzanie aktywnych postaw wobec ochrony środowiska, a także uwrażliwienie dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym papierosowy.
Zadania i odgadywanie zagadek przeplecione były zabawami ruchowymi, w które włączały się wszystkie dzieci. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat źródeł i skutków zanieczyszczenia środowiska.
Impreza była bardzo udana. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe , które wręczyła obecna na imprezie Pani Dyrektor Danuta Kowalewska. Wszystkie dzieci za udział w quizie otrzymały słodkie upominki, a także odznakę "Przyjaciela przyrody".


Opracowanie:
Beata Szorc- Frankowska


Książka w życiu przedszkolaka

Warto rozbudzać zamiłowania czytelnicze, dlatego, że czytanie "ma wpływ na rozwój mowy dziecka, a tym samym na rozwój jego samodzielnego myślenia"(J. Malendowicz).
Pierwszy kontakt malucha z książeczką sprowadza się do oglądania ilustracji, rozpoznawania przedmiotów. Dziecko zaczyna śledzić układ plam barwnych na kartkach, odkrywa, wyłaniające się z nich znane kształty. Staje się to początkiem do dalszych poszukiwań. Ilustracje tłumaczą dziecku słowa na zrozumiały na tym etapie język barw, kształtów. Budzą jego zachwyt i zainteresowanie. Młodsi czytelnicy z uwagą oglądają ilustrację, potrafią uchwycić jej istotny sens. Umiejętność odczytywania obrazka ogranicza się początkowo do wyliczania przedstawionych przedmiotów, czynności, cech. Później dziecko jest już zdolne uchwycić zachodzące między nimi związki -czyli określić całą sytuację ukazaną na ilustracji. Stopniowo świat wyobrażeń dziecka ulega rozszerzeniu. Przechodzi od pojęć prostych do bardziej złożonych.
Możliwość rozumienia treści czytanych pojawia się około 3 roku życia. Należy pamiętać o tym, że pierwsze kontakty książki z najmłodszym czytelnikiem to forma zabawy. Pod wpływem otoczenia i poszerzania zasobu słownictwa lektura zaczyna wprowadzać dziecko w świat fantazji. W kontakcie dziecka z książką rośnie stopniowo rola tekstu coraz ważniejsza staje się treść utworu i postaci bohaterów, ich losy, zawiązujące się konflikty, przygoda, jej szczęśliwe zakończenie.
Jest to jeszcze etap "czytania pośredniego" tzn. czytania przez dorosłych. Dziecko słucha i ogląda ilustracje, które stanowią uzupełnienie tekstu pisanego, konkretyzują, porządkują zasłyszane treści. Literatura dla dzieci starszych w wieku przedszkolnym zaczyna przedstawiać także bardziej skomplikowane stosunki między ludźmi, pokazuje przykłady postępowania bohaterów, ich postawy w różnych sytuacjach. Te przykłady mogą być momentem inspirującym całą różnorodność wychowawczego oddziaływania.
Oto kilka sposobów, które nie nużą, ale są atrakcyjne i pobudzają dzieci do przeżyć emocjonalnych i kształtują początki czytelnictwa:
-oglądanie ilustracji w określonym celu, np. opowiedz przygody bohatera na podstawie ilustracji
-działalność plastyczna, np. odzwierciedlenie treści utworu
-opowiadanie, czytanie fragmentu utworu w celu zainspirowania do śledzenia dalszych losów bohatera
-odwoływanie się do atrakcyjności niespodzianki, np. przysłanie książki przez samego bohatera z załączonym listem
-zabawy w teatr inspirowane treścią utworów
-kącik książki, w którym książki są systematycznie uzupełniane i zmieniane
-uzupełnianie treści akcji poprzez twórczość ekspresyjną dzieci (np. rysunek, drama)
-organizowanie zgaduj -zgaduli na temat znajomości treści utworu
-samodzielne wykonywanie książeczek z wykorzystaniem treści znanych dzieciom jak i przez nich wymyślonych.
Ważnym czynnikiem kształtującym zainteresowania czytelnicze jest kontakt z biblioteką, zaznajomienie dzieci z pracą bibliotekarza. Dlatego też dzieci z najstarszych grup, z naszego przedszkola, uczestniczą raz w miesiącu w zajęciach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Tematy proponowanych spotkań skorelowane są z tematyką tygodnia realizowaną w przedszkolu. Stosowane przez panie bibliotekarki różnorodne formy i środki sprawiają, że zajęcia w bibliotece stanowią ciekawą i atrakcyjną formę poszerzania wiedzy. Jednocześnie budzą zamiłowania do obcowania z książką, szukania w książce początkowo rozrywki, a w przyszłości pomocy w nauce.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych to ważny aspekt w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Umożliwienie dziecku obcowania z książką w dzieciństwie otworzy mu drogę do łatwego odbioru dzieł literackich w klasach starszych i dorosłym życiu.


CZARNA-BIAŁOSTOCKA - AKCJA "ŚWIĘTO ZIEMI"

Wspólne imprezy, w których biorą udział dzieci z całego przedszkola to świetna okazja do współpracy, wzajemnego poznawania się i integracji. Taka właśnie impreza odbyła się 22kwietnia 2008r. o godzinie 9 w naszym Przedszkolu. Dzieci z wszystkich grup obejrzały film o tematyce ekologicznej, który był wstępem do akcji pt. "Sprzątanie Ziemi".
W akcji uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolne, które porządkowały swoje place zabaw. Dzieci wyposażone w worki foliowe i rękawiczki zbierały papierki, szyszki, patyczki zachowując zasady bezpieczeństwa.
Akcję zakończyliśmy wspólną zabawą, a także rysowaniem kolorową kredą laurek dla Ziemi w dniu jej święta.
"Pamiętajmy, aby każdy dzień był Dniem Ziemi, wystarczy abyśmy szanowali naszą przyrodę - pomagali zagrożonym zwierzętom i roślinom, zbierali surowce wtórne i dbali o Ziemię we wszystkim, co robimy".

Opracowanie:
Beata Szorc- Frankowska
Marta Rutkowska
Elżbieta Toczydłowska

W zdrowym ciele - zdrowy duch

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. W toku działań organizowanych w przedszkolu promujących zdrowy styl życia dziecko powinno poznać czynniki zagrażające zdrowiu, przyczyny powstawania niektórych chorób i sposoby zapobiegania nim. Powinno też mieć ukształtowane postawy wpływające na propagowanie zdrowego stylu życia. Sprzyja temu systematycznie realizowana tematyka związana z edukacją zdrowotną.
W marcu 2008 przedszkole ogłosiło gminny konkurs pt. ,,W zdrowym ciele- zdrowy duch", którego celem było kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci.
Komisja w składzie: -Katarzyna Kownacka, Małgorzata Radziszewska, Małgorzata Skreczko wyłoniła zwycięzców konkursu:
I miejsce: Jowita Nowik, Garbiela Szczuk
II miejsce: Aleksandra Sitko, Patrycja Kiwierowicz
III miejsce: Paulina Popławska, Maria Siemionow
Wyróżnienia: Magda Daszuta, Wiktoria Żurawska, Agata Bielska, Mateusz Klimowicz
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w czasie spotkania dzieci i rodziców z pracownikami służby zdrowia. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją doktor Elżbiety Marciniak na temat ,,Choroby wieku dziecięcego". Rodzice uzyskali wiele praktycznych porad, jak postępować z dzieckiem w czasie choroby wywołanej wirusem.
Przybyli goście obejrzeli program artystyczny Pt. "Chcę być zdrowy" w wykonaniu dzieci z grupy "Sloneczka" i "Biedroneczki".
Zebrani goście mogli podziwiać nie tylko talenty plastyczne przedszkolaków na zorganizowanej wystawie prac konkursowych, ale także zdolności taneczne i aktorskie. Uroczystość uświetnił bowiem występ zespołu folklorystycznego "Podlasiaczki". Dzieci zatańczyły ,,Krakowiaka". "Grozika" , "Siedmiokroczka". Dzieci z koła teatralnego "Pomponik" zaprezentowały przedstawienie pt. "Zielony Kapturek".

27 marca - dzień teatru

"Zachęta do uprawiania, rozumienia, umiłowania sztuki teatralnej
może rozwinąć się tylko wówczas,
gdy człowiek w okresie wczesnego dzieciństwa
nabędzie umiejętności pojmowania specyficznego języka tej dziedziny
i różnych środków jej wyrazu".
Maria Signorelli


Edukacja teatralna w przedszkolu zawsze cieszy dzieci, przełamuje w nich uczucie tremy oraz pobudza do twórczego działania.
Przedszkole stwarza wiele okazji do kontaktów ze sztuką teatralną. Poprzez słowo, ruch, muzykę, plastykę, teatr jest w stanie silnie oddziaływać na widza. Dzięki sztuce teatralnej dostrzegamy dobro i zło, piękno i brzydotę, radość i smutek świata.
Sztuka teatralna jest zawsze z radością przyjmowana przez małe dzieci, pozwala wprowadzić dziecko w fantastyczny świat bajek, których treść jest bliska i zrozumiała, świat w którym dobro zawsze zwycięża. Uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych przyczynia się do rozwijania wyobraźni i fantazji dziecka, rozwijania zdolności myślenia i mowy, a także do budzenia w nim szlachetnych i wzniosłych uczuć, sprzyja osiąganiu dojrzałości społecznej (szczególnie przy podziale ról oraz uzgodnieniu wspólnych działań dla uzyskania, jak najlepszego efektu pracy).
Obejrzenie ciekawego widowiska w przedszkolu, pobyt dziecka w teatrze znajduje natychmiast odzwierciedlenie w zabawach. Dzieci często bawią się w teatrzyk, organizują zabawy tematyczne, wykorzystując do tego kącik teatralny i wcześniej zdobyte doświadczenia. Przedszkolaki projektują kostiumy, wycinają papierowe kukiełki, modelują je z gliny lub z masy solnej, z rękawiczek czy warzyw.
W zabawy inscenizowanych dzieci odtwarzając lub powtarzając tekst autora posługują się językiem literackim, używają zwrotów, które nie zawsze występują w ich mowie potocznej, ale często zostają one na zawsze w ich pamięci. W efekcie wzrasta zainteresowanie książką, poznawanie cennych utworów literatury dziecięcej oraz wieloaspektowe doskonalenie mowy.
W naszym przedszkolu każde dziecko zna teatr- ten prawdziwy- Białostocki Teatr Lalek, teatrzyki objazdowe- z aktorami, lalkami i pacynkami. Ale dla nas najważniejsze jest nasze przedszkolne koło teatralne "Pomponik'! Mali aktorzy znają już tremę występów przed dużą, często białostocką widownią! Gramy przedstawienia w przedszkolu naszym paniom i kolegom oraz w zaprzyjaźnionych przedszkolach, przedstawiamy jasełka w kościele, występujemy na konkursach przedstawień przedszkolnych w Białymstoku oraz kolędujemy w domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej i w Czarnej Białostockiej.
Wprowadzając dzieci w świat teatru ukazujemy im sytuacje i zdarzenia, których często w życiu codziennym same nie potrafią dostrzec, a tym samym pobudzamy je do twórczego działania, przełamujemy w nich poczucie bierności, lęku, tremy oraz podnosimy w nich poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości

Opracowanie:
R. Woroniecka
L. Wójcik
K. Skrzypińska
R. Garbaczewska


Walentynki- święto zakochanych

W przedszkolu, tak jak wszędzie, obchodzimy Walentynki 14 lutego. Nazwa tego święta pochodzi od imienia Świętego Walentego. W tym dniu zakochani obdarowują się ,,walentynkami". Są to zazwyczaj wierszyki, wiersze lub wyznania miłosne, niekiedy laurki i prezenty.
Dzieci z przedszkola z tej okazji przygotowały laurki dla swoich rodziców, udekorowały salę serduszkami wyciętymi z kolorowego papieru. W tym dniu były grzeczne i miłe wobec siebie, swoich bliskich i pań z przedszkola.


Opracowanie:
B.Zdanowicz
R. Garbaczewska

Dinozaury - olbrzymy z przeszłości

Specjalną wystawę dinozaurów przygotowaną przez Dino Park z Kołacinka miały okazję obejrzeć dzieci z Przedszkola w Czarnej Białostockiej.
W dniach 25- 28 luty dzieci ze starszych grup naszego przedszkola odwiedziły wystawę gadów prehistorycznych. W przepięknej aranżacji życia na Ziemi sprzed 200 mln lat mogły one dokładnie przyjrzeć się autentycznych rozmiarów dinozaurom.
Odwiedzając wystawę, dzieci mogły posłuchać ciekawych komentarzy, a nawet odkopać szkielet prehistorycznego gada.
Jedną z atrakcji była zabawa w poszukiwacza złota: przesiej piasek, znajdź złoto a otrzymasz certyfikat i pamiątkową monetę.
Aby zachować wspomnienia ze wspaniałej wycieczki dzieci mogły wykonać zdjęcie w paszczy tyranozaura i kupić na pamiątkę zabawkę - dinusia.


Opracowanie:
R.Garbaczewska


Dzień babci i dziadka

...Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas, na każdy
smutek mają słodkie i pyszne rozwiązanie, znają radę na
każde zmartwienie...Kto to?- Babcia i Dziadek.


Dzień Babci i Dziadka to szczególny dzień, w którym wnuczki i wnukowie mogą wyrazić wdzięczność wszystkim swoim Babciom i Dziadkom za trud, poświecenie i pomoc w ich wychowaniu.
W naszym przedszkolu uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka miała miejsce w dniach 17 i 18 stycznia.
Mali przedszkolacy w swoich grupach przygotowali ,,dziadkom" najpiękniejsze piosenki, wiersze i laurki. Dzieci pięknie występowały, a Babcie i Dziadkowie gromkimi brawami oklaskiwali swoje pociechy.
Do przebiegu uroczystości włączyli się także rodzice dzieci, przygotowując słodki poczęstunek.

Święto Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości - dzień, który na długo pozostanie w naszych sercach.

Opracowanie:
R. Garbaczewska
K. Skrzypińska
R. Woroniecka

Hej kolęda, kolęda

"Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas….", pod takim hasłem 17. 01 2008 r. w przedszkolu odbył się już po raz kolejny ,,Koncert kolęd" w wykonaniu przedszkolaków.
Na wstępie dyrektor przedszkola pani Danuta Kowalewska powitała wszystkich zebranych rodziców oraz zaproszonych gości w osobach: przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej pana J. Sakowicza i członków Rady Miejskiej: panią J. Toczko, pana A. Dobrowolskiego i pana J. Targońskiego, a także kierownika regionalnego CE -ATUT panią U. Karolczuk.
Wieczór rozpoczął zespół ,,Podlasiaczki" przedstawiając tradycyjną formę kolędowania, a także składając wszystkim życzenia na Nowy Rok.
Następnie rozpoczęty się występy dzieci z różnych grup wiekowych. Przedstawiany repertuar był bardzo szeroki od pastorałek po tradycyjne kolędy. Mali artyści prezentowali bardzo wysoki poziom, za co byli nagradzani gromkimi brawami.
Na zakończenie koncertu kolędnicy zgodnie tradycją, wśród zebranych gości zebrali datki za kolędę, które zostały zasponsorowane przez Radę Miejską.
Dzieci, które brały udział w koncercie kolęd miały możliwość zaprezentowania swojego talentu wokalno- tanecznego przed szerszą publicznością w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w dniu 27. 01 2008 roku podczas ,,Wieczoru Kolęd".
Uroczystości takie sprzyjają promocji przedszkola oraz integracji środowisk lokalnego i przedszkolnego.Opracowanie:
A. Dąbrowska
K. Skrzypińska
R. Garbaczewska


Ostatki w przedszkolu

Niesamowite przebrania, wspaniała muzyka, konkursy, quizy, korowody, popisy taneczne, to wszystko działo się w grupie 5-6 latków ,,Grzybki" w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej. Wystawny poczęstunek przygotowany przez dzieci i przez panie urozmaiciły doskonałą zabawę .Bawiliśmy się cudownie cały dzień. Te niesamowite przeżycia będą miłym wspomnieniem na postne dni.


Opracowanie:
E. Toczydłowska


Wycieczka do kina

16 grudnia dwie grupy z Przedszkola w Czarnej Białostockiej "Grzybki" i "Krasnoludki" były w kinie na filmie pt. "Film o pszczołach". Dzieci zapoznawały się z wyglądem kina, potrafiły odszukać rzędy i numery miejsc. Bardzo dobrze przeliczały liczebnikiem porządkowym. Bardzo grzecznie i kulturalnie zachowywały się w miejscu publicznym. Po obejrzeniu filmu w czasie drogi do Przedszkola (przejazd autobusem) dzieci z entuzjazmem przeżywały akcję bajki. Zastanawiały się jakie byłoby życie człowieka bez zwierząt, a w szczególności bez pszczół. Dzieci stwierdziły, że ludzie są zależni od wszystkich zwierząt. Jeszcze większa była dyskusja w przedszkolu, każde z dzieci potrafiło znaleźć związek człowieka ze światem przyrody.
Zakończeniem dyskusji były prace plastyczne.


Opracowanie:
E. Toczydłowska
A. Dąbrowska
B. Szorc-Frankowska
R. Garbaczewska

Turniej o Puchar Mikołaja

Stwierdzenie, że ,,życie jest ruchem" jest szczególnie trafne w odniesieniu do małych dzieci. Większość przejawów jego aktywności związana jest z ruchem. W ruchu sześciolatek poznaje otoczenie i poprzez ruch może także się z nim komunikować. W miarę dorastania wzrośnie oczywiście znaczenie innych form aktywności życiowej, jednak jeszcze przez wiele lat dziecięcy głód ruchu będzie dawał o sobie znać.
Jednym z wielu zysków rozwojowych związanych ze wzmożoną aktywnością ruchową dzieci jest stymulacja rozwoju społecznego, w tym umiejętności współdziałania i współzawodniczenia. Między innymi dzięki prowadzeniu zabaw ruchowych, sportowych intensyfikują się kontakty interpersonalne.
Tradycją więc w naszym przedszkolu stało się organizowanie z okazji Mikołajek turnieju sportowego ,,O puchar Mikołaja". W turnieju wzięły udział dzieci ze wszystkich grup starszaków (6-latki). Wszystkie konkurencje oceniała komisja w składzie:
mgr Danuta Kowalewska
mgr Agnieszka Radkowska
Święty Mikołaj
Turniejowe zmagania rozpoczęły się od prezentacji grup i hasła o Mikołaju. Następnie dzieci przystąpiły do rywalizacji sportowej. Zadaniem dzieci było pokonanie kolejnych konkurencji:
- bieg w worku Mikołaja
- wyścig zaprzęgów reniferów
- toczenie śniegowej kuli
- pakowanie prezentów do worka Mikołaja
- rozwiązywanie zagadek - prezenty Mikołaja
Rywalizacja sportowa przeplatana była wspólną zabawa przy muzyce.

W turnieju "O puchar Mikołaja":
I miejsce zajęły dzieci z grupy "Krasnoludki"
II miejsce dzieci z grupy "Plastusie",
III miejsce dzieci z grupy "Słoneczka".
Zdrowy duch sportowej rywalizacji pozwolił wszystkim dzieciom cieszyć się z osiągniętych wyników. Zwycięzcom gratulujemy!

Jasełka w przedszkolu

"A gdy we śnie był świat cały- narodził się Jezus mały…"

Jasełka, opłatki, kolędnicy... w przedszkolu już pachnie kolędą!
W przedświątecznym zmęczeniu i zabieganiu, pomiędzy sprzątaniem a zakupami- zatrzymujemy się w odświętnych salach, wśród choinek i przedszkolaków, którzy czasami po raz pierwszy opowiadają nam historię Narodzenia Jezusa.
Dzieci przejęte, przebrane za biblijne postacie odgrywają Cud, który oglądaliśmy już często jakieś kilkadziesiąt razy w życiu, a ciągle nas zachwyca. Jakże inaczej brzmi nowina Bożego Narodzenia przekazana przez kilkulatka w stroju aniołka z papierowymi skrzydłami...
Przedszkolaki powierzają nam największą mądrość świąt- cały ich sens tkwi w betlejemskim żłóbku!
Zanim więc zrobimy kolejną listę sprawunków - posłuchajmy dzieci, dajmy im swój czas, chociaż tyle ile trwa opowieść o maleńkim Jezusku.
Za kilka lat kurz pod szafami będzie taki sam, a my i nasze dzieci już nie!
A kiedy już i w naszych domach zapachnie choinką i kolędą, kiedy na stole położymy opłatek- symbol pokoju i pojednania- niech nikt nie będzie samotny i smutny. Niech te święta, które rozpoczęły się w przedszkolu przyniosą dzieciom- radość, rodzicom - spokój, rodzinom - miłość."Święta, świata dobry wspólny czas,
wielka radość niech połączy nas!
Już się gwiazdy pozapalały
Będzie szczęście z nami rok cały

Kolęda, kolęda zagląda do domu,
cichutko na palcach nie mówiąc nikomu.
Opłatkiem się łamie, drzewkiem się raduje,
kolęda, kolęda, jemiołę całuje"Opracowanie:
R. Woroniecka
K. Skrzypińska
R. Garbaczewska

Na Świętego Andrzeja wszystkim z wróżby nadzieja

W dawnych czasach pod koniec każdego roku, kiedy dni stawały się krótsze a wieczory dłuższe ważnymi spotkaniami były wieczory poprzedzające święta: Katarzyny i Andrzeja. Był to bowiem okres wróżb. Chłopcy wróżyli w katarzynki a dziewczęta na św. Andrzeja. Z czasem katarzynkowe wróżby zanikły, a tradycja andrzejek pozostała do dziś.


Zwyczaje andrzejkowe na pewno nie są nowe
lecz każdy mały , duży w ten wieczór sobie wróży


Zgodnie z ludową tradycją w dniu św. Andrzeja dzieci z Przedszkola w Czarnej Białostockiej zasiadły wokół kufra z tysiącem wróżb.
Bawiliśmy się przy następujących wróżbach:
Dwa serca, Wirująca butelka, Wędrujące buty, Rzucamy kości- czytamy swój los, Magiczne cyfry, Andrzejkowe przestrogi, Cukierkowa wróżba, Koło przyszłości
Każdy uczestnik zabawy mógł sobie wywróżyć: kim zostanie w przyszłości, odczytać przyszły los z zrzuconych kości, a nawet sprawdzić, kto przypuszczalnie będzie wybrańcem serca. Wirująca w tajemnym kole butelka wskazywała komu spełnią się marzenia.
Duże emocje wywołały listy Dobrej Wróżki, ukryte w różnych miejscach w sali. Zachęcały one do różnych działań. min. było to wykonanie czarodziejskiego eliksiru, poszukiwanie złotego klucza do lania wosku i zabawy z pląsem.Kto wosk w wodę wleje
temu spełnią się nadziejeNie zabrakło też tradycyjnej wróżby: Lanie wosku. Podczas tej wróżby dzieci bardzo chętnie odczytywały swoją przyszłość z odlewu woskowego.

Takie spotkania przy andrzejkowych wróżbach i zabawach to dobra okazja do poznania ludowych tradycji.


Opracowanie:
R. Garbaczewska

Wycieczka do Izby Regionalnej

Rozwijanie uczuć patriotycznych dziecka w wieku przedszkolnym to między innymi wzmacnianie więzi z rodziną, najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym. Przyczynia się do tego kontakt ze sztuką, także sztuką ludową, która pozwala wkroczyć w krąg narodowej kultury.
Z bogactwem i różnorodnością kultury ludowej naszego regionu dzieci mogły zapoznać się w trakcie bezpośredniej obserwacji. W październiku przedszkolacy z grup: ,,Leśne Duszki " i ,,Plastusie" odwiedziły Izbę Regionalną w Janowszczyźnie, która zajmuje się "pozyskiwaniem, utrwalaniem i odradzaniem dziedzictwa w wymiarze materialnym jak i intelektualnym".
Z dużym zainteresowaniem słuchały dzieci opowieści , kustosza Izby pana Jana Ancypo, o zwyczajach i życiu na wsi na przełomie XIX i XX wieku. Dowiedziały się jak dawniej pieczono chleb, przechowywano i konsewowano produkty żywnościowe, czym zajmowali się gospodarze i gospodynie w długie zimowe wieczory. Innymi słowy: jak dawniej żyli ludzie na wsi.
Zgromadzone eksponaty oraz wyposażenie izby w przedmioty codziennego użytku uzmysłowiły dzieciom, jak wiele pracy , trudu i czasu wkładali dawniej ludzie w wykonywanie codziennych obowiązków.
Oprócz tego można było podziwiać sztukę rękodzieła ludowego: haftowane i wyszywane makatki, narzuty, poszwy na pościel; wykonane na szydełku serwetki i serwety, tkane na krosnach kilimy i dywany. Dzieci zobaczyły oryginalne, wykonane ręcznie, bogato zdobione świąteczne stroje ludowe oraz ubrania codziennego użytku z początku XX wieku.
Obcowanie i bezpośredni kontakt z przedmiotami znajdującymi się w Izbie przywołały świat dawnych wierzeń, obyczajów, a także codziennej pracy. Na chwilę ożył fascynujący świat przeszłości.
Zauroczeni tym miejcem przedszkolacy chętnie umówili się na kolejne spotkanie, żeby uczestniczyć w pieczeniu chleba tradycyjnym sposobem: na zakwasie, w piecu chlebowym opalanym drewnem.


Opracowanie:
C. Ancypo
B.Czarnecka

Góra grosza

Po raz kolejny dzieci wzięły udział w akcji "Góra Grosza" zorganizowanej przez Towarzystwo "Nasz Dom". Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Już od ośmiu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Tradycją stało się już ,że w październiku, uczniowie, oprócz książek i zeszytów w plecakach przynoszą drobne monety groszowe. Pieniądze uzbierane w pokaźną "górę grosza" mogą przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od najbliższych.
Przez dwa tygodnie wszystkie grupy z wielkim zaangażowaniem zbierały "grosiaki". 19 listopada komisja w składzie: Krystyna Skrzypińska, Lucyna Wójcik, Alicja Dąbrowska i Elżbieta Toczydłowska dokonały podsumowania akcji i sporządziły protokół. Wynik był dość imponujący:

Smerfy - 76,28 zł
Krasnoludki - 39,77 zł
Grzybki - 35,81 zł
Leśne Duszki - 15,32 zł
Pszczółki - 14,35 zł
Słoneczka - 14,18 zł
Plastusie - 12,92 zł
Koraliki - 12,07 zł
Biedroneczki - 2,79 zł

Wspólnie zebrano 223,49 zł!

Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią dzielić się z innymi i nie pozostają obojętne na ludzką krzywdę, a wiadomo, że "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci".

Opracowanie:
E. Toczydłowska
K. Skzrypińska
A. Dąbrowska
L. Wójcik


Święto Niepodległości

Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej Polska odzyskała niepodległość. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu.
Ducha patriotyzmu budzimy w młodym pokoleniu już od najmłodszych lat. Z okazji Święta Niepodległości przygotowaliśmy część artystyczną, którą przedstawiliśmy w kościele Jezusa Miłosiernego po mszy świętej o godz.12. Brały w niej udział nie tylko dzieci, ale też i nauczycielki z Przedszkola, do współpracy włączył się również chórek dziecięcy "Paciorki" z kościoła Św. Rodziny, co całości dodało uroku.
Po występach nastąpił uroczysty przemarsz na Plac Niepodległości, gdzie złożono kwiaty.


Opracowanie:
A. Dąbrowska

Pasowanie na przedszkolaka 2007

W dniach 19 i 24 października 2007r. odbyło się uroczyste Pasowania na Przedszkolaka. Wszystkich przybyłych gości powitała pani Dyrektor. Zanim dzieci zostały przyjęte do grona rodziny przedszkolnej, wykazały się różnymi wiadomościami i umiejętnościami. Kandydaci na przedszkolaków śpiewali piosenki, recytowali wiersze.Zanim prawdziwymi przedszkolakami się staniemy,
Musimy wiedzieć, czego nie możemy.

Nie hałasuj w przedszkolu każdy ci to powie,
Że hałas niszczy nerwy i zdrowie.

Nie przezywaj nas kolego,
To przynosi wiele złego.

Ani nie skarż smyku mały,
Bo to nie przynosi chwały.

Obrażać się to brzydka wada,
Tak zachowywać się przedszkolakom nie wypada.

Plotkowanie jest naganne,
Może skończyć się fatalnie.Dzieci musiały też określić, co jest prawdą, a co fałszem. Odpowiadały między innymi na takie pytania:
-Czy mąka jest czarna?
-Czy trawa jest zielona?
-Czy morze jest suche?
-Czy żaba umie pływać?

"Plastusie", "Leśne Duszki", "Koraliki" i "Słoneczka" zaprezentowały piosenki o swoich grupach.
Maluszki przepięknie zaśpiewały przygotowane utwory i wyrecytowaly wiersz:Mam trzy lata, trzy i pół
Brodą sięgam ponad stół
Mam fartuszek z muchomorkiem
Do przedszkola chodzę z workiem
Pantofelki ładnie zmieniam
Myją ręce do jedzenia
Zjadam wszystko z talerzyka
Tańczę kiedy gra muzyka
Umiem wierszyk o koteczku
O tchórzliwym koziołeczku
I o piesku co był w polu
Nauczyłam się w przedszkoluWydarzenie zostało uświetnione występem zespołu wokalno- tanecznego "Wesołe Nutki".
Wszystkie przedszkolaki złożyły przyrzeczenie:> My dzieciaki przyrzekamy
Być od dziś przedszkolakami
Nie grymasić i nie szlochać
Zawsze swoje panie kochać
Grzecznie bawić się i fikać
W mig zajadać z talerzyka
Nauczymy się dziękować
I porządnie się zachowaćPani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania dzieci.


Opracowanie:
M. Rutkowska
J. Bujwicka-Łapińska

DLA TYCH, KTÓRZY ODESZLI DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

W kalendarzu świąt, te dni są szczególne, gdyż przywołują pamięć o bliskich nam osobach, których nie ma już wśród nas.
Tradycyjnie dnia 2 listopada dzieci z naszego przedszkola wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi, udały się pod pomnik Jana Pawła II.
Modlitwą i chwilą ciszy uczciliśmy pamięć papieża i Wielkiego Polaka- Ojca Świętego Jana Pawła II.
Pamiętaliśmy również o zmarłych z naszych rodzin. W ich intencji wspólnie odmówiliśmy modlitwę "Anioł Pański". Wspominaliśmy także tych, których imion już dawno nikt nie pamięta, a którzy walczyli i ginęli, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.
Na koniec spotkania zapaliliśmy znicz, symbol nadziei i spotkania z Jezusem - światłością świata.
Postawa dzieci, pełna szacunku i skupienia, może świadczyć tylko o jednym - ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci.

W stadninie koni

Dnia 19 października 2007 roku dwie grupy z Przedszkola w Czarnej Białostockiej "Grzybki" i "Krasnale" uczestniczyły w wycieczce do Stadniny Koni w Geniuszach.
Zwiedziliśmy stadninę, poznaliśmy różne rasy koni wyścigowych. Dowiedzieliśmy się także czym odżywiają się konie oraz zapoznaliśmy się ze sposobem pielęgnacji zwierząt, w której uczestniczyły dzieci czyszcząc samodzielnie konie.
Po tym doświadczeniu obserwowaliśmy popisy zawodowego jeźdźca, który zdobył wiele cennych nagród. Największą atrakcją była przejażdżka na koniach.
Na zakończenie wycieczki podziękowaliśmy właścicielom stadniny wręczając im laurki zrobione przez dzieci. Pełni radości wróciliśmy do Przedszkola.


Opracowanie:
E. Toczydłowska
A. Dąbrowska
B. Szorc-Frankowska
A. Radkowska

DZIEŃ NAUCZYCIELA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dnia 12 października o godzinie 1000 , w naszym przedszkolu odbyły się uroczystości poświęcone Dniu Edukacji Narodowej, obchodom Dnia Nauczyciela i Dnia Seniora.
Na zaproszenie dzieci z przedszkola, dyrekcji i nauczycieli przybyli zaproszeni goście: Pani Mirosława Jaroszuk Sekretarz Gminy Czarna Białostocka oraz goście specjalni - emerytowani pracownicy przedszkola.
Uroczystości rozpoczęła Dyrektor Przedszkola Pani Danuta Kowalewska, która powitała przybyłych gości, a następnie złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim byłym pracownikom przedszkola oraz pracownikom czynnym zawodowo. Do życzeń dołączyła się również pani sekretarz, która złożyła życzenia zebranym gościom w imieniu swoim, a także pana burmistrza.
W imieniu Burmistrza Czarnej Białostockiej , pani sekretarz wręczyła Nagrodę Burmistrza nauczycielce pani B. Szumowskiej z podziękowaniem za wyróżnienie w pracy zawodowej.
Dyrektor Przedszkola wyróżniającym się w pracy pracownikom administracji i nauczycielom wręczyła Nagrody Dyrektora oraz pochwały.
Nagrodę Dyrektora Przedszkola otrzymali: pani K. Skrzypińska i pani A. Dąbrowska- nauczycielki pracujące w przedszkolu oraz pani E. Wilczewska i pani E. Makarska - pracownicy administracji przedszkola. Kilka nauczycielek za wyróżniającą się pracę otrzymało pochwałę dyrektora.
Następnie Dyrektor Przedszkola zaprosiła wszystkich zebranych do wysłuchania przedstawienia przygotowanego przez dzieci z grup: "Smerfy", "Grzybki" i "Krasnoludki".
Dzieci uświetniły tę imprezę wierszami i piosenkami . Przedstawiły montaż słowno-muzyczny, w trakcie którego wykonywały piosenki z ułożoną choreografią. Za swoje piękne występy dzieci otrzymywały gorące brawa.
Na zakończenie wręczyły upominki w postaci laurek zebranym gościom, swoim wychowawczyniom i personelowi przedszkola.

Opracowanie:
A. Dąbrowska
L. Wójcik
K. Skrzypińska

JAK LAS PRZYGOTOWUJE SIĘ DO ZIMY ?

Kiedy zima za pasem, a na świecie jeszcze złota jesień przedszkolaki dociekliwie sprawdzają co też dzieje się w lesie!
Każde dziecko wie, że las najlepiej zna pan leśniczy. Pora więc była najwyższa wybrać się na jesienny spacer!
Dnia 17 października 2007 r. przedszkolaki z grup: "Koraliki", "Smerfy", "Słoneczka" i "Plastusie" pojechały autokarem na spotkanie z panem leśniczym- Mieczysławem Trochimem. Niektórzy po raz pierwszy zobaczyli "leśne szkółki"-czyli miejsce wysiewu młodziutkich drzew- to raczej "leśne przedszkole"- mówiły dzieci przyglądając się sadzonkom drzew. W otoczeniu jesiennej przyrody pan leśniczy opowiadał nam o przygotowaniach leśnych mieszkańców do zimy. Dowiedzieliśmy się, że wiele zwierząt w naszych lasach przesypia zimę, np.: jeż, borsuk, a nawet wiewiórka, chociaż ona często się budzi, kiedy zima jest ciepła!
Pytaliśmy też pana leśniczego, czy to prawda, że jeż lubi jabłka? "Prawda!"
Wiemy też, że w naszych lasach nie ma niedźwiedzi ani wilków, ale są lisy i sarenki!
A jak cicho było w lesie- prawie wszystkie ptaki już odleciały do ciepłych krajów! No i dzieci zachowywały się cichutko, wiedziały, że las to dom zwierząt i nie wolno ich płoszyć!
Kiedy już wszystko wiedzieliśmy o zimowaniu zwierząt, pan leśniczy zaprosił nas na ognisko!
Ognisko w lesie to wielka frajda! Niektóre dzieci po raz pierwszy same piekły kiełbaski w ogniu! Niektóre nawet trzy razy, kiedy kiełbaska wciąż wpadała do ogniska!
Długo nie zapomnimy zapachu jesiennego lasu, dymu z ogniska i kolorowych liści szeleszczących pod nogami!
Pani dyrektor, nauczycielki i przedszkolaki dziękują nadleśniczemu leśnictwa Czarna Wieś Kościelna panu Jackowi Sakowicz oraz leśniczym: panu Trochim i panu Chwaszczewskiemu za pomoc w zorganizowaniu tak atrakcyjnej wycieczki.

Opracowanie:
Renata Woroniecka
Marta Rutkowska

CZARNA BIAŁOSTOCKA - AKCJA "SPRZĄTANIE ZIEMI"

14 maja 2007r. o godzinie 10 w naszym Przedszkolu odbyła się akcja pod tytułem " Sprzątanie Ziemi", koordynatorami były:
Marta Rutkowska,
Elżbieta Toczydłowska
Beata Szorc- Frankowska.

W akcji uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolne, które porządkowały swoje place zabaw. Dzieci zbierały papierki, szyszki, patyczki zachowując zasady bezpieczeństwa.
Akcję zakończyliśmy wspólną zabawą ( Gąski, Berek, Figury itp.).
Celem tej akcji było wdrażanie dzieci do dbania o przyrodę , czystość środowiska i najbliższego otoczenia. Poprzez takie działania kształtujemy u dzieci proekologiczne postawy.

Opracowanie:
Beata Szorc- Frankowska
Marta Rutkowska
Elżbieta Toczydłowska

Policja i Straż Miejska w przedszkolu!

We wrześniu małe i duże przedszkolaki poznają przedszkole oraz drogę do przedszkola, wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. We wrześniu wybieramy się na spacery- oglądamy skrzyżowania, przejścia dla pieszych, poznajemy niektóre znaki drogowe, przechodzimy przez ulice wysoko podnosząc ręce- dla lepszej widoczności!
Każde dziecko wie, że najwięcej o ruchu drogowym wie pan policjant. Dlatego dnia 19. 09 2007 r. zaprosiliśmy do przedszkola pana policjanta - młodszego aspiranta Andrzeja Bednarka oraz komendanta Straży Miejskiej pana Krzysztofa Ancypo.
Dzieci uważnie przyglądały się umundurowaniu gości, porównywały czapki, kolor mundurów, oznaczenia. Najwięcej emocji wzbudziło oglądanie, a nawet dotykanie kajdanków, "lizaka", pałki!
Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie poruszać się po chodnikach i ulicach, kogo prosić o pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznały telefon alarmowy"997".
Goście poruszyli również temat zachowania się podczas ataku psa, dzieci przećwiczyły obronną pozycję zwaną "żółwiem".
Na zakończenie spotkania dzieci opowiadały o własnych niebezpiecznych przygodach i zadawały gościom pytania.
Umówiliśmy się na kolejne spotkanie z komendantem Straży Miejskiej - będzie to spacer po mieście, na którym przećwiczymy prawidłowe przechodzenie przez ulicę i bezpieczne poruszanie się w pobliżu ulic.
Zaprosimy również pana policjanta z psem - zobaczymy tresurę psa, dowiemy się jak pies pomaga w niebezpiecznej pracy policjanta, przećwiczymy różne sposoby obrony w sytuacji, gdy atakuje nas pies.
Dziękujemy panu policjantowi młodszemu aspirantowi Andrzejowi Bednarek oraz komendantowi Straży Miejskiej Krzysztofowi Ancypo za ciekawe opowieści.
Z niecierpliwością czekamy na następne spotkania!


Opracowanie:
R. Woroniecka
A. Dąbrowska

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego