Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

2006/2007

Publikacje


Z wizytą w teatrze

    Wizyta w teatrze to wielkie wydarzenie! Wiele dzieci z Czarnej Białostockiej po raz pierwszy oglądało przedstawienie w prawdziwym teatrze. Przedszkolne spektakle to wielkie wydarzenie, ale wizyta w prawdziwym Białostockim Teatrze Lalek to niezapomniane przeżycie!
    Ze szczególną ciekawością do teatru przyjechali aktorzy z przedszkolnego koła teatralnego "Pomponik". Dzieci zobaczyły prawdziwych aktorów, prawdziwą scenę, widownię, dekorację, oświetlenie. Spotkały się i porozmawiały z aktorem- panem Pawłem Szamańskim- "kumciem" z bajki. Weszły na scenę, za kotarę, oglądały z bliska ten bajkowy świat. Kto wie, może kiedyś i one staną na prawdziwej scenie? "Czym skorupka za młodu nasiąknie…"
    Teatr to zaczarowane miejsce. Tym razem dzieci zobaczyły świat świetlików - ich problemy, radości, codzienność. I cóż, można stwierdzić, że świat świetlików niewiele różni się od naszego - ludzkiego. Obejrzeliśmy bajkę pełną miłości, dobroci, ciepła. Opowieść o życiu - dorastaniu i przemijaniu. Podobała nam się ta opowieść i jej oprawa- scenariusz, choreografia, muzyka, światła. W przedszkolu dzieci długo opowiadały o tym, kiedy zgasły światła, a na scenie pojawiły się świetliki, biedronki, wróżki kolorowy wymyślony świat!!

Opracowanie:
Renata Woroniecka


Zajęcie otwarte

   Dnia 9.03.2007 r. w grupie "Leśne Duszki" odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców. Poprzez zabawy i ćwiczenia w "Krainie Fantazji" dzieci zaprezentowały dotychczas zdobyte wiadomości i umiejętności, a rodzic miał możliwość obserwacji swego dziecka na tle całej grupy. Rodzice chętnie włączyli się do wspólnej z dziećmi pracy plastycznej.

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO

Prowadząca: Celina Ancypo
Temat: Fantazja jest od tego- aby bawić się na całego! - zabawy dydaktyczne i plastyczne inspirowane utworem literackim W. Scisłowskiego "W starym zamczysku"
Cele: Dziecko:
- ćwiczy umiejętność czytania i liczenia
- rozbudza wyobraźnię i swobodną fantazję
- pogłębia doświadczenia plastyczne
- nabywa umiejętność wyrażania i werbalizowania uczuć

Forma pracy: zbiorowa, w grupach, indywidualna
Metody: aktywizujące, ćwiczeń praktycznych
Zasady: przystępności wiedzy, trwałości wiedzy, aktywności

Pomoce: karty pracy - dla każdego dziecka, wizytówki z imionami dzieci, wyrazy do czytania globalnego (widmo, smok, Baba Jaga, duch, rycerz), chustka dla każdego dziecka, obrazki pocięte na części, krzyżówka z hasłem - zamek, kartki z bloku technicznego zamalowane ołówkiem - przygotowane wcześniej przez dzieci, sylweta zegara, kontur zamku na 2 arkuszach pakowego papieru, sylweta słońca, księżyca, nagranie z muzyką "Różowa pantera", muzyka do zabaw ruchowych

Przebieg zajęcia
1. "UŚMIECH" - zabawa integracyjna
Każde kolejne dziecko losuje kartkę z imieniem dziecka -"wizytówkę". Dzieci siadają w kręgu. Nauczycielka stwierdza, że jest właścicielką uśmiechu i chce przekazać uśmiech - dziecku siedzącemu w kręgu- ono wówczas zostaje "właścicielem uśmiechu". Następnie "właściciel uśmiechu"- odczytuje imię dziecka (z wizytówki, którą wylosował wcześniej) i przesyła uśmiech danemu dziecku. Podczas gdy pozostałe dzieci starają się zachować obojętny wyraz twarzy, dziecko będące właścicielem uśmiechu powinno wyrazem twarzy okazywać radość. Przekazywanie uśmiechu - zasłonięcie twarzy dłonią, "ściągnięcie" uśmiechu z ust i rzucenie w stronę kolegi, którego imię dziecko wylosowało. Po przekazaniu uśmiechu dziecko natychmiast poważnieje, zaś nowy "właściciel uśmiechu" - okazawszy odpowiednio swą radość "przekazuje uśmiech" kolejnemu dziecku.

2. PODRÓŻ DO KRAINY FANTAZJI - krzyżówka
Dzieci ustawiają jedno za drugim - "w pociąg" - przy muzyce "jadą". Na przerwę w muzyce zatrzymują się, odliczaja do czterech " wysiadają" i tworzą zespoły ( po czworo dzieci). Każdy zespół otrzymuje kopertę z ukrytym obrazkiem (pociętym na części). Zadaniem każdego zespołu jest ułożenie obrazka w całość, ułożenie zagadki( Co ukryło się na naszym obrazku?) wyszukanie napisu dot. rozwiązania zagadki, umieszczenie go w odpowiednim miejscu krzyżówki, odczytanie hasła - ZAMEK-

3. TAJEMINICZA MUZYKA - zabawa inspirowana muzyką
Dzieci słuchają fragmentu utworu " Różowa pantera", zastanawiają się z czym może kojarzyć się taka muzyka- krótka rozmowa na temat wysłuchanego utworu. ( w razie potrzeby nauczyciel podpowiada, że utwór jest bardzo tajemniczy, że kojarzy się ze strachem...) - pyta dzieci czego najbardziej się boją - w jaki sposób można pokazać - kiedy się czegoś boimy - czy dzieci miewają straszne sny?

4. "DZIEŃ - NOC" - zabawa
Nauczycielka dzieli salę na połowę. Jedna strona będzie należała do dnia (umieszcza na tej połowie sali sylwetę słońca), a druga do nocy (sylweta księżyca). Potem tłumaczy dzieciom, że kiedy usłyszą muzykę, biegną do KRAINY DNIA, aby wesoło się bawić, skakać, tańczyć. Natomiast, gdy muzyka ucichnie, dzieci przechodzą do KRAINY NOCY, aby odpoczywać - przyjmują pozycję leżącą lub siedzącą, mogą zamknąć oczy - śpią i śnią - SEN - nauczycielka czyta wiersz "W starym zamczysku" - rozmowa o treści wiersza - ustosunkowanie się do zaistniałych wydarzeń - przyporządkowywanie napisów doi sylwet (postaci występujących w wierszu) - Baba Jaga, rycerz, widmo, wiedźma, czarownica, smok, rycerz) - czy śniły się wam takie postacie, jak one wyglądały?

5. CO ROBIĄ DUCHY O PÓŁNOCY? - zabawa muzyczno- ruchowa
Wyobraźcie sobie, że z ciekawości wybrałyście się do Starego Zamczyska. Wiecie, że o północy zjawiają się tam duchy, zabieracie więc ze sobą chustkę, która posiada czarodziejską moc, kto pod nią się skryje i stanie nieruchomo - staje się niewidzialny. Przy dźwiękach muzyki chodzicie i zwiedzacie stary zamek, gdy muzyka milknie- szybko chowacie się pod chustkę - bo jest to czas duchów (zabawę powtarzam 2x)

6. WESOŁY UPIOREK CYRYL - zabawa dydaktyczna ( każde dziecko otrzymuje kartę pracy)
Wprowadzenie: w starym zamczysku mieszkał mały upiorek (taki duszek) Cyryl. W przeciwieństwie do innych duchów bardzo lubił dzieci, chętnie przyglądał się ich zabawom, uwielbiał zabawę w chowanego, chętnie brał udział w zabawach matematycznych, no i nie uwierzycie, ale uwielbiał zabawy z literami 1.Każde dziecko otrzymuje sylwetę "duszka-upiorka" i zgodnie z instrukcją nauczyciela z wykorzystaniem karty pracy ćwiczy orientację przestrzenną, 2. każde dziecko układa działanie - do rysunku ( na dodawanie i odejmowanie) 3. każde dziecko układa z wyrazów zdanie

7. TANIEC DUCHÓW - zabawa ruchowa z elementami czytania
Nauczycielka rozkłada na podłodze arkusze papieru z narysowanym konturem zamku. Wyjaśnia, że w tym zamku nikt nie mieszka, ale kiedy wybije północ- zjawiają się tu różne duchy i upiorki. Nad zamkiem umieszcza zegar i zaprasza do zabawy. Każde dziecko wybiera kartonik z nazwą duszka ( odczytuje jego imię). Dzieci tańczą przy muzyce "Różowa pantera" - improwizują "taniec duchów", w trakcie tańca nauczycielka wybija (talerze) - północ - dzieci układają kartonik na powierzchni ograniczonej konturem zamku (jeszcze raz odczytują imię duszka).Na zegarze dzieci ustawiają wskazówki tak, by wskazywały północ.

8. ZAPEŁNIMY ZAMEK DUCHAMI - zabawa plastyczna ( z rodzicem)
Nauczycielka zaprasza rodziców do wspólnej zabawy plastycznej. Dziecko otrzymuje zamalowaną ołówkiem kartkę (przygotowaną wcześniej) oraz gumkę do ścierania dla siebie i mamy lub taty. Za pomocą wymazywania wybranych miejsc dzieci wspólnie z rodzicami wykonują pracę plastyczną "Duszek". Następnie - układają pracę nad wybranym wcześniej - imieniem duszka.

Nadanie tytułu dla zespołowej pracy(propozycje dzieci), wybranie najciekawszego tytułu, podpisanie pracy.

PODSUMOWANIE
Dzisiaj zabrałam was do Krainy Fantazji. Taka kraina- to nasza wyobraźnia. Dzięki fantazji możemy się wesoło bawić, spotykać się z różnymi postaciami, których nie ma w rzeczywistości. Możemy więc spotkać się z duchem, upiorkiem, Śpiącymi Rycerzami, Babą Jagą, polecieć w kosmos, spotykać dobre wróżki. Zachęcam was do wymyślenia jakiejś fantastycznej przygody, którą opowiecie mi jutro.

Opracowanie:
Celina Ancypo


Wiosna zagośćiła u przedszkolaków

"Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno
Dziś cię utopimy, bo nie chcemy zimy".

   21 marca zgodnie z kalendarzem, przedszkolaki radośnie powitały przyjście wiosny. Uroczyste obchody Dnia Wiosny rozpoczął występ dzieci z koła teatralnego ,,Pomponik", przedstawieniem pt. :,, Witaj Wiosno". Mali aktorzy przebrani w kolorowe stroje wiosennych kwiatów, ptaków i owadów z wielkim zaangażowaniem i przeżyciem odegrali swoje role. Pojawienie się na scenie Pani Wiosny w barwnej kreacji wywołało spontaniczne i entuzjastyczne reakcje małych widzów. Aktorzy za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
    Kolejnym etapem uroczystości był wspólny przemarsz, wszystkich grup na plac przedszkolny. Kolorowy pochód prowadziła ,,Marzanna." Przy wiosennych piosenkach i dźwiękach instrumentów perkusyjnych oraz radosnych okrzykach ,,Żegnaj zimo, witaj wiosno" kukła Marzanny została spalona. Tradycji stało się zadość, a rozbawione przedszkolaki bawiły się w świetle wiosennego słońca.

Opracowanie:
A. Dąbrowska
K. Skrzypińska
L. Wójcik

Metoda Weroniki Sherborne w pracy przedszkola

   W naszym przedszkolu rozpoczęły się zajęcia z dziećmi metodą W. Sherborne. Odbywają się one 2 razy w miesiącu i trwają około 1 godziny. W warsztatach uczestniczą niektórzy nauczyciele jak i rodzice. Projektując i prowadząc zajęcia tą metodą uwzględniamy następujące zasady:
•Uczestniczenie w zajęciach jest dobrowolne,
•Nawiązanie kontaktu z każdym dzieckiem,
•Sami bierzemy udział we wszystkich ćwiczeniach,
•Zajęcia powinny być dla dziecka przyjemne i dawać możliwość przeżywania satysfakcji i radości z: - aktywności ruchowej
- kontaktu z innymi osobami,
- pokonania własnych trudności i lęków,
- poczucia większej sprawności fizycznej.

•Nie krytykujemy, chwalimy za wysiłek, starania, nowe osiągnięcia,
•Unikamy rywalizacji,
•Ćwiczenia wprowadzamy stopniowo w parach, później w trójkach, z na końcu z cała grupą,
•Stosujemy stopniowanie trudności oraz przemienność ćwiczeń dynamicznych i relaksacyjnych.

   Do ćwiczeń z całą grupą wykorzystujemy chustę animacyjną. Podejmując jakiekolwiek działanie musimy być świadomi jaki cel zamierzamy osiągnąć .Projektując zajęcia warto pamiętać , że mają one pomóc dziecku w: poznaniu siebie , w zdobyciu zaufania do siebie i innych, nabraniu pewności siebie i wiary we własne możliwości , w nauczeniu się aktywnego i twórczego życia .

Dlaczego metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ?

Odpowiedź na to pytanie tkwi w jej założeniach i celach. Jest metodą niewerbalną; poprawia komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając " język ciała i ruchu". Ruch jest podstawowym i naturalnym środkiem porozumiewania się, wychodzącym z centrum naszego ciała, do którego w pierwszym rzędzie sięgają dzieci małe i osoby z utrudnioną komunikacją słowną. Podstawą porozumiewania się za pomocą " języka ruchów" jest świadomość swojego ciała .

Kategorie ruchu w metodzie Ruchu Rozwijającego :
-ruch prowadzący do poznania własnego ciała
-ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym -ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem
-ruch prowadzący do współdziałania w grupie
-ruch kreatywny

   Ćwiczenia tą metodą można rozpocząć już w grupie 3-latków. Wykorzystanie tej metody zależy od naszej inicjatywy i zapotrzebowania w danej grupie.
    Bardzo ważnym walorem metody W. Sherborne jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie takich potrzeb psychicznych jak: bezpieczeństwo, wzrost i rozwój, w tym potrzeb społecznych i poznawczych.
     Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów. Ponadto Ruch Rozwijający pozwala na osiąganie zamierzonych efektów poprzez eliminowanie czynników stresujących typu: nakaz, przymus, strach, obawa. Dzieci rozwijają i uczą się koncentracji oraz kontrolowania swojego zachowania (różnicowanie płynności ruchów, ćwiczenie siły oraz delikatności i wrażliwości).
    Współćwiczący muszą wykazać się opiekuńczością, umiejętnością współdziałania i reagowania na potrzeby i możliwości innych.


Opracowanie:
Alicja Dąbrowska
Krystyna Skrzypińska

Konkurs talentów

    15 lutego 2007 roku, w ,,tłusty czwartek", w naszym przedszkolu odbył się konkurs talentów.
     W związku z tym, że był to konkurs rodzinny, udział w nim wzięły przedszkolaki i ich rodzeństwo. Nad przygotowaniem dzieci do występu czuwali rodzice. Prezentacja talentów i umiejętności rozpoczęła się po przywitaniu przez panią Dyrektor zebranych gości.
    Jako pierwsza talent recytatorski zaprezentowała Gabrysia Żynel, która wystąpiła z wierszem ,,Żart o żabce". Mieliśmy także okazję wysłuchać Gabrysi Szczuki i jej deklamacji utworu pt. ,,O królu Dąsalu", Gabrysi Szumowskiej w wierszu ,,Spacer maluchów", Julii Mosiej w wierszu ,,Poszła Tola do przedszkola", Marka Tomczyka w tekście pt. ,,Koledzy". Pięcioletni Maciek Szutko przeczytał dla nas bajkę ,,Kopciuszek".
    Wielkie emocje wzbudziły w widzach prezentacje tańców towarzyskich oraz tańca nowoczesnego.
     Justyna i Patryk Kownaccy zatańczyli tango, qiuck stepa, sambę oraz cza czę. Gabrysia i Arek Jarosz wystąpili w sambie, walcu wiedeńskim i angielskim oraz w cza czy. Obejrzeliśmy również taniec nowoczesny w wykonaniu Natalii, Gabrysi,Justyny i Patryka Kownackich.
    Swoje umiejętności pokazały nam także dzieci z zespołu folklorystycznego ,,Podlasiaczki". Przedszkolaki zatańczyły popularne tańce ludowe: ,,Grozik", ,,Tupak", ,,Siedmiokroczek".
    Po zakończeniu części konkursowej jury udało się na naradę. W tym czasie uczestnicy konkursu i ich rodzice bawili się wesoło przy muzyce.
    Jury jednogłośnie uznało, że po tak wspaniałych prezentacjach, wszystkim dzieciom należy się nagroda oraz honorowe pierwsze miejsce w konkursie talentów.
    Zabawie, która potrwała jeszcze przez jakiś czas towarzyszył pyszny poczęstunek, który zgodnie z tradycją ,,tłustego czwartku" składał się z pączków i faworków.

Opracowanie:
Justyna Łapińska
Barbara Szutko

Wyłuszczarnia nasion

10.01.2007r. w bardzo wietrzny dzień przedszkolaki ("Grzybki" i "Słoneczka") wyruszyły na "zimowy" kulig. Były konie i sanie- tyle, że na kołach! Pierwszy przystanek- wyłuszczarnia nasion. Pracownicy przyjęli nas bardzo ciepło. Opowiedzieli o procesie wyłuszczania nasion z szyszek, w celu zasadzenia nowych drzew najpierw w szkółkach a następnie w miejscach, gdzie las został wycięty. Zobaczyliśmy jak przywieziono do wyłuszczarni szyszki i co się z nimi dalej działo. Wsypano je do wielkich skrzyń, bo po pewnym czasie przewieść je do suszarni, gdzie szyszki "otwierały się" i "oddawały" nasiona. Nasiona pozbawiano "skrzydełek", wsypywano je do słoja i przechowywano (nawet 20 lat) w niskiej temperaturze do czasu, gdy będą potrzebne do wysiania i zasadzenia w szkółkach już jako młode drzewka. Na pamiątkę upchaliśmy kieszenie szyszkami i "pustymi" nasionkami, z których w przedszkolu zrobimy prace plastyczne. Kiedy już wszystko wiedzieliśmy o szyszkach i nasionkach - pojechaliśmy wozami na przejażdżkę po lesie - oglądaliśmy młode drzewa w szkółkach i wielkie, stare drzewa - które rosły około 100 lat! Wiemy, że wyrosły z bardzo małych nasionek, które wydostały się z szyszek (drzewa iglaste). Kulig - jak tradycja nakazuje - zakończył się ogniskiem, pieczeniem kiełbasek, hasaniem po lesie pod czujnym okiem pań. Tego dnia wiatr przegonił wszystkie chmury na niebie, ale dzieci się nie dały.

Kocert Kolęd

W okresie Świąt Bożego Narodzenia przedszkolaki zapraszają na Koncert Kolęd. W wieczorny dzień 10 stycznia przy blasku świec najmłodsi śpiewali kolędy i pastorałki. Sześcioletni konferansjerzy z niemałym trudem odczytywali tekst prezentujący małego kolędnika, a zaproszeni goście z przyjemnością słuchali, a nawet wspólnie śpiewali kolędy. Wśród gości, którzy uświetnili nasz koncert znaleźli się: Wiceburmistrz P. Agnieszka Tarkawian, Przewodniczący Rady Miejskiej P. Jacek Sakowicz, radni: P. Paweł Wolański, Ksiądz Proboszcz Jerzy Bezubik oraz rodzice. Kończąc koncert wszyscy śpiewali kolędę, a goście trzymali w ręku rozbłyskujące zimne ognie. Pani dyrektor przedszkola Danuta Kowalewska podziękowała dzieciom za piękny śpiew, gościom za przybycie i wręczyła małym kolędnikom prezenty.

Scenariusz zajęcia hospitowanego w grupie dzieci 5,6- letnich

Temat: Jesienne kłopoty lalki Doroty - zabawy dydaktyczne.
Cele ogólne: •dziecko potrafi ubierać się stosownie do pogody,
•utrwala poznane litery,
•się do reguł zachowania podczas zabaw dydaktycznych,
Cele szczegółowe: •dziecko nazywa aktualną porę roku i miesiąc,
•klasyfikuje elementy zbioru wg przeznaczenia,
•opowiada i porządkuje historyjkę obrazkową złożoną z 4 obrazków,
•dzieli proste wyrazy na sylaby,
•dokonuje analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
•posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1-6,
•zgodnie współdziała w zespole,
Metody: •słowna,
•praktycznego działania,
•aktywizujące,
Formy: •praca indywidualna, grupowa, zespołowa,
Środki dydaktyczne: •historyjka obrazkowa, pacynka, ilustracje ubrań, płyta "Bawię się i uczę cz. 1", magnetofon, cyfry, balon,
Przebieg zajęcia:1.Teatrzyk kukiełkowy "Jesienne kłopoty lalki Doroty"
2.Historyjka obrazkowa "Co się przydarzyło lalce Dorocie" - wypowiedzi dzieci , porządkowanie ilustracji wg kolejności zdarzeń,
3.Zabawa ruchowa przy muzyce "Jesienna gimnastyka"- reakcja na przerwę w muzyce, rozpoznawanie cyfr 0-6, odpowiednie ustawianie się wg wskazanej cyfry,
4."Sprzątanie w szafie Doroty"- ćwiczenia klasyfikacyjne
5.Zabawa ruchowa inhibicyjno - incytacyjna - "stój, klaszcz, idź" - właściwa reakcja na zmianę instrumentu,
6.Praca zespołowa: podział wyrazów na sylaby (5 -latki), podział wyrazów na głoski (model i schemat wyrazu) (6- latki),
7.Prezentacja pracy zespołów
8.Zabawa ruchowa "Przyklejamy nogi" - ćwiczenia równoważne
9.Praca indywidualna : "Mój własny pomysł na zakończenie kłopotów lalki Doroty" - rysunek kredkami.

Prowadząca: Renata Woroniecka

Góra grosza w przedszkolu
"Grosz oszczędzony przerabia się w miliony."

          Po raz kolejny dzieci wzięły udział w akcji "Góra Grosza" zorganizowanej przez Towarzystwo "Nasz Dom". Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom osieroconym i uświadomienie przedszkolakom, że nawet najdrobniejsze, wspólnie zebrane monety mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu można będzie pomóc najbardziej potrzebującym rówieśnikom w całej Polsce.
         Przez dwa tygodnie wszystkie grupy z wielkim zaangażowaniem zbierały "grosiaki". 14 listopada komisja w składzie: Justyna Bujwicka - Łapińska, Barbara Szutko i Krystyna Skrzypińska dokonały podsumowania akcji i sporządziły protokół. Wynik był dość imponujący:
1.Słoneczka - 42,95 zł
2.Krasnoludki - 18,57 zł
3.Smerfy - 15,71 zł
4.Grzybki - 14,50 zł
5.Biedronki, Leśne Duszki, Zajączki i Plastusie - 25,71 zł

Wspólnie zebrano 117, 44 zł !!!

         Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią dzielić się z innymi i nie pozostają obojętne na ludzką krzywdę, a wiadomo że "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci".

Barbara Szutko, Krystyna Skrzypińska

Współpraca przedszkola z biblioteką

         W bieżącym roku szkolnym Przedszkole kontynuuje współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w formie zajęć dla dzieci prowadzonych przez p.Elżbietę Litwinską.
         Tym razem tematem spotkania grup dzieci 6- letnich w bibliotece były zwierzęta domowe. Okazało się że przedszkolacy mają bardzo dużo do powiedzenia opisując swoje zwierzęta i sposoby opiekowania się nimi.
         Korzystając z bogactwa literatury p.Elżbieta próbowała zaciekawić dzieci poprzez zagadki o zwierzętach i demonstracje książek zawierających wiersze, opowiadania, inscenizacje, barwne ilustracje przedstawiające zwierzęta w sytuacjach codziennych i nietypowych często humorystycznych.
         W dalszej części spotkania dzieci pracowały przy stolikach dorysowując zwierzętom elementy z których byłyby zadowolone. Był to ważny moment wychowawczy wdrażający dzieci do zapewnienia podstawowych potrzeb zwierząt, które mamy pod opieką.

Bożena Szumowska

"Tam gdzie pachnie świeży chleb..."

          W październiku przedszkolaki wybrały się na długą jesienną wycieczkę. Pogoda sprzyjała, a droga prowadziła "tam, gdzie pachnie świeży chleb", czyli do piekarni. Zapach chleba i bułeczek poczuliśmy już od progu. Pieczywo na dzisiejszy poranek było już upieczone i odwiezione do sklepów, ale w piekarni nigdy przecież nie brakuje chleba! Na długich półkach leżały wypieczone bochenki wileńskie i wiejskie, a na dzieci czekały świeże bułeczki i rogaliki.
         Piekarze pokazali nam wielkie "dzieże", w których przygotowuje sie zakwas i miesza mąkę, a także różne maszyny, których używa się do produkcji chleba, bułeczek, pączków i ciastek. Obejrzeliśmy też wielkie piece i łopaty , którymi wyciąga się z pieca gotowe wypieki. Dziś jeszcze dzieci pamiętają jak pachniał świeży chleb i jak smakowały bułeczki jedzone w drodze powrotnej do przedszkola! Nawet niejadki zjadły je ze smakiem!
         Teraz każdy przedszkolak wie, że w piekarni piekarze zamieniają białą, puchatą mąkę w pachnący chleb. Prawdziwe czary!
         Dziękujemy państwu Żurawskim- kierownictwu piekarni za zaproszenie przedszkolaków, ciekawą lekcję na temat: "Od ziarenka do bochenka" oraz za pyszne bułeczki!
ZDJĘCIA W GALERII.

Renata Woroniecka, Alicja Dąbrowska

Prelekcja dla rodziców dzieci z grupy "Zajączków" na temat zapobiegania wadom postawy

          Spotkanie odbyło się 18.10.2006r. Wzięło w nim udział 13 rodziców wraz z dziećmi. Prelekcję na temat zapobiegania wadom postawy wygłosiła pani Bożena Szumowska - nauczycielka grupy.
         Na wstępie nauczycielka zapoznała rodziców z przyczynami powstawania błędów i wad postawy oraz rodzajami tych wad. Zwróciła uwagę na to, czym grozi zaniedbywanie leczenia stwierdzonych wad kręgosłupa. Następnie wskazała, jak organizować środowisko otaczające dzieci, a także jakie działania podjąć, by powstrzymać proces pogłębiania się wady. Ważne jest, aby w tej dziedzinie rodzice współpracowali z lekarzem specjalistą i instruktorem gimnastyki korekcyjnej.
         Nauczycielka uświadomiła też rodzicom, jak ważna jest rola rehabilitacji ruchowej w procesie korekcji wad postawy. Podczas zabaw z dziećmi wskazała zasady prawidłowego siedzenia na dywanie i przy stoliku oraz zademonstrowała kilka ćwiczeń rozwijających mięśnie stóp, które można zastosować w domu.
         Na koniec P. Bożena rozdała rodzicom broszury pt. "Aby dziecko miało zdrowy kręgosłup" - zbiór podstawowych informacji dla rodziców na w/w temat.

Bożena Szumowska

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego