Kraina marzeń - Przedszkole w Czarnej Białostockiej

Idź do spisu treści

Menu główne

2009/2010

Publikacje


MAJÓWKA RODZINNA

"Rodzina- tu wszystko się zaczyna", to motto, które towarzyszyło festynowi, dnia 30 maja 2010 r. w Przedszkolu "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej.
Festyn Rodzinny to impreza organizowana cyklicznie, integrująca społeczność przedszkolną i mieszkańców miasta. Program festynu był pomysłem zabawy integracyjnej w formie wspólnego rejsu parostatkiem.

"Parostatkiem piękny rejs, statkiem na parę piękny rejs
Bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny
Tak cudnie śruba gra"

Parostatek "Kraina Marzeń" pływał po wielu oceanach, mijając liczne lądy, aż wreszcie przypłynął do brzegu - naszego przedszkola. Pierwszym kapitanem statku była pani dyrektor Danuta Kowalewska; to jej został powierzony ster całej imprezy. Stanowisko drugiego kapitana tym razem zajmowały p. Renata Woroniecka i Renata Garbaczewska, które przeprowadziły zebranych na festynie przez wszystkie wyspy, organizowały konkursy, jednym słowem prowadziły imprezę.
Podczas rejsu pomocnicy Kapitana zapraszali gości do odwiedzania następujących stoisk rozmieszczonych na placu przedszkolnym:
Wyspa szczęścia- loteria fantowa, wyspa plastyczna - zabawy plastyczne (malowanie twarzy, stosowanie różnych technik plastycznych na kartce, malowanie obrazków gipsowych), wyspa przysmaków - poczęstunek w formie obiadu (wyśmienity bigosik i kartacze) oraz deserów, wyspa słowa pisanego - sprzedaż książek, wyspa gier i zabaw sportowych dla całej rodziny, wyspa dobrego stylu - sprzedaż ubrań, wyspa informacji- na której można było uzyskać informacje na temat organizacji przedszkola w nadchodzącym roku szkolnym. Stanowiska obsługiwali pracownicy przedszkola, a na wyspie słowa pisanego zasiadali pracownicy biblioteki.

Na czas festynu scena zamieniała się w pokład statku, który dopłynął do Wyspy talentów i Wyspy małych artystów. Na początku prezentowały się następujące zespoły : Podlasiaczki, Koraliki, Tygryski, laureaci wojewódzkiego konkursu piosenki oraz laureaci konkursu recytatorskiego.
Następnie na pokład statku wyszły dzieci ze wszystkich grup naszego przedszkola: "Żabki, Słoneczka, Smerfy, Skrzaty, Biedronki, Krasnale, Pszczoły, Grzybki i Tęczowe Rybki"
Jednym z bardziej emocjonujących punktów programu było rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej aktywną rodzinę biorącą udział w konkursach. W wyniku losowania kilka rodzin otrzymało nagrody, w tym główną - odtwarzacz DVD. Inne nagrody to karnety sponsorowane przez Studio Masażu "ORIENT" p. Agnieszki Staniaszek, Klub fitness p. Bożeny Marcińczyk, Studio Aktywnego Modelowania Sylwetki p. Małgorzaty Kuruków i Elżbiety Jarmoszko. Ponadto przekazaliśmy 2 komplety obrazków sponsorowanych przez p. Krzysztofa Kowala i zabawkę- ogromny tir.
Na naszej imprezie nie zabrakło gwiazdy festynu, którą były dzieci i młodzież z sekcji karate w Czarnej Białostockiej.
Gościnnie ze specjalnie przygotowanym programem dla dzieci oraz jako pomocnicy "na statku" wystąpiła młodzież z Gimnazjum w Czarnej Białostockiej, z Klubu Wolontariusza, pod opieką p. Anny Januszko.
Festyn był nie tylko okazją do zabawy, sprzyjał zacieśnianiu więzów rodzinnych, a także zachęcał do aktywnego wypoczynku.

DZIĘKUJEMY:
za okazaną pomoc:
- Panu Tadeuszowi Matejko -Burmistrzowi Czarnej Białostockiej
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej
- Pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Panu Mirosławowi Ejsmontowi oraz dzieciom i młodzieży z sekcji karate w Czarnej Białostockiej
- Panu Andrzejowi Dobrowolskiemu
- młodzieży z Gimnazjum oraz Pani Annie Januszko

sponsorom za wsparcie rzeczowe i finansowe:
- Radzie Rodziców działającej przy przedszkolu
- Panu Donatowi Czaban-firma "Foto-Expres" Białystok
- PaniAgnieszce Haraszkiewicz
- Państwu Krystynie i Adamowi Łopateckim
- Pani Agnieszce Staniaszek
- Paniom Małgorzacie Kuruków i Elżbiecie Jarmoszko
- Państwu Kindze i Dariuszowi Moniuszko
- Pani Agnieszce Kowalewskiej
- Panu Krzysztofowi Kowalowi
- Państwu Joannie i Andrzejowi Glińskim
- Pani Bożenie Marcińczyk
- Pani Urszuli Korolczuk - centrum Edukacji ATUT
- Państwu Magdalenie i Ugo Alesio
- Państwu Beacie i Wojciechowi Olizarowicz
- Państwu Grażynie i Kazimierzowi Sakowicz
- Państwu Annie i Krzysztofowi Nawrockim
- Panu Tomaszowi Filipczuk - Grupa Wydawnicza S.A.
- Państwu Joannie i Tomaszowi Gregorczuk
- Państwu Beacie i Arkadiuszowi Gregorczuk
- Nadleśnictwu w Czarnej Białostockiej
- rodzicom przedszkolaków, którzy piekli ciasta
- przedszkolakom, które przyniosły swoje maskotki na loterię fantową
- oraz wszystkim darczyńcom, którzy woleli pozostać anonimowi.

Dziękujemy także wszystkim mieszkańcom naszego miasta, którzy wzięli udział w imprezie, bo dzięki Wam i sponsorom pozyskaliśmy część środków finansowych na zakup mebli do sali zajęć i zabawek dla przedszkolaków- 4 408,- zł. Dziękujemy!!!

Festyn był organizowany w ramach projektu, na który pozyskaliśmy fundusze w ramach realizacji zadań publicznych ze środków Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Opracowanie:
Nauczycielki przedszkola

W KRAINIE ZŁOTEGO SŁOŃCA - REALIZACJA PROJEKTU EKOLOGICZNEGO

Wędrówka po "Krainie Złotego Słońca" zachęcała nas do przebywania na świeżym powietrzu, spacerów, wycieczek po okolicy, na łąkę, do lasu. Dbania o nasze kwiaty, które posadziliśmy wiosną, podpatrywaniem ich rozwoju. Obserwowaliśmy zachowania się zwierząt w naszym ogrodzie przedszkolnym i okolicy. Zorganizowaliśmy "Dzień Żółty" ubraliśmy się na żółto, malowaliśmy żółte balony ze zwierzętami i roślinami chronionymi, które wzięliśmy na "happening" przemarsz ulicami naszego miasta jako manifestację radości, zbliżającego się lata i wakacji. Chcieliśmy uświadomić wszystkim jak jest istotna ochrona naszego środowiska. Wyruszyliśmy także bryczkami na wyprawę po okolicy. Obserwowaliśmy życie tętniące w lesie, na łące, polach. Zajechaliśmy do garncarza oraz do Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach. Następnie szukaliśmy zwierząt i roślin, które są pod ochroną. Zakończeniem wyprawy było ognisko, pieczenie kiełbasek zabawy i pląsy.
Nie zapomnieliśmy o naszych kwiatkach, które regularnie podlewaliśmy, nawoziliśmy i odchwaszczaliśmy. Wszystkie grupy z naszego przedszkola aktywnie uczestniczyły w "Wędrówkach Przedszkolaka - na ratunek przyrodzie". Poznaliśmy i utrwaliliśmy wiadomości dotyczące rozwoju i poszanowania roślin i zwierząt. Myślę, że rozpoczęta "Wędrówka Przedszkolaka na ratunek przyrodzie" będzie nadal kontynuowana w naszym przedszkolu.

Opracowanie:
E. Toczydłowska,
M. Rutkowska,
M. Czaban.

DNI UŚMIECHU W PRZEDSZKOLU

"Uśmiechnij się" - pod tym hasłem dzieci z przedszkolu w Czarnej Białostockiej "Kraina Marzeń" bawiły się w dniach 27.05.2010r. - 03.06.2010 r.
Cele zaproponowanych zabaw podczas obchodów Tygodnia Uśmiechu to:
- rozpoznawanie uczuć własnych oraz lepsze rozumienie siebie i innych.
- eliminowanie stresu, napięcia oraz agresywnych zachowań.
- kreowanie postawy aktywnej, twórczej i z poczuciem humoru, stwarzanie okazji do aktywności i twórczości
- wychowanie mądrych, wesołych i szczęśliwych ludzi, odpornych na stres, przygotowanych do życia w społeczeństwie.

Na otwarcie Tygodnia Uśmiechu dzieci z umalowanymi twarzami, z transparentem "Uśmiechnij się! Wesołe Dni w Przedszkolu" oraz z własnoręcznie wykonanymi emblematami z uśmiechem wyruszyły na uroczysty przemarsz ulicami miasta.
Drugiego dnia odbył się "Słoneczny bal na łące" połączony z zabawami tanecznymi i integracyjnymi oraz konkursami. Bal zakończony został słodkim poczęstunkiem.
"W Krainie Radości" to tytuł trzeciego dnia Tygodnia Uśmiech. W tym dniu odbyły się zabawy parateatralne- występ dzieci z koła teatralnego, zabawy dramowe z wykorzystaniem pacynek wykonanych przez dzieci.
W ramach Tygodnia Uśmiechu zaprosiliśmy do przedszkola cale rodziny na majówkę - festyn rodzinny, gdzie razem z dziećmi ich rodzinami, panią dyrektor i nauczycielkami wybraliśmy się w "rejs parostatkiem" bawiąc się przednio i walcząc o atrakcyjne nagrody.
Kolejny dzień to dzień żółty- dzieci przyszły do przedszkola w żółtych strojach. W tym dniu zostały wybrane najsympatyczniejsze przedszkolaki z każdej grupy. Dzieci bawiły się wspólnie tańcząc, ozdabiając "optymistyczne balony"- w ten sposób okazując swoją radość.
W czasie trwania Tygodnia Uśmiechu zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem "Kolorowo i wesoło - obrazki pełne radości" rysowane kreda na chodniku i na kartkach. Wystawę pokonkursową oraz nagrodzone prace można obejrzeć w holu przedszkola. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom 25.06.2010 o godz. 10.30 lub 15.30 na uroczystym pożegnaniu starszaków.
Na podsumowani i zakończenie Tygodnia Uśmiechu dzieci otrzymały dyplomy Wesołego Przedszkolaka.


Opracowanie:
A. Dąbrowska,
L. Wójcik,
R. Woroniecka

"POMPONIK" W TEATRZE

Teatr dziecięcy to specyficzny sposób kontaktowania się młodych aktorów z rówieśnikami , opowiadania o świecie własnym językiem, wcielania się w role bohaterów bajek, przeżywania przygód- strasznych i śmiesznych. Teatr sprawia, że realny świat dzieci "miesza" się ze światem bajek. To co dzieci odgrywają - staje się ich przeżyciem!
Teatr dziecięcy sprawia, że życie staje się ciekawsze, kolorowe.
"Pomponik" - grupa teatralna z Przedszkola w Czarnej Białostockiej istnieje już wiele lat. Mali aktorzy występują przed przedszkolną, przed rodzicami na przeglądach i konkursach - pokonując pierwsza tremę.
Dnia 27. 04. 2010 r. koło teatralne "Pomponik" wystąpiło na XI Białostockim Przeglądzie Małych Form Teatralnych pt. : "Bajki i baśnie całego świata" w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty z przedstawieniem o tematyce : "O odwilży, o kichaniu i o wiosny powitaniu" M. Kownackiej. Aktorzy zostali przyjęci bardzo ciepło, były oklaski i nagrody - dyplomy, słodycze i puchar!
Dziękujemy małym aktorom z "Pomponika" za całoroczna pracę, a rodzicom za pomoc dzieciom w przygotowywaniu ról .

Opracowanie:
L. Wójcik,
K. Skrzypińska,
R. Woroniecka.

DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA

Wszystkim paniom, wszystkim panom,
Którzy leczą,
Nawet tym co zapisują zastrzyk dzieciom.
Tym co w gardła zaglądają,
Lub do ucha,
Którzy dają gorzkie leki
Na ból brzucha.
Tym co wiercą w naszych zębach,
Aż płaczemy -
Dziękujemy, najserdeczniej dziękujemy!
Chociaż trudno im pracować
Czasem z nami
Dziękujemy, że pracują w Służbie Zdrowia

Dnia 29 kwietnia 2010r w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Zdrowia. Z tej okazji dzieci z grupy "Grzybki" i "Krasnale" przygotowały program artystyczny. Chciały w ten sposób podziękować za opiekę medyczną wszystkim pracownikom Służby Zdrowia. Wiersze i piosenki poruszały tematykę dbania o własne zdrowie.
Pod koniec uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody dzieciom, które wzięły udział w konkursie plastycznym pt. "W zdrowym ciele - zdrowy duch". Celem konkursu było kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci.
Komisja przyznała równorzędne nagrody oraz wyróżnienia w kategorii dzieci młodszych(3-4 lata) i starszych (5-6 lat).
W kategorii dzieci starszych nagrody otrzymali: Martyna Korsak, Ola Dywojna, Kuba Pęza;
zaś wyróżnienie: Iza Kowalewska ,Łukasz Jakimik i Żaneta Suchocka.
W kategorii dzieci młodszych nagrody zdobyli:
Zuzia Garbaczewska, Paulina Suchocka zaś wyróżnienie otrzymała Andżelika Czarnowicz.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Opracowanie:
R.Garbaczewska
E.Toczydłowska

PODRÓŻE PRZEDSZKOLAKA PO ŚWIECIE POEZJI DZIECIĘCEJ

NIE MA TAKIEJ WIOSKI, ANI TAKIEJ CHATKI
GDZIE WIERSZYKÓW BRZECHWY NIE ZNAŁYBY DZIATKI
"SAMOCHWAŁA", "SKARŻYPYTA", "KWOKA", "LEŃ", "KACZKA DZIWACZKA" - KTO Z NAS
DOROSŁYCH I DZIECI NIE ZNA TYCH PEŁNYCH HUMORU I MORAŁU UTWORÓW JANA BRZECHWY?
DZIŚ PAN BRZECHWA TU KRÓLUJE
WSZYSTKIE DZIECI MU WTÓRUJĄ
WIERSZE TEGO PANA ZNAMY,
ZNAJĄ DZIECI, PANIE, MAMY...

7 maja w przedszkolu "Kraina Marzeń" odbył się konkurs recytatorski pt. "W ogrodzie pana Jana". Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskiego poety oraz wyrażenie działań twórczych dzieci. Przedszkolaki miały możliwość zaprezentowania i interpretacji ulubionych wierszy autorstwa Jana Brzechwy. To wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich grup naszego przedszkola. Największą niespodzianką był udział dzieci z najmłodszej grupy 3-4 latków. Dzieci recytowały wiersze wybrane samodzielnie lub przy pomocy rodziców, a także zaproponowane przez wychowawczynie grup.
jak to przy okazji konkursów bywa, konkursowym zmaganiom przysłuchiwało się jury, które słuchało małych artystów z zapartym tchem. Komisja postanowiła wyróżnić wszystkie dzieci przyznając im i miejsca. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Serdeczne podziękowania należą się rodzicom i wychowawczyniom grup. To oni dołożyli wszelkich starań, aby ich pociechy zaprezentowały się jak najlepiej.
Mamy nadzieję, że organizatorom udało się zaszczepić w małych przedszkolakach zamiłowanie do poezji z cudownego ogrodu Jana Brzechwy; to wydarzenie na stałe wpisze się do kalendarza imprez przedszkolnych .

O, PANIE BRZECHWO, PANIE JANIE,
TY WYKONAŁEŚ SWE ZADANIE,
TWE WIERSZE UCZĄ, BAWIĄ NAS
O , PANIE BRZECHWO - BĄDŹ WŚRÓD NAS!

Opracowanie:


MAMA, TATA I JA

Dnia 29.04.2008r. w Przedszkolu w Czarnej Białostockiej odbył się Konkurs Piosenki Przedszkolnej pt. "MAMA ,TATA I JA". Jest to impreza cykliczna, odbywająca się co roku w naszym przedszkolu podczas, której wyłaniani są laureaci reprezentujący nasze przedszkole w dalszych etapach konkursu na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
W konkursie wzięli udział reprezentanci z każdej grupy przedszkolnej. Na tegoroczny konkurs dzieci przybyły wraz z nauczycielkami , a niektórym towarzyszyli także przejęci rodzice. Mali artyści bez cienia tremy prezentowali na scenie piosenki o rozmaitej tematyce i zróżnicowanym charakterze.
Dobry humor, zabawa, integracja, możliwość rozwijania zdolności wokalnych, to tylko nieliczne korzyści jakie osiągają dzieci biorące udział w festiwalu.
Występy najmłodszych miały prawdziwie estradowy charakter. Oceny prezentacji dokonało jury w składzie: p. Dorota Gembala, p. Grzegorz Bogdanowicz i p. Andrzej Dobrowolski. Jury oceniało umiejętności wokalne, wyraz artystyczny, dobranie piosenki.
Wszyscy wykonawcy biorący udział w tym konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Uczestnikom, życzymy dalszych sukcesów oraz możliwości rozwijania swojego talentu.
Dziękujemy wszystkim nauczycielkom , które przygotowały dzieci do udziału w konkursie, także rodzicom, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się do przygotowania swoich pociech do występu.
Do dalszego etapu konkursu, na szczeblu wojewódzkim jury wyłoniło trzy laureatki: Tosię Woroniecką ,Zosię Sakowicz, Julię Grudzień, które zaprezentowały najwyższy poziom podczas występu w przedszkolu.
7 maja w "SPODKACH" w Białymstoku odbył się XVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków p.h. "Mama, tata i ja". Wśród 42 uczestników konkursu , dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały bardzo wysoki poziom. Tosia Woroniecka zajęła drugie miejsce, a Julka Grudzień trzecie . Laureatkom życzymy, aby w dalszym ciągu mogły rozwijać swój talent wokalny i osiągać coraz większe sukcesy.

Opracowanie:
A.Dąbrowska
R.Woroniecka
K.Skrzypińska
L.Wójcik

PRZEDSZKOLACY WITAJĄ DOSTOJNEGO GOŚCIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA EDWARDA OZOROWSKIEGO

Co to za hałas słychać na sali?
To serduszka przedszkolaków,
każde jak młot wali!
Oj nie dziw, że tak głośno,
mocno uderzają,
Wszak to Jego Ekscelencję
dzisiaj witać mają.

Dnia 26 kwietnia 2010 r gościliśmy w przedszkolnych progach Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Spotkanie to odbyło się w ramach wizytacji kanonicznej parafii p.w. Jezusa Miłosiernego.
Wizytacja kanoniczna odbywa się w każdej parafii co 10 lat. Jest ona okazją do spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wiary i wskazywania drogi na przyszłość. W tradycji chrześcijańskiej biskupi są kontynuatorami misji apostołów. Biskupi tworzą we wspólnocie z Papieżem, Urząd Nauczycielski Kościoła.
Na dostojnego Gościa czekały dzieci ze wszystkich grup wraz z wychowawczyniami i wszystkimi pracownikami przedszkola. Podczas odwiedzin w salach zajęć przedszkolaki zachęcone przez Księdza Biskupa śpiewały piosenki, odpowiadały na pytania dotyczące codziennych spraw z ich życia.
Centralnym punktem spotkania była część artystyczna przygotowana przez dzieci z zespołu "Podlasiaczki" i koła "Mali literaci".
Na zakończenie wszystkie dzieci ze starszych grup zaśpiewały ulubioną piosenkę, która poznały na religii pt. "Jesteś Królem".

Opracowanie:
E. Toczydłowska
R. Garbaczewska

SPRAWOZDANIE Z "KRAINY SOCZYSTEJ ZIELENI"

Pożegnaliśmy wspaniałą Krainę Mroźnej Bieli, która fascynowała nas baśniowymi krajobrazami, przyjemnościami zabaw na śniegu oraz obowiązkami wobec naszych skrzydlatych i leśnych przyjaciół.
Już witamy, a zarazem żegnamy przepiękną Krainę Soczystej Zieleni. Zwiastunami wiosny w naszym przedszkolu były roślinki posadzone jeszcze w lutym(cebula, rzeżucha) w naszym kąciku przyrody, które obserwowaliśmy, omawialiśmy ich wzrost oraz degustowaliśmy. Obserwowaliśmy przyrodę budzącą się do życia w naszym ogrodzie przedszkolnym, w najbliższym otoczeniu oraz w pobliskim lesie.
Poznaliśmy nazwy niektórych drzew i krzewów obserwując ich budowę i wygląd. Z lupą w ręku podpatrywaliśmy zachowanie owadów.
Wreszcie nadeszła upragniona wiosna, powitała nas rzęsistym deszczem, całe przedszkole było przygotowane na przemarsz z marzanną przez miasto. Ze względu na pogodę, tradycyjną marzannę zrobioną ze słomy pożegnaliśmy w naszym ogrodzie przedszkolnym (spaliliśmy ją), śpiewaliśmy wiosenne piosenki. Drugim etapem było ekologiczne pożegnanie zimy przygotowane przez koło przyrodniczo-ekologiczne "Szyszkowe ludki" i koło literackie "Mali literaci". Rozpoczęliśmy naszą uroczystość od inscenizacji utworów "Wiosna" i "Przyjście wiosny", śpiewem piosenek. Następnie przebraliśmy wspólnie z przedstawicielami wszystkich grup naszą marzannę w stroje wiosenne, udekorowaliśmy w kwiaty (przygotowane przez każdą). Na cześć wiosny wznosiliśmy okrzyki, bawiliśmy się. Koło przyrodnicze przygotowało prezentację sadzenia cebulek kwiatowych do doniczek, (każda grupa przedszkolna w swoich salach także posadziła swoje cebulki). Obserwowaliśmy wzrost naszych roślinek, dbaliśmy aby miał odpowiednią temperaturę, oświetlenie, nawodnienie. Pod koniec kwietnia posadziliśmy nasze wyrośnięte roślinki do ogrodu przedszkolnego. Będziemy o nie dbały przez cały czas ich wzrostu.
Dużym wydarzeniem w przedszkolu było Święto Ziemi przygotowane także przez koło przyrodniczo-ekologiczne i literackie. Każda grupa przeprowadziła konkurs wiedzy przyrodniczej oraz zabawę dydaktyczną dotyczącą segregacji śmieci uświadamiającą rolę człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego, zapoznały się z pojęciem recyklingu, obejrzały teatrzyk "Na ratunek ziemi". Wszyscy wyszliśmy sprzątać nasz plac przedszkolny, każda grupa miał przydzielone zadania. Po wykonaniu zadań dyskutowaliśmy na temat wykonanej pracy jej użyteczności dla przedszkolaków i mieszkańców. Na czystym placu bawiliśmy się wykorzystując urządzenia terenowe. Dbanie o środowisko jest już w nas zakorzenione, będziemy dbać o nasze rośliny, zwierzęta, także o nasze otoczenie nie tylko w następnej Krainie Złotego Słońca, ale już zawsze.

Opracowanie:
E.Toczydłowska
M.Rutkowska
M.Czaban

KATYŃ- SMOLEŃSK - PAMIĘTAMY O POLEGŁYCH!
"1940- 2010 "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA..."

13 kwietnia 2010 roku to data obchodów 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, rocznicy wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina ponad 21 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Od 2008 r. trwa społeczny Program upamiętnienia Ofiar tej Zbrodni "Katyń... ocalić od zapomnienia", który honorowym patronatem objął świętej pamięci Prezydent RP - prof. Lech Kaczyński. Celem tego programu edukacyjnego jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci na siedemdziesiątą rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Mottem programu są słowa Jana Pawła II "Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie".

Dzieci z Przedszkola w Czarnej Białostockiej "Kraina Marzeń" włączając się w obchody rocznicowe "zasadziły" także swoje dęby w "Alei pamięci" w przedszkolu. Nasze drzewa chociaż były papierowe, ale jakże piękne, doniosłe i docierające do wyobraźni. Kiedy pojawiły się w placówce 8.04.2010 r. nie było rodzica, który przeszedłby obojętnie obok tej wyjątkowej alei. Dzieci z dumą pokazywały swoim bliskim drzewo grupy do której należą, porównywały z innymi. Niektóre nawet pod wpływem rozmów w grupach i domach przygotowały rysunki, które przyniosły następnego dnia do przedszkola.

Rocznica Katyńska stała się powodem zadumy i refleksji, jak uczyć maluchy historii Polski, jak przekazać im trudne tematy związane z męczeństwem narodu, którego są członkami. Bo dziecko chociaż małe jest także obywatelem Rzeczpospolitej. Elementem tej edukacji obywatelskiej w naszej placówce był "Marsz pamięci", w którym wychowankowie, 9.04.2010 r. udali się na Plac Konstytucji 3 Maja, aby tam minutą ciszy, zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów uczcić pamięć ofiar Katynia.

I wydawało się, że trudne tematy poza nami, ale niestety nie. Dwa dni minęły zaledwie- 12 kwietnia 2010 r. przedszkolaki wraz z dyrektorem i nauczycielami ponownie wyruszyły na Plac Konstytucji. Tym razem oddaliśmy hołd ofiarom tragedii w Smoleńsku, Prezydentowi Polski i jego Małżonce, oficerom, politykom, uczestnikom katastrofy lotniczej. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze upamiętniając w ten sposób pamięć poległych."I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy"


Feliks Konarski "Katyń"

Opracowanie:
Nauczycielki przedszkola


NADCHODZĄ ŚWIĘTA...

Nadchodzą Święta Wielkanocne, święta radosne, wiosenne, związane z odradzaniem się nowego życia. Bogactwo różnorodnych zwyczajów i obrzędów związanych z tymi świętami wynikające z wielowiekowej polskiej tradycji, wpływa na to, w jaki sposób je spędzamy i przeżywamy.
Po sześciu tygodniach postu, dawniej bardzo ściśle przestrzeganego, przychodzi Niedziela Palmowa, zwana była Wierbnicą. Nazwa ta pochodzi od gałązek wierzbowych, które kilka tygodni wcześniej wstawiano do wody, aby pojawiły się zielone listki. Gałązki ozdabiano wstążkami, suchymi kwiatami, trawami, listkami barwnika oraz kwiatami z kolorowej bibuły. Z palmą wiąże się jeszcze jeden zwyczaj, który do dzisiaj przetrwał na niektórych podlaskich wsiach. Poświęconych witek wierzbowych używano do "chłostania" domowników. Obowiązkowo wypowiadano przy tym formułkę: "Nie ja biję, wierba bije. Wielki Dzień za tydzień".
Wielka Sobota była dniem malowania jajek. Do malowania jaj używano naturalnych barwników uzyskiwanych z łupin cebuli, kory dębu, olchy, suszonych jagód oraz jemioły. Pisanki zdobiono roztopionym woskiem przy użyciu lejka lub szpilki. Pisano serca, gwiazdy, figury geometryczne, kropki, kreski. Pisanki przygotowywały kobiety, które zamykały się w izbie i nikt nie mógł tam wejść.
Pisanki pełniły niegdyś niezwykle istotną rolę w obrzędowości ludowej. Przede wszystkim były darem dla dzieci chodzących po "włóczebnym" jako wykup. Dzieci używały pisanek do zabawy, która polegała na uderzaniu jednego jajka o drugie. Jajko, w którym pękła skorupka, stawało się własnością osoby, której jajko pozostało nie pęknięte.
W niedzielę, po powrocie z rezurekcji, spożywano uroczyste śniadanie, składające się z potraw święconych w Wielką Sobotę. Dzielono się jajkiem składając sobie życzenia. Skorupki jaj należało zebrać i wraz z innymi święconymi okruchami spalić w piecu. Drugi dzień Świąt Wielkanocnych, zwany Dyngusem lub Lanym Poniedziałkiem, oznaczał dyngus jako polewanie wodą i dyngus jako podarek. "Dyngusiarze" chodzili przede wszystkim do tych domów, gdzie były panny na wydaniu, starając się możliwie szczodrze zmoczyć wybraną osobę. Czasem kończyło się to wykupem w postaci specjalnie przygotowanych pisanek. Niemniej wielokrotne oblanie wodą było dobrym omenem dla dziewczyny i wróżyło rychłe zamążpójście.
Niestety wiele pięknych zwyczajów i obrzędów ludowych odchodzi w zapomnienie. Warto więc je przypominać i przekazywać najmłodszemu pokoleniu, by kultywowało rodzinne tradycje. Dlatego właśnie w przedszkolu został zorganizowany dla dzieci przedszkolnych i klas I-III konkurs na pisankę wielkanocną oraz warsztaty wielkanocne dla dzieci i dorosłych.
Warsztaty rozpoczęły się od występu zespołu koła folklorystycznego "Podlasiaczki". W prezentowanym przedstawieniu dzieci przypomniały opisane wyżej zwyczaje i obrzędy związane ze świętami Wielkanocy. Następnie dzieci i rodzice wspólnie wykonywali palmy wielkanocne, pisali i ozdabiali jajka, wykonywali ozdoby i dekoracje na wielkanocny stół.
W trakcie spotkania został rozstrzygnięty konkurs na pisankę wielkanocną, który był współfinansowany przez Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej w ramach realizacji zadania publicznego: Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej, p.n. "Podlasiaczki" - koło folklorystyczne - cykl zajęć dla dzieci 5-6 letnich.

Komisja przyznała równorzędne nagrody i wyróżnienia.

W kategorii dzieci klas I-III nagrody otrzymali:
Wiktoria Mieczkowska, Adam Nowik, Monika Gregorczuk
oraz wyróżnienie Amelia Kunowska.

W kategorii dzieci młodszych (3-6 lat) nagrody zdobyły:
Aniela Chodziutko, Antonina Woroniecka, Izabela Kowalewska.
Wyróżnienia przyznano: Zofii Sakowicz, Dianie Nana, Łukaszowi Jakimik.

Dyrektor Przedszkola gratuluje nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom. Dzieciom, które wzięły udział w konkursie dziękuje i życzy sukcesów w kolejnych edycjach, zaś nauczycielom składa podziękowania za przygotowanie warsztatów wielkanocnych.

Wszystkim uczestnikom spotkania oraz społeczności lokalnej życzymy:


Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Mile spędzonych chwil, smacznego jajka i wesołej zabawy w lany poniedziałek.

Opracowanie:
B. Szumowska


WIOSNA TUŻ.. TUŻ..

"Wreszcie nadszedł koniec zimy..." takie słowa usłyszeliśmy z ust naszych przedszkolaków. Mimo, że dzieci bardzo lubią zimę, przede wszystkim ze względu na możliwość zabaw na śniegu, lecz już nie mogły doczekać się nadchodzącej dużymi krokami najpiękniejszej pory roku jaką jest wiosna.
Jak co roku żegnaliśmy zimę i witaliśmy wiosnę bardzo hucznie. Wszystkie dzieciaki z paniami wyszły na plac przedszkolny, aby rytualnie spalić Marzannę- symbol zimy, a tym samym pożegnać tę porę roku. Było głośno, nie zabrakło śpiewu piosenek i głośnych owacji takich jak: MY CHCEMY WIOSNY!!! czy też WITAJ WIOSNO!!!.
Następnie dzieci ze wszystkich grup wybrały się na spacer w celu poszukiwań pierwszych oznak nowo przybyłej pory roku. Prowadziliśmy w tym celu wytężoną obserwację, i każdemu z nas udało się coś dostrzec, co było dla nas oznaką, że wiosna jest tuż, tuż...

Opracowanie:
A. Dąbrowska
R. Woroniecka


CHOINKOWE OZDOBY

Wiszą bombki na choince
całe kolorowe.
Małe pieski, małe kotki,
gwiazdki purpurowe.

Wiszą szyszki i orzeszki,
malutkie jabłuszka.
Duże jeże, muchomorki,
czerwone serduszka.

W blasku lampek teraz stoi.
Pięknem nas urzeka.
Przypomina wróżkę z bajki
i Wigilii czeka.


W dniach 1-15 grudnia w naszym przedszkolu odbył się konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową.
Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne wykonanie pracy plastycznej w formie przestrzennej. Celem konkursu było przede wszystkim pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych. Dzieci ze wszystkich grup chętnie przystąpiły do wykonania ozdób. W pracach przyniesionych na konkurs przeważały rozmaite aniołki, kolorowe łańcuchy i bombki oraz gwiazdeczki. Zanim nadeszły święta Bożego Narodzenia wszystkie ozdoby znalazły swoje miejsce na przedszkolnej choince.

Za udział w konkursie komisja wyróżniła następujące dzieci:
Dzieci młodsze:
- Mateusz Białous i Zuzia Garbaczewska - z grupy Skrzaty
Dzieci starsze:
- Julia Grudzień, Julia Cholewo, Basia Marcińczyk - z grupy Tęczowe rybki
- Łukasz Jakimik, Ola Dywojna i Karolina Jakubowska - z grupy Krasnale
Prace grupowe: Biedronki , Słoneczka i Grzybki.
Podziękowanie dzieciom i przyznanie nagród będzie miało miejsce podczas przedszkolnego przeglądu kolęd.

Opracowanie:
E.Toczydłowska
R.Garbaczewska

DOKARMIAMY PTAKI ZIMĄ

Małe szare ptaszki,
Głodne w czasie zimy,
Proszą o ziarenka
i chleba okruszyny

Dnia 13 stycznia 2010r przedszkolaki wszystkich grup spotkały się z panem leśniczym Wojciechem Rudnik. Na początku spotkania dzieci z koła "Mali literaci" wystąpiły w inscenizacji pt. "Pamiętajmy o ptakach"
Po tym krótkim wstępie pan leśniczy opowiedział dzieciom o przygotowaniach zwierząt do zimy. Dowiedzieliśmy się , że wiele zwierząt mieszkających w naszych lasach przesypia zimę. Te, które nie śpią zimą należy dokarmiać np. sarenki. Przedszkolaki ze szczególną uwagą słuchały o tym, jak pomóc ptakom, które pozostały w Polsce na zimę . Poznaliśmy, w jakie rozmaite zdolności przyroda wyposażyła ptaki, aby przetrwały mroźną porę roku. Zapoznaliśmy się ze sposobem wykonania najprostszego karmnika. Dowiedzieliśmy się jakie smakołyki można pozostawiać w ptasiej stołówce. Dzieci miały do pana leśniczego bardzo dużo pytań i na wszystkie otrzymały odpowiedź.
Wszystkie dzieci za aktywny udział w spotkaniu otrzymały pamiątki z Nadleśnictwa Czarna Białostocka.
Po spotkaniu w sali udaliśmy się na podwórko. Na drzewach w okolicy przedszkola zostały zawieszone "ptasie pyzy". Pan leśniczy zobowiązał dzieci, aby codziennie obserwowały, czy ptakom nie brakuje pokarmu.
Dziękujemy Nadleśnictwu za przekazane gadżety, zaś panu Wojciechowi Rudnikowi za interesujące zajęcia.

Opracowanie:
E.Toczydłowska
R.Garbaczewska

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

"Kolęda, niechaj brzmi..." pod takim hasłem 14.01.2010 roku odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek, w którym wzięły udział dzieci z naszego przedszkola. Nasze przedszkole, już od wielu lat organizuje taki koncert, przede wszystkim w celu kultywowania tradycji polskiej, do której na stałe wpisały się kolędy. Ważne dla nas jest również umożliwienie dzieciom przeżycia świątecznego i wyjątkowego okresu w czasie uczestnictwa w naszym koncercie. Naszym celem jest również to, aby występy uwrażliwiały dzieci na piękno oraz rozwijały inwencję twórczą podczas możliwości występu przed publicznością.
Na początku uroczystości pani Danuta Kowalewska- dyrektor przedszkola powitała wszystkich zebranych rodziców, uczestników oraz członków Rady Miejskiej:
panią J. Toczko, pana A. Dobrowolskiego
i pana J. Targońskiego.

Wieczór rozpoczął zespół "Wiolinki", w którego wykonaniu usłyszeliśmy pastorałkę "Lulaj, śpi maleńki".
Następnie zobaczyliśmy występy dzieci z różnych grup wiekowych od trzylatków do sześciolatków. Przedstawiany repertuar był bardzo szeroki od pastorałek po tradycyjne kolędy. Podczas koncertu królowały tradycyjne kolędy: "Lulajże Jezuniu", "Wśród nocnej ciszy" czy też pastorałki "Gore gwiazda". Mali artyści prezentowali bardzo wysoki poziom, za co byli nagradzani gromkimi brawami. Po występie wszystkich uczestników koncertu mieliśmy okazję ponownie usłyszeć zespół "Wiolinki", a w ich wykonaniu pastorałkę "Wołek i osiołek". Na zakończenie był wspólny śpiew kolędy "Dzisiaj w Betlejem" przy świetle zimnych ogni. Następnie pani dyrektor przedszkola złożyła wszystkim zaproszonym gościom, rodzicom i uczestnikom życzenia na Nowy Rok.
Uroczystości takie sprzyjają rozwojowi młodych talentów oraz integracji środowisk lokalnego i przedszkolnego.
A oto lista uczestników naszego koncertu:
Oliwia Sapieha
Joanna Biś
Wiktoria Śliwowska
Zosia Sakowicz
Mateusz Kujawa
Dominika Skrodzka
Bartek Salachowski
Ola Dywojna
Gabrysia Filipkowska
Tosia Woroniecka
Zuzia Reczulska
Kamila Kopecka
Karolina Kopecka
Zuzia Garbaczewska
Weronika Jurguć
Justyna Czarnowicz
Basia Marcińczyk
Julia Grudzień

Zapraszamy za rok!!!

Opracowanie:
A. Dąbrowska
R. Woroniecka
L.Wójcik
K. Skrzypińska

SPOTKANIE OPŁATKOWE

"Wesołych Świąt
A w święta
Niech się snuje kolęda
I gałązki świerkowe
Niech wam pachną na zdrowie..."

Wraz z nadejściem grudnia w naszym przedszkolu robi sie coraz bardziej nastrojowo za sprawą zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Z inicjatywy nauczycielek grup zostały przygotowane przedświąteczne spotkania opłatkowe dla dzieci i rodziców. Dzieci wszystkich grup wystąpiły w jasełkach a zespół "Podlasiaczki" w kolędowaniu z gwiazdą.
Przedszkolaki przebrane za biblijne postacie bardzo ładnie zaangażowały się w swoje role aniołków, królów, pastuszków, gwiazdeczek oraz Maryję i Józefa. Zgromadzeni na przedstawieniu rodzice i bliscy ciepło przyjęli występ dzieci, wynagradzając ich trud i niejednokrotnie tremę owacją oklasków.
Kontynuując świąteczną tradycję rodzice i dzieci podzielili się opłatkiem. Niewątpliwie były to najważniejsze chwile, które wzmocniły więzi z bliskimi.

Opracowanie:
R. Garbaczewska

JASEŁKA W PARAFIACH NASZEGO MIASTA

"Wiem już dobrze mały Jezu, gdzie mieszkanie Twoje,
tam w Betlejem dawno temu, dzisiaj w sercu moim"

Pan Jezus przyszedł na świat w postaci Dzieciątka, stał się człowiekiem, aby być bliżej nas.
Dnia 10 stycznia w dolnym kościele p.w. Świętej Rodziny, przedszkolaki z grupy sześciolatków "Krasnale" wraz z kołem literackim, ukazały zaproszonym gościom prawdę o narodzeniu Bożego Syna. Dzieci przebrane za biblijne postacie bardzo ładnie zaangażowały się w swoje role aniołków, królów, pastuszków, gwiazdeczek oraz Maryję i Józefa.
Dnia 17 stycznia w kościele p.w. Jezusa Miłosiernego dzieci z przedszkolnego koła teatralnego "Pomponik" wraz z dziećmi z koła folklorystycznego zespołu "Podlasiaczki" zaprezentowały jasełka oraz tradycyjne kolędowanie.
Aniołki śpiewały Panu Jezusowi kolędy, pasterze i królowie kłaniali się i składali dary Nowonarodzonemu, a Matka Boża z Józefem życzyli wszystkim: "radości, zdrowia, dostatku i życia wiecznego w dodatku!"
Kolędnicy - aniołowie, diablęta, królowie - przyśpiewkami ludowymi zabawiali zebranych i życzyli:


"Niech Wam zawsze świeci słońce, niech Wam sprzyja los.
Szczęść Wam Boże w każdej porze, w polu zloty kłos.
Niech Wam nie zabraknie chleba, niech Wam będzie lżej,
Z dala niech omija bieda, szczęść Wam Boże szczęść."


Zgromadzeni na przedstawieniu ciepło przyjęli występy dzieci, wynagradzając ich trud i niejednokrotnie tremę owacją oklasków na stojąco.
Na zakończenie przedszkolaki złożyły serdeczne życzenia , aby Nowonarodzony obdarzał wszystkich wszelkimi łaskami przez cały rok.

Opracowanie:
R. Garbaczewska,
E.Toczydłowska,
L. Wójcik,
K. Skrzypińska,
B. Czarnecka,
B. Szumowska,
R. Woroniecka

DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY

Nasze przedszkole kolejny rok szczyci się przynależnością do grona ambasadorów kampanii "Dzieciństwo bez przemocy". W roku bieżącym hasłem kampanii (drugiego etapu) jest "Bite dzieci widzą świat inaczej". To kolejny krok, gdyż w minionym roku promowaliśmy kampanię "Dobry Rodzic. Dobry Start". Spośród 17 ambasadorów kampanii w województwie podlaskim jesteśmy jedynym przedszkolem (dane z www.dziecinstwobezprzemocy.pl).
Zapewne znacie Państwo założenia kampanii z przekazów medialnych, np. ze spotów i plakatów promujących hasło "Kocham. Nie krzyczę!", "Kocham. Mam czas!" z udziałem m.in. Anny Przybylskiej, Piotra Gruszki oraz Paweła Królikowskiego (spoty można obejrzeć na stronie kampanii: www.kochamniebije.pl)
Na czym więc polega ta ogólnopolska kampania? Otóż jest ona poświęcona problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja jest skierowana do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

Organizatorami są:
Fundacja Dzieci Niczyje,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii),
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii)

Jesteśmy przekonani, że nasze włączenie się do kampanii przyniesie pozytywne skutki. Już w czasie zajęć adaptacyjnych i dni otwartych w sierpniu 2009 r. zaproponowaliśmy rodzicom zapoznanie się z materiałami przekazanymi nam przez Fundację Dzieci Niczyje. W przedszkolu odbył się cykl szkoleń dla nauczycieli, na których poznałyśmy zagadnienie krzywdzenia dzieci. Zastanawiałyśmy się nad negatywnymi aspektami zjawiska, poznałyśmy sposoby rozpoznawania symptomów przemocy wobec dziecka.
W najbliższym czasie (luty-marzec 2010) zamierzamy zaprosić rodziców na spotkania dyskusyjne poświęcone metodom wychowawczym. Pragniemy wskazać, podpowiedzieć alternatywne do bicia metody wychowawcze i techniki pedagogiczne. Temat jest szczególnie ważny, czego przejawem jest obchodzenie każdego roku 22 lutego Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw. Z dniem tym związana jest idea Tygodnia Ofiar Przestępstw, którego celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób pokrzywdzonych.

A oto kilka informacji dla rodziców jak stać się lepszym rodzicem (fragment broszury "10 kroków ku temu by stać się lepszym rodzicem")
Miłość jest najważniejszą potrzebą wszystkich dzieci.
Słuchaj uważnie tego, co mówi twoje dziecko.
Granice są potrzebne nawet w najbardziej kochającym się związku.
Śmiech pomaga rozładować napięte sytuacje.
Postrzeganie świata z perspektywy dziecka.
Chwal i zachęcaj swoje dziecko.
Szanuj swoje dziecko, tak jak szanowałbyś dorosłego.
Ustal porządek dnia.
W każdej rodzinie potrzebne są pewne zasady.
Nie zapominaj o własnych potrzebach.

Więcej informacji zaproponujemy w czasie spotkań w przedszkolu oraz na tablicy informacyjnej.

Zapraszamy na zebrania i zachęcamy do przeczytania informacji z tablic.

Polecamy strony:
www.dzieckokrzywdzone.pl
www.dziecinstwobezprzemocy.pl
www.biciejestglupie.pl

Opracowanie:
Nauczyciele Przedszkola

WODA

"Służy do mycia,
służy do picia,
bez niej na ziemi
nie byłoby życia"

Każdy przedszkolak wie, że rozwiązaniem tej zagadki, to "woda". Woda jest substancją bardzo zwyczajną i jednocześnie bardzo złożoną. Wszyscy wiedzą, że woda jest "potrzebna" natomiast nikt nie wie, do czego ona służy i że jest podstawą dobrego samopoczucia. Jest niezbędna do życia dla ludzi, zwierząt i roślin. Patrząc na kulę ziemską widzimy, jak wielki obszar Ziemi pokryty jest właśnie wodą.
Przedszkolaki na co dzień obcują z wodą "z kranu". Ma ona nieco Iny skład niż naturalne zbiorniki wodne, gdyż zawiera substancje, które uzdatniają ją do picia. Aby bliżej poznać jej właściwości, wszystkie grupy przedszkolne w listopadzie zajmowały się ,,badaniem wody?. W tym celu odbył się cykl zabaw i zajęć, które wprowadziły dzieci w tą tematykę. Następnie wychowankowie spotkali się z P. Elżbietą Nieckarz- pracownikiem Wodociągów, która opowiedziała im skąd się bierze woda w kranie. Dzieci mogły obserwować kroplę wody z kranu i z kałuży przez mikroskop, badać która z nich jest czysta, określać twardość wody za pomocą specjalnych odczynników. W małym "przedszkolnym" laboratorium dzieci przeprowadziły szereg doświadczeń, sprawdzały, które przedmioty pływają, a które toną, które rozpuszczają się i nie rozpuszczają w wodzie- wyciągały wnioski. Poznały stany skupienia wody oraz zjawisko krążenia wody w przyrodzie.
Mamy nadzieję, że cykl zabaw z wodą sprawił dzieciom wiele radości i satysfakcji, gdyż tak zdobyta wiedza i umiejętności poprzez bezpośrednie działanie są najtrwalsze i najwartościowsze.


"Jaka jesteś wodo?" - propozycje zabaw z wodą.

Dzieci w tym dniu mogą mieć na sobie ubranie w kolorze niebieskim.

1.Wiersz T. Ferenc pt. "Woda".
Wszędzie jej pełno, w studni aż dudni,
W deszczu pluszcze głośno, w rzece płynie
Na samym dnie utopiona w morzu ginie.
W chmurze lekka jak para, w wiadrze ciężka jak ołów (....)
A drzewa co mówią, gdy brak im wody?
Co kwiaty, gdy nie ma deszczu?.......

2. Zabawy badawcze z wodą:
- dotykiem: wyczuwanie różnicy temperatury lub siły strumienia wody z konewki, gąbki, węża ogrodowego, przelewanej z rąk do rąk
- słuchem: słuchanie, jakie woda wydaje dźwięki przy chlapaniu, uderzaniu w powierzchnię lub potrząsaniu mniej lub bardziej napełnioną butelką
- wzrokiem: obserwowanie jej ruchu (wirowanie, falowanie), zjawiska załamywania i odbijania promieni

3. "Taniec kropelek" - improwizacja muzyczno-ruchowa.
Dz. biegają pojedynczo po całej sali przy muzyce. W miarę nasilania się dźwięków muzyki łączą się w pary , następnie w trójki i na umówiony sygnał, np. klaśnięcie, wykonują przysiad-wówczas muzyka cichnie.

4. "Gdzie mieszka woda?"- odszukiwanie koloru niebieskiego na globusie, zawieszenie wyrazów do globalnego czytania: rzeki, jeziora, morza oceany.

5.Pytania problemowe:
"Komu potrzebna jest woda?"
"Gdybyś był rzeką o co byś poprosił ludzi?? "Z czym kojarzy wam się deszczowa muzyka?" -Odpowiedzi zapisujemy na sylwecie w kształcie kropli.

6. Zagadki słuchowe- ustalanie pochodzenia odgłosów wody (nagranie z płyty lub kasety magnetofonowej).

7. "Falująca woda" - zabawa relaksacyjna.
Dz. siedzą na krzesłach lub dywanie słuchając muzyki relaksacyjnej. Trzymając się za ramiona przechylają się spokojnie raz w jedną raz w drugą stronę. Naśladując wzburzoną rzekę, po kolei wstają i siadają tworząc "falę".

8. Ćwiczenia słuchowe.
Na stoliku przygotowane są: puste wiadro, butelki napełnione wodą, słoiki, miska z wodą, pałeczki. Dz. słuchają odgłosów i rozpoznają je z zamkniętymi oczami. Zabawa rozpoczyna się powtórzeniem dźwięków- dz. mają otwarte oczy. Jedna grupa dz. słucha ( można zachęcić do tańca), jak druga tworzy "deszczową muzykę", potem zmieniają się rolami.

Wiersz do wykorzystania "Deszczowa muzyka" J. Kulmowej:
Co to za dzwony?
A to w tej rynnie.
A to muzyka deszczowa płynie.
A to na dachu, jakby na bębnach,
Dudni, dudni ulewa wiosenna.
Tłucze o szyby wesołym deszczem,
Bębni kroplami jeszcze i jeszcze.
I na listeczkach gra z całej duszy,
Aż rozkrzyczane słowiki głuszy.
Aż słowik szepcze do słowika: To ci muzyka.
Taka muzyka, to jest muzyka, co?

9. "Tańczące krople" - zabawa plastyczna.
Przybory: kartki, rozrobiona farba, słomki do picia. Dz. wkładają rurkę do farby, a następnie krople rozdmuchują na kartce.

10. "Kropelka deszczu" - zabawa integracyjna.
Dz. składają ręce w "koszyczek" i ostrożnie przekładają "kroplę" w dłonie stojącego obok dziecka.

11. "Czysta woda- zdrowia doda" - wykonanie plakatów w zespołach.

12. "Kroplaki" - zabawa plastyczna w oparciu o wiersz D. Gellner "Deszczowe zwierzaki".
Układanie dowolnej postaci z papierowych sylwet kropli lub dorysowywanie według własnego pomysłu elementów do rozlanej plamy z niebieskiego tuszu.

Gdy pada na nosy, gdy pada na krzaki,
To budzą się zaraz DESZCZOWE ZWIERZAKI
Deszczowy baranek, deszczowy pudelek,
Deszczowe zwierzaki z deszczowych kropelek.
Mają worki z kałużami, parasole za uszami.
Ciągną wielki, srebrne kosze,
W koszach rynny i kalosze.
Skaczą sobie raz i dwa!
Na ogonach deszcz im gra.

13. "Opowieść o kropelce" - wykorzystanie ilustracji lub oglądanie filmu VCD "Przygody kropelki".


ZABAWY Z WODĄ - DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIE 1
Pomoce: miska z wodą, piórko, klucz, kostka do gry drewniana kulka, spinacz, kamień muszelka, korek
Dzieci "ważą" przedmioty w ręce, stwierdzają czy przedmiot jest lekki ,czy ciężki, wrzucają do wody, sprawdzają które toną, a które pływają.
Wniosek: jedne przedmioty - lekkie-pływają, a drugie - ciężkie-nie.

DOŚWIADCZENIE 2
Pomoce: miska z wodą, plastelina dla każdego dziecka
Każde dziecko otrzymuje taką samą ilość plasteliny, lepią z niej łódeczkę, umieszczają na wodzie. Następnie z łódeczki robią kulkę i ponownie umieszczają w wodzie. Wersja druga: metalowy kapsel przed i po zgnieceniu.
Wniosek: to, czy dany przedmiot pływa, zależy od jego kształtu.

DOŚWIADCZENIE 3
Pomoce: słoiki z wodą, chusteczki higieniczne, cukier, sól, olej roślinny, szklana kulka, kamień lub słoiki z wodą, soda, sól, cukier i proszek do prania, kasza, mąka, piasek
Do jednego słoika wkładamy chusteczkę, do drugiego wsypujemy cukier, do kolejnego sól, w następnych olej, kamień, gwóźdź. Obserwujemy, co się dzieje z przedmiotami.
Wniosek: woda różnie działa na przedmioty w zależności od tego, z czego są zbudowane (np. cukier rozpuszcza się, chusteczka pochłania wodę).

DOŚWIADCZENIE 4
Pomoce: miska z ciepłą wodą, kolorowe kostki lodu, ręcznik jednorazowy
Dzieci wkładają kolorowe kostki do wody, określają różnice miedzy wodą a lodem, obserwują co się dzieje z lodem.
Wniosek: lód to woda, rozpuszcza się pod wpływem temperatury.

DOŚWIADCZENIE 5
Pomoce: płytka do podgrzewania potraw, rondel ze szklaną przykrywką, woda
Napełnić rondel wodą do połowy, przykryć i zagotować wodę. Kiedy woda zacznie się gotować, krople wody pojawią się na wewnętrznej stronie przykrywki. Można podnieść przykrywkę i pokazać krople.
Wniosek: woda zamienia się w parę wodną, gdy zostanie podgrzana do odpowiedniej temperatur .Opracowanie:
A. Dąbrowska
K. Skrzypińska
R. Woroniecka
L. Wójcik

DZIECI Z PRZEDSZKOLA ZNALAZŁY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

W bieżącym roku Przedszkole w Czarnej Białostockiej "Kraina Marzeń" podjęło się już po raz dziewiąty organizacji akcji charytatywnej "Pomóżmy dzieciom znaleźć świętego Mikołaja". Celem jej jest sprawienie radości wszystkim dzieciom. Pragniemy, aby w Mikołajki każde dziecko zostało obdarowane przez Mikołaja drobnym prezentem i dlatego w ramach akcji pozyskujemy od lokalnych przedsiębiorstw, sponsorów prywatnych, ludzi dobrej woli słodycze. Ze smakołyków wykonujemy paczuszki wychowankom przedszkola.
W tym roku Mikołaj rozdawał dzieciom słodkie prezenty w ciągu dwóch dni. Dzieci starsze otrzymały je 4.12, zaś młodsze 7.12.
Starszakom słodkości były nagrodą za wygraną w Turnieju o puchar świętego Mikołaja. Turniej, podobnie jak sama akcja, jest wieloletnią tradycją naszego przedszkola. Zawsze zmagają się w nim, w konkurencjach sportowych, dzieci 6-letnie. Milusińscy walczą o punkty, przyznawane przez jury, które potem zamieniane są na miejsca i w efekcie powodują zdobycie przez jedną z grup pucharu. W bieżącym roku I miejsce zajęła grupa Krasnali, II-Pszczółki, III?Grzybki i Tęczowe Rybki. W pracach jury wzięli udział: Mikołaj, p. Agnieszka Chodziutko (nauczyciel w-f, sędzia), p. Mirosław Ejsmont (instruktor karate). Bardzo im dziękujemy za poświęcony czas.
Atrakcją tegorocznego turnieju był także występ sekcji karate. Z przedszkola i szkoły podstawowej wystąpiło przed kolegami i koleżankami 16 dzieci. Zaprezentowali trening wstępny oraz pokaz wybranych technik karate kyokushin i akrobatyki dziecięcej.
Dzieciom młodszym nauczycielki 4-5-latków przygotowały 7.12.2009r. zabawy z Mikołajem w podobnej konwencji jak turniej. I chociaż w konkurencjach zmagały się dzieci młodsze, ale wola walki, chęcią wygranej nie odróżniały się od starszych kolegów. Po zabawach maluszki otrzymały swoje prezenty. Radości nie było końca, bo przecież sam Mikołaj rozdawał słodkości.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli włączyć się w akcję "Pomóżmy dzieciom znaleźć świętego Mikołaja", w szczególności Państwu:
- Stockim, Marzenie i Adamowi,
- Muczko, Urszuli i Markowi,
- Olizarowicz, Beacie i Wojciechowi,
- Zajkowskim, Beacie i Andrzejowi,
- Kopeckim, Katarzynie i Krzysztofowi,
- Gregorczuk, Beacie i Arkadiuszowi,
- Nienałtowskim, Małgorzacie i Mariuszowi,
- Glińskim, Joannie i Andrzejowi,
- Matys, Edycie i Wojciechowi,
- Urmiłowicz, Joannie i Jerzemu,
- Maculewicz, Annie i Andrzejowi,
- Kossakowskim Celinie i Sławomirowi oraz Mróz Danucie i Robertowi,
- Łopateckim, Krystynie i Adamowi,
- Edycie Borucińskiej,
- Małgorzacie Kuruków i Elżbiecie Jarmoszko- Studio Aktywnego Modelowania Sylwetki.

Razem pomogliśmy wszystkim wychowankom przedszkola znaleźć świętego Mikołaja.

Opracowanie:
Nauczyciele Przedszkola

JASEŁKA

"Oj, maluśki, maluśki, maluśki,
Kieby rękawicka
Alboli tez jakoby, jakoby
Kawałecek smycka.
Śpiewajcie i grajcie mu - małemu, małemu..."

Chociaż sami "maluścy" - a już śpiewają Panu Jezuskowi pastorałki, diabełek obiecuje poprawę a aniołki darowują mu za to srebrną gwiazdkę.
A rzecz działa się w przedszkolu w blasku choinki, wokół szopki betlejemskiej.
Najmłodsze przedszkolaki-3,4-latki bardzo przeżywają zbliżające się Święta, z ogromnym zainteresowaniem słuchają opowieści o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia- o wspólnym ubieraniu choinki, dzieleniu się opłatkiem, wigilii, o narodzeniu małego- i dlatego bliskiego- Pana Jezusa. Mikołaj i jego worek to oczywiście najbardziej im znana i oczekiwana "tradycja", ale dobrze jest powiedzieć dzieciom o tym, co dla nas ważne- o bliskości, miłości, nadziei, rodzinie.
Zapamiętają te i następne Święta tak jak my dorośli je im opowiemy, pokażemy. Albo jako magiczne i cudowne, albo męczące i zabiegane. Jeszcze raz wróćmy ze swoimi dziećmi do swoich Świąt przed laty- przypomnijmy zapachy, kolory, emocje, chwile... My dorośli dziś tworzymy naszym maluszkom wspomnienia na przyszłość. Niech będą magiczne i cudowne!


"Wesołych Świąt,
a w Święta niech snuje się kolęda
i anioły nad Wami
niech staną z rozłożonymi skrzydłami"

Z życzeniami
Dyrektor i pracownicy Przedszkola "Kraina Marzen" w Czarnej Białostockiej.

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W PRZEDSZKOLU

25 listopada w "Dzień Pluszowego Misia" każde dziecko z Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej przyszło z ukochanym misiem.
Przedszkolaki poznały historię pluszowego misia i dowiedziały się , że taki miś swą angielską nazwę "Teddy" zawdzięcza Theodorowi Roosveltowi, który 100 lat temu był prezydentem Ameryki. Jego pasją były polowania na niedźwiedzie. Pewien sprzedawca zabawek zobaczył w gazecie rysunek, na którym prezydent już nie ma ochoty polować, bo nie chce skrzywdzić niedźwiadka. Stworzona pod wpływem tego rysunku zabawka otrzymała imię Teddy, które jest zdrobnieniem imienia Theodor.
Teddy ma nawet swój dzień - 25 listopada jest obchodzony Światowy Dzień Pluszowego Misia!
To jego święto, jego dzień! My również tego dnia pamiętaliśmy o swoich misiach!
Już kilka dni wcześniej w przedszkolu ogłoszono konkurs plastyczny pod tytułem: "Mój przyjaciel miś". Rysunki misiów zdobiły przedszkole, a najpiękniejsze- te wyróżnione i nagrodzone zabraliśmy na bal (Imiona i nazwiska wyróżnionych dzieci na końcu artykułu).
Na balu tańczyły i dzieci i misie, i te malutkie i te ogromne. Konkurs na największego misia starszaków wygrał miś Oskara Skutnika, a największymi misiami młodszych przedszkolaków były miś Rafała Wasiluka i miś Piotrusia Skreczko. Misie mierzyły prawie 150 cm! Misie się cieszyły, a ich właściciele otrzymali nagrody.
Atrakcji tego dnia nie zabrakło, wszystkie dzieci bawiły się na balu, rozwiązywały bajkowe zagadki, wykonywały "misiowe" zadania takie jak: skakanie po cukierki zawieszone na sznurku, zbieranie wykałaczek w kuchennej rękawicy mamy, siłowanie się misiów czy wylizywanie miodu ze spodka!
Za każde zadanie dzieci otrzymywały słodkie punkty-cukierki i lizaki, a dzieci wiadomo tak jak misie lubią słodkości!
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

W konkursie wzięło udział 41 dzieci.
Przedszkolaki, których prace wyróżniono lub nagrodzono w konkursie plastycznym
"Mój przyjaciel miś"

W kategorii wiekowej młodszej - 3, 4 lata:
I miejsce - Joanna Biś (4 lata)
II miejsce - Klaudia Zajkowska (4 lata)
III miejsce - Wiktoria Lisowska (4 lata)
Wyróżnienia: Diana Paszko (4 lata), Nikodem Piekunko (4 lata)

W kategorii wiekowej starszej - 4, 5 lat:
I miejsce - Jakub Gierejko (5 lat)
II miejsce - Iza Kowalewska (5 lat)
III miejsce - Łukasz Jakimik (6 lat)
Wyróżnienia: Julia cholewo (5 lat), Aleksandra Dywojna (6 lat), Dominika Zaleska (5 lat), Aniela Chodziutko (5 lat)

UCZESTNIKOM KONKURSU ORAZ NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM PRZEDSZKOLAKOM GRATULUJEMY!

Opracowanie:
R. Woroniecka,
B. Czarnecka

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA

"Jestem sobie przedszkolakiem. Nie grymaszę i nie płaczę.
Na bębenku marsza gram: ram, tam, tam, ram, tam ,tam!"

Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, która na stałe zagościła w naszym kalendarzu imprez przedszkolnych. Jest szczególnie ważna dla nowoprzyjętych dzieci. Odbywa się zazwyczaj dopiero w miesiącu październiku. To pozwala dzieciom zaaklimatyzować się do warunków przedszkolnych, zmiany otoczenia i zaakceptowania wychowawczyń jako "swoich pań" Dopiero wtedy, gdy otarte będą "ostatnie łzy", dzieci mogą deklarować swą przynależność do przedszkolnej rodziny.

Uroczystość pasowania to wielkie przeżycie nie tylko dla dzieci, ale także rodziców przedszkolaków, to wspólne przeżywanie chwil radosnych i przyjemnych, które wzmacniają więzi rodzinne.

Dzieci do tego dnia przygotowują się od początku pobytu w przedszkolu, gdyż wymaga się od nich zaprezentowania krótkiego programu artystycznego.

Pasowanie dzieci z grup: "Słoneczka", "Biedronki", "Grzybki" i "Pszczółki" odbyło się 13.11.2009 r. o godz. 15. 30. Przystąpiło do niego 16 dzieci.

Przygotowaniem części artystycznej zajęła się pani Marta Rutkowska wraz z innymi nauczycielkami dzieci pasowanych. Aby oddać doniosłość chwili, dzieci w tym dniu, przychodzą w galowych ubrankach.Był to pierwszy tak ważny i poważny debiut przedszkolaków, które pierwszy rok uczęszczają do przedszkola. Dzieci podeszły do tego z entuzjazmem, przez wiele dni pilnie uczyły się piosenek i wierszy. Cierpliwie znosiły próby części artystycznej. Był to dla nich duży, ale i miły wysiłek. Uporały się z tym doskonale, czego efekt mogli podziwiać zaproszeni Rodzice oraz koledzy i koleżanki z grupy. Wiele mam nie potrafiło ukryć wzruszenia...


Pasowania, olbrzymim ołówkiem, dokonała nasza Pani Dyrektor. Życzyła też dzieciom wielu sukcesów oraz radości z pobytu w przedszkolu. Każdy przedszkolaczek otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek na początek wspólnej edukacji.

"Pasuję Cię na przedszkolaka" - tymi słowami dnia 17.11.2009 r. dzieci z grupy "Skrzaty", "Smerfy", "Tęczowe Rybki" i "Krasnale" zostały przyjęte w poczet przedszkolaków.

Zanim dzieci oficjalnie zostały przedszkolakami, zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne rozwijane do tej pory w przedszkolu przez panie wychowawczynie. Za swoje pierwsze wspólne występy dzieci otrzymały burzę oklasków.

Następnie musiały wykazać się określonymi sprawnościami .Wszystkie dzieci tę próbę ukończyły powodzeniem i w pełni zasłużyły na miano przedszkolaka. W końcu przyszedł czas na ceremonię ślubowania i pasowania , której dokonała pani dyrektor Danuta Kowalewska . Na pamiątkę tej uroczystości, dzieci otrzymały piękne dyplomy, upominki i znaczek z napisem ,,Jestem przedszkolakiem? Cała uroczystość została uświetniona występem dzieci z koła teatralnego "Pomponik".

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkola.

23.11.2009 r. najmłodsze dzieci z grupy "Żabki" zostały przyjęte w poczet przedszkolnej braci.

Maluszki prezentowały swoje umiejętności w otoczeniu licznie zgromadzonej rodziny i znajomych. Tańczyły, pląsały, śpiewały, bawiły się razem z nauczycielkami w "czarodziejską podróż do Krainy Zabawek". Leciały ?samolotem? i ?balonem?, jechały ?pociągiem?, aby rodzice podziwiali swoje pociechy w nowym, przedszkolnym środowisku.

Dzieci z koła teatralnego "Pomponik" zaprosiły "Żabki" na przedstawienie pt.: "Bal w pokoiku lal", a w rewanżu maluszki nauczyły Pajacyki i Laleczki tańca "Hopla-hop"! Kiedy czarodziejska podróż dobiegła końca, wróciliśmy do przedszkola i każdy odważny maluszek przeszedł przez ?Zaczarowane Drzwi?, za którymi czekała Pani Dyrektor i pasowała każde dziecko na prawdziwego przedszkolaka!

Potem były prezenty, oklaski i duma, że jest się już nie maluchem, a prawdziwym przedszkolakiem!

Nowo pasowanym przedszkolakom życzymy miłych chwil w przedszkolu!

Dyrektor Danuta Kowalewska, nauczyciele i pracownicy Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej, oraz starsi koledzy- przedszkolacy!

Opracowanie:
M. Czaban,
R. Garbaczewska,
R. Woroniecka,
B. Czarnecka

GÓRA GROSZA

Już po raz dziesiąty ruszyła ogólnopolska akcja "Góra grosza". Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowywanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka oraz kwalifikowanych rodzin zastępczych. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W naszym przedszkolu już po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, jaką siłę może mieć jeden grosz. Jesteśmy świadomi, iż pieniądze uzbierane w pokaźną "górę grosza" mogą przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnej winy zostały odseparowane od domu rodzinnego, od najbliższych. Przez ok. dwa tygodnie - od 23 listopada do 4 grudnia 2009 r., wszystkie grupy z wielkim zaangażowaniem zbierały "grosiaki". Po zakończeniu akcji komisja w składzie: Elżbieta Toczydłowska i Renata Garbaczewska dokonały podsumowania akcji, sporządzając protokół.
Krasnale - 44.80 zł
Tęczowe Rybki - 36.54 zł
Skrzaty- 35.56 zł
Pszczółki - 23.91 zł
Smerfy - 15.59 zł
Grzybki - 11.44 zł
Biedronki-16.02 zł
Żabki- 11.08 zł
Słoneczka - 0.97 gr
Wspólnie zebrano : 198.35 zł

CIESZY NAS FAKT, ŻE DZIECI POTRAFIĄ DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI I NIE POZOSTAJĄ OBOJĘTNE NA LUDZKĄ KRZYWDĘ!

PAMIĘTAMY O TYCH - KTÓRZY ODESZLI

Zgodnie z chrześcijańską tradycją w pierwszych dniach listopada wspominamy bliskie nam osoby, które odeszły.
Wspominamy również Tych, których imion dawno nikt nie pamięta - Tych, którzy walczyli za naszą wolność, walczyli o godność naszego narodu i nie wahali się oddać życia w obronie Ojczyzny.
W przedszkolu w ciągu roku dzieci poznają różne zwyczaje i tradycje narodowe.
Zgodnie z nimi - w listopadzie, młodsze i starsze dzieci wraz z nauczycielkami udały się pod pomnik Jana Pawła II oraz na Plac Konstytucji 3 Maja pod pomnik bohaterów.
Zapalone zostały znicze, minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli.

TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH REALIZOWANA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera wskazuje na istnienie co najmniej ośmiu sposobów postrzegania i rozumienia świata. Gardner określa każdy z nich jako odrębną "inteligencję" innymi słowy - zespół umiejętności pozwalający jednostkom na identyfikowanie i rozwiązywanie realnych problemów, które napotykają.
Gardner definiuje "inteligencję" jako zespół zdolności, który:
- jest w pewien sposób autonomiczny względem innych zdolności ludzkich
- posiada podstawowy zestaw operacji służących przetwarzaniu informacji
- ma odrębną historię w etapach rozwoju, przez które każdy z nas przechodzi
- prawdopodobnie posiada źródła w historii ewolucji.
Sugerując niepełność listy typów swoich inteligencji, Gardner identyfikuje jednakże następującą ósemkę, przedstawioną poniżej w znacznym uproszczeniu:
1. językowa-zdolność używania słów i języka
2. logiczno-matematyczna - zdolność myślenia indukcyjnego i dedukcyjnego oraz rozumowania, a także używania liczb i rozpoznawania wzorów abstrakcyjnych
3. wizualno-przestrzenna - zdolność do wizualizacji obiektów i wymiarów przestrzennych oraz tworzenia wewnętrznych obrazów
4. kinestetyczna (ruchowa) - mądrość ciała i zdolność do kontrolowania ruchu fizycznego
5. przyrodnicza- zdolność pozwalająca rozróżniać, klasyfikować i posługiwać się własnościami naturalnego otoczenia
6. interpersonalna (społeczna) - zdolność komunikowania się i tworzenia relacji między osobami
7. intrapersonalna (osobista) - zdolność rozróżniania uczuć i tworzenia modeli psychicznych samego siebie
8. muzyczna- zdolność rozumienia świata poprzez rytm i melodię.
Według Gardnera każda osoba posiada wszystkie rodzaje inteligencji rozwinięte w różnym stopniu. Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia. Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach. Tworzą one niepowtarzalny profil inteligencji. Rozwojowi inteligencji wielorakich sprzyja także organizacja środowiska przedszkolnego i domowego. Także my, pedagodzy, postanowiliśmy wspomóc rozwijanie poszczególnych inteligencji u Państwa dzieci. W każdym miesiącu roku szkolnego wzbogacać będziemy kolejne inteligencje. I tak w październiku kładliśmy szczególny nacisk na inteligencję przyrodniczą, w listopadzie- logiczno- matematyczną, w grudniu- interpersonalną, w styczniu- wizualno- przestrzenną, w lutym- językową, w marcu- intrapersonalną, w kwietniu- muzyczną, a w maju- ruchową. Informacje będziecie mogli uzyskać Państwo na zebraniach w grupach, gazetce sztalugowej w przedszkolnej szatni oraz tu w Internecie.

INTELIGENCJA LOGICZNO-MATEMATYCZNA

Najczęściej spotykana u:
matematyków, naukowców, inżynierów, tropicieli zwierząt, detektywów policyjnych, prawników i księgowych.
Osoby obdarzone inteligencją matematyczną i logiczną lubią porządek, są dokładne, systematyczne i zorganizowane, działają precyzyjnie. Dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, wykorzystując gromadzone przez siebie w tym celu informacje. Często potrafią dokonywać szybkich kalkulacji w pamięci. Lubią gry i zagadki prowokujące do myślenia. Mają umiejętność porządkowania zdobytej wiedzy, dostrzegania przyczyn i skutków, tworzenia hipotez, dostrzegania wzorów. Mają racjonalne spojrzenie na życie.

Dziecko stawia pierwszy krok w rozwoju inteligencji logiczno- matematycznej, zanim jeszcze zacznie chodzić. Bierze do ręki przedmioty, bada je, poznaje związki między przyczyną i skutkiem. Poznaje także takie pojęcia jak: więcej oraz mniej. Następnie dziecko uczy się liczyć elementy i wykonywać konkretne działania matematyczne takie jak dodawanie i odejmowanie. Wyższe myślenie logiczne i matematyczne rozpoczyna się, gdy dziecko potrafi odłożyć przedmioty i wykonywać obliczenia, stosując liczby i symbole, bez potrzeby wyobrażania sobie jabłek, kredek czy cukierków. Wczesną oznaką rozwoju tego myślenia jest zamiłowanie sześcio i siedmiolatków do odnajdowania zależności między liczbami. Dzieci w tym wieku odkrywają, że 6 to jak 3 razy po 2.
Umiejętność wykorzystania logicznego myślenia do rozwiązywania problemów, jest niezbędna do odniesienia sukcesu zarówno w szkole, jak i w życiu zawodowym. I choć wydaje się to mniej oczywiste, pełni ważną rolę w życiu osobistym. Rozumujemy właściwie przez cały czas. Proces ten wydaje się nam tak naturalny, że nawet go nie zauważamy.

W jak sposób rozwijać ten rodzaj inteligencji???
ZABAWY Z MATEMATYKĄ
1. Liczenie to podstawa matematyki. Dlatego liczcie z przedszkolakiem wszystko, co tylko można: guziki przy kurtce, ziemniaki na talerzu, podskoki, czerwone samochody, ptaki na drzewie...
2. Klaskanie pomaga "namacalnie" zrozumieć ideę liczenia. Klaszczcie i liczcie jednocześnie.
3. Ważcie i mierzcie dziecko regularnie i zaznaczajcie na wykresie. Mówcie, ile urosło, o ile zwiększyło wagę...
4. Poproście dziecko, by przyniosło konkretną rzecz z ogrodu w sposób: "Skocz 4 razy do przodu, obróć się w lewo i zrób sześć kroków".
5. Matematyka to także pojęcia: dłuższy, krótszy, więcej, mniej, cięższy, lżejszy, bliżej, dalej.
6. Pozwólcie dziecku na doświadczenia.
7. Matematyka to także sortowanie i klasyfikowanie. Pozwólcie dziecku dopasowywać skarpetki pod względem koloru, oddzielać koszule od bluzek itd.
8. Cały czas rozmawiajcie o kształtach. Pisakiem klejowym można narysować kształt i posypać go np. piaskiem. Tak samo można wprowadzać cyfry - można je pisać palcem dziecku na plecach.

ZABAWY Z LICZBAMI
- Gdy dziecko zna cyfry, bawcie się w sklep albo grajcie w gry planszowe. Doskonale ćwiczą one liczenie.
- Uczcie również dziecko przy gotowaniu i pieczeniu. Pokażcie mu co się dzieje, gdy mieszacie składniki, podgrzewacie itd.
- Układajcie klocki- używajcie ich do pokazania wielkości, kształtu, położenia: na, obok, pod, za, nad; duży, większy, największy, mały, mniejszy, najmniejszy; długi, dłuższy, najdłuższy.
- Gdy bawicie się używajcie słów określających miejsce: nad, poniżej, do góry, na dół, pod, nad, w, poza, po lewej stronie, po prawej stronie, do przodu, do tyłu, w bok, przed, za.
- Bawcie się w gry porządkowe: ustawiajcie zabawki w szeregu od najmniejszej do największej.
- Konkretnych przedmiotów należy używać nie tylko przy liczeniu, ale także przy przybliżaniu wszystkich innych pojęć. Pozwólcie dziecku nacisnąć w windzie odpowiedni przycisk i liczcie mijane piętra.
- Dodawania uczcie wzmacniając naukę praktycznym wzorcem- zeskoczcie z dwóch schodków, potem z kolejnych trzech, co da razem pięć. W analogiczny sposób można uczyć odejmowania.
- Wstępem do poznania czasu może być stoper. Można wykorzystać go w wielu grach.

Opracowanie:
B. Jopich
A. Bogdzia
M. Rutkowska
M. Czaban

SPRAWOZDANIE Z AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA "DZIEŃ ZIEMI" W PRZEDSZKOLU W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ "KRAINA MARZEŃ" 18. 09. 2009r.

Wszyscy zgadzamy się, iż w XXI wieku troska o środowisko jest rzeczą niezbędną dla przetrwania ludzkości. Nie można nie doceniać roli edukacji ekologicznej w prawidłowym wychowywaniu dzieci, uczeniu jej szacunku dla przyrody i zwiększaniu świadomości ekologicznej.
Edukacja ekologiczne jest niewątpliwie procesem złożonym. Jednak poznawać ją mogą dzieci już od najmłodszych lat. Jeśli codzienna zabawa umożliwi, dzieciom bezpośredni kontakt z przyrodą, rozumienie i poznawanie jej, postrzeganie wpływu człowieka na nią wówczas oczekiwania, postawy i działania staną się naturalnym elementem ich życia.
Świat, w którym żyjemy i dorastają nasze dzieci, jest już zupełnie inny niż ten, jaki znali nasi rodzice i dziadkowie. Niewyobrażalna gospodarka ekspansyjna, ciągły pośpiech i rozwój, przyczyniają się do ogromnego zniszczenia naszego środowiska. XXI wiek, to nie tylko następna era w życiu ludzkości, ale także kolejny rozdział w ograbianej i niszczonej bezlitośnie przyrodzie. Cierpią nie tylko ludzie, coraz bardziej okaleczeni przez chemię i choroby, lecz także zwierzęta i rośliny. Ekolodzy od wielu lat wołają o pomoc dla całej planety. Może właśnie na nas, nauczycielach, po części spoczywa ciężar uczulenia i pokazania naszym pociechom czym będzie świat bez roślin, zwierząt, a w konsekwencji bez gatunku ludzkiego. Czy wreszcie człowiek jako niezwykle inteligentna i rozumna istota powie: "dosyć"?! Obudźmy się i zróbmy coś, co uchroni nasza planetę przed samozagładą.
Miesiąc wrzesień jest okazją do szczególnego zamanifestowania ekologicznych postaw. Odbywa się w tym terminie ogólnoświatowa akcja "Sprzątanie Świata". Kolejny raz nasze przedszkole bierze udział w tej szczytnej akcji.
W "Krainie Marzeń" udział w akcji poprzedzony jest wprowadzeniem w każdej grupie wiekowej tematyki kompleksowej, poświęconej zagadnieniom ochrony środowiska. Starszaki dodatkowo otrzymały plastikowe worki oraz rękawiczki i ruszyły wraz z personelem wypowiedzieć wojnę śmieciom.
Mamy nadzieję, że nasza akcja nie pójdzie w zapomnienie i wszyscy ludzie zaczną dbać o czystość wokół nas nie tylko we wrześniu!

Opracowanie:
M. Rutkowska
E. Toczydłowska
M. Czaban

GOŚCIE W PRZEDSZKOLUU

W naszym Przedszkolu po raz kolejny odbyło się spotkanie z policjantem- młodszym aspirantem panem Andrzejem Bednarkiem oraz Komendantem Straży Miejskiej w Czarnej Białostockiej panem Krzysztofem Ancypo ramach Programu "Bezpieczny Przedszkolak". Do tej wizyty dzieci przygotowywały się już wcześniej.
W bezpośredniej rozmowie z zaproszonymi gośćmi, dzieci miały okazję wzbogacić zasób wiadomości i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa, a także przećwiczyły pozycje obronną tzw. "Pozycja żółwia". Zaproszeni goście opowiadali o swojej pracy, zasadach ruchu drogowego, przestrzegali przed nierozważnym postępowaniem, które prowadzi do tragedii.
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i zadawały mnóstwo pytań, z uwagą słuchały zaproszonych gości. Po wyjściu na plac przedszkolny czekała kolejna atrakcja. Radiowóz policyjny, który wywołał mnóstwo radości i uśmiechu. Każdy przedszkolak mógł usiąść za kierownicą policyjnego auta. Następnie dzieci na czele z p. K. Ancypo udały się na skrzyżowanie, gdzie zademonstrowano sposób prawidłowego przejścia przez jezdnię. Nasze przedszkolaki doskonale wiedzą, że przez jezdnię można przechodzić tylko w wyznaczonym miejscu, w towarzystwie osoby dorosłej. Znają też niektóre znaki drogowe.
Tego rodzaju spotkania zapewne przyczynią się do zwiększenia zaufania wobec stróżów prawa, jako osób mogących pomóc dziecku w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu jego oraz innych.


Opracowanie:
A. Dąbrowska
R. Woroniecka
L. Woroniecka
E. Moczydłowska


DZIEŃ NAUCZYCIELA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Idzie ścieżynką złocista jesień i tysiąc liści w fartuszku niesie,
A w każdym liściu pani jesieni zaklętych tysiąc słońca promieni.
O jeden listek jak serce złote poproszę jasień w bukiet go wplotę
I dam go naszej pani, bo wiecie ta nasza pani najlepsza w świecieDnia 14 października 2009 r. o godzinie 10.30 w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele grup wraz ze swoimi paniami oraz zaproszeni goście - emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji. Z ich obecności cieszyliśmy się najbardziej.
Uroczystość rozpoczęła Wicedyrektor przedszkola pani Agnieszka Radkowska, która powitała przybyłych gości, a następnie złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim byłym pracownikom przedszkola oraz pracownikom czynnym zawodowo. Pani Wicedyrektor życzyła nauczycielom wielu sukcesów zawodowych i osobistych oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania, zaś emerytowanym pracownikom dobrego odpoczynku na zasłużonych emeryturach i szczęścia oraz powadzenia w życiu osobistym.
Następnie Wicedyrektor przedszkola zaprosiła wszystkich zebranych do wysłuchania części artystycznej przygotowanej przez dzieci należących do kół zainteresowań "Podlasiaczki", "Mali literaci" i "Wiolinki". Do występu dzieci przygotowywały się pod czujnym okiem pań: B. Szumowskiej, B. Czarneckiej, E. Toczydłowskiej, E. Dudek, R. Garbaczewskiej. Przedszkolaki uświetniły imprezę wierszem, piosenką i tańcem. Za swoje piękne występy otrzymywały gorące brawa i słodycze.
Na zakończenie dzieci wręczyły upominki w postaci laurek zebranym gościom.
Ten radosny dzień na długo pozostanie w naszych sercach.

Opracowanie:
E.Toczydłowska
R.Garbaczewska

MALUSZKI W PRZEDSZKOLU

Przedszkole w Czarnej Białostockiej "Kraina Marzeń" otworzyło swoje drzwi maluszkom już w ostatnim tygodniu sierpnia 2009r. Wszystkie trzylatki i czterolatki z najmłodszej grupy mogły przyjść obejrzeć przedszkole, poznać nauczycielki, dzieci, sposób spędzania czasu, nowe zabawy, atrakcje na placu przedszkolnym, jednym słowem wziąć udział w zajęciach adaptacyjnych.

Wszystkie dzieci w czasie tych dni były z rodzicami - razem raźniej! Każdy maluszek i każdy rodzic przekonywał się, że przedszkole to miejsce bezpieczne i atrakcyjne. W ciągu czterech dni świeżo upieczone przedszkolaki i ich rodzice poznali swoje panie i kolegów, dowiedzieli się jak w przedszkolu spędza się czas na zabawie, posiłkach, odpoczynku, zabawie na podwórku.

Nad wszystkim czuwała "żaba Monika", maskotka która poznawała dzieci z przedszkolnymi zwyczajami, zabawami i pląsami, witała i żegnała codziennie wszystkie "żabki".

Kiedy "naprawdę rozpoczęło się przedszkole" (1.09) smutku z powodu rozstania z mamą, tatą, czy babunią było mniej - przecież nikt nie boi się tego co już poznane!

Makuchy to zuchy! W naszym przedszkolu każdy to wie!

Rodziców przyszłych przedszkolaków zachęcamy do lektury broszury pt. :

"MOJE DZIECKO BĘDZIE PRZEDSZKOLAKIEM"

Pierwszą poważną zmianą w życiu dziecka jest przystosowanie do środowiska przedszkolnego. W tym momencie zmienia się przecież wiele w życiu malucha. Bezpieczny dom i ukochani rodzice nie są już jedynymi, z którymi się spotyka. Znajduje się teraz w nowej sytuacji, zupełnie różnej od tej domowej, dobrze mu znanej. Dziecko zaczyna funkcjonować w dwóch różnych środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym. Instytucjonalny charakter sprawowania opieki nad dzieckiem wymaga od niego pewnego podporządkowania się narzuconej mu organizacji życia, przestrzegania pewnych reguł postępowania grupowego. Dziecko musi pogodzić się z brakiem komfortu i intymności, przebywaniem w gwarze, a nawet hałasie kilka godzin dziennie. Analizując okres wstępnej adaptacji dziecka nowo przyjętego do przedszkola można stwierdzić, iż u dzieci jest to czas wielu przykrych doznań emocjonalnych, co w efekcie utrudnia przystosowanie się dziecka do przedszkola.

Dla dziecka 3-letniego moment pójścia do przedszkola to istotny przełom, który odbija się na jego dalszym życiu. Gdy ten kilkulatek adoptuje się do roli przedszkolaka- dobrze byłoby, aby tak poważna zmiana w jego życiu dokonywała się w sposób łagodny i wynikała z reguł i potrzeby natury. Dziecko na nową sytuację reaguje często: płaczem, wycofaniem, zaburzeniami w funkcjonowaniu, co może prowadzić do lęku. Dlatego też ważne jest by moment przekroczenia progu dom - przedszkole przebiegał najłagodniej w atmosferze bezpieczeństwa i otworzenia na potrzeby dziecka.

Trudności adaptacyjne trzylatków i ich przyczyny.
Adaptacja to przystosowanie do nowego środowiska, do nowych sytuacji, warunków. Dla małego dziecka takim środowiskiem jest przedszkole, gdzie zdobywa ono pierwsze doświadczenia społeczne. Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych wskazują, iż jedną z przyczyn problemów adaptacyjnych dzieci jest brak współpracy między rodziną a przedszkolem. Przedszkole jest pojmowane jako środowisko edukacyjne stymulujące możliwości rozwojowe dziecka, wspomagające jego rozwój indywidualny i tworzące korzystne warunki dla wszechstronnego rozwoju. Jednakże przedszkole może zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, tylko wtedy, gdy współdziała z rodziną. Ta współpraca wymaga zaangażowania rodziców i personelu przedszkola oraz wzajemnej korelacji działań obu stron, ponieważ dziecko musi nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości i przyswoić sobie wiele informacji organizacyjnych. Nowe otoczenie to przecież własność społeczna i przestrzeń jest tu większa i inna od domowej. Obowiązują tu nowe zasady, przez co obserwuje się u dzieci poczucie zagubienia. Trudności w adaptacji mogą wiązać się też z brakiem orientacji w zakresie organizacji pobytu i rytmie dnia przedszkolnego. Tą wiedzę dziecko posiądzie dopiero w miarę zdobywania własnych, nowych, pozytywnych doświadczeń.
Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest ważnym momentem w jego rozwoju społecznym. Kontakty z rówieśnikami i personelem umożliwiają mu poznanie norm współżycia i respektowania grupy społecznej. W tym okresie dziecko uczy się nowej dla siebie roli przedszkolaka, ponieważ instytucjonalny charakter opieki nad dziećmi, wymaga od niego pewnego podporządkowana się panującej tam organizacji. Dziecko 3-letnie przez pierwsze dni pobytu w przedszkolu jest zdezorientowane, nie wie z kim nawiązać bliższy kontakt, kto zapewni mu poczucie bezpieczeństwa i spokoju wewnętrznego. Tą osobą jest nauczycielka. Jednak sprawuje ona opiekę nad wieloma dziećmi i nie może poświęcić czasu tylko jednostce, dziecko nie zajmuje centralnej pozycji, przystosowuje się, uczy się więc nowych zachowań w sytuacjach emocjonalnie i poznawczo trudnych. Udane włączenie dziecka do grupy przedszkolnej ma także ogromne znaczenie dla dalszego jego rozwoju.Jeżeli początkowy okres pobytu dziecka w przedszkolu związany jest z przyjemnymi przeżyciami, wtedy dziecko jest pozytywni nastawione, ufne i nie reaguje lękiem na podobne sytuacje. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu można przyzwyczaić 3-latka do przedszkola i niwelować jego ewentualny stres.
Jako środowisko społeczne pełne różnorodnych bodźców przedszkole będzie spełniało swoje funkcje wychowawcze i dydaktyczne. Ale tylko wtedy, gdy dziecko będzie je postrzegało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie ? wówczas szybciej się do niego przystosuje i zniesie niedogodności życia zbiorowego.
Część dzieci przystosowuje się dość szybko, u innych okres adaptacji trwa długo, są też takie dzieci, które adoptują się do warunków przedszkolnych w późniejszym wieku. Najczęściej takie problemy pojawiają się u dzieci, które miały przykre doświadczenia w relacjach z dorosłymi, są nieśmiałe, lękliwe, miały mały kontakt z rówieśnikami, lub też ich rodzice są nadopiekuńczymi. Proces aklimatyzacji zależy także od fazy rozwojowej dziecka i jego indywidualnych zdolności adaptacyjnych.
Wiek przedszkolny to okres osiągania kolejnego stadium dojrzałości fizjologicznej organizmu i rozwoju intelektualnego, budowania podstawowych struktur osobowości, zdobywania doświadczeń społecznych dziecka, w tym i przystosowujących do życia w grupie. Przyglądanie się właściwościom rozwojowym dziecka 3-letniego uświadamia nam, jak wiele trudności i ograniczeń wynika tylko z samego procesu rozwojowego, z którym musi ono przecież poradzić sobie podczas adaptacji. Tak, więc możemy powiedzieć, że przebieg tego procesu zależy zawsze od ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka.


U dzieci 3-letnich mamy do czynienia z szeregiem właściwości rozwojowych utrudniających rozpoczynanie edukacji przedszkolnej tj.
- niski poziom autoidentyfikacji
- dominacja sfery emocjonalnej np. potrzeby bezpieczeństwa
- niski poziom kompetencji językowej
- nieznajomość środowiska, w którym dziecko ma być samodzielne przez wiele godzin
- różne umiejętności samoobsługowe, a próg stawianych wymagań przez środowisko przedszkolne jest jednakowy.

Przedszkole oczekuje, że dziecko 3-letnie powinno mieć opanowane następujące czynności samoobsługowe:
- samodzielne jedzenie łyżką,
- mycie rąk,
- czynności higieniczne przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- zdejmowane i ubieranie podstawowych części garderoby,
- rozpoznawanie swoich rzeczy wśród innych,
- wycieranie nosa,
- znajomość swojego imienia i nazwiska.

Do przedszkola przychodzą dzieci z bardzo zróżnicowanym zasobem umiejętności samoobsługowych i nie jest to spowodowane ich poziomem rozwoju psychoruchowego, lecz systemem wychowania w rodzinie.
Podsumowując dla wielu dzieci pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem przykrych napięć emocjonalnych, utrudniających im przystosowanie. Jednak przedszkole jest właściwym środowiskiem do uczenia życia dziecka w społeczności. Dziecko szybciej się do niego adaptuje i zniesie niedogodności, gdy będzie go postrzegało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie i swoich rodziców.
Rady dla rodziców: "Jak ułatwić dziecku start w przedszkolu"
- W początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej (nie po 11 godzinach), ponieważ trzylatek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wdaje mu się bardzo długi.
- Nie mówimy dziecku, że przyjdziemy po nie wcześniej, kiedy to jest niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, nie składamy obietnic, których nie możemy wypełnić.
- Nigdy nie straszymy dziecka przedszkolem.
- Stosujemy w przedszkolu krótkie pożegnanie. Kiedy je przedłużamy, dzieci cierpią dłużej.
- Pozwalamy dziecku zabrać cząstkę domu do przedszkola (np. przytulankę).
- Wdrażamy dziecko do przestrzegania umów i zasad.
- Przyzwyczajamy do samoobsługi, pozwalamy dziecku samemu załatwić potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się.
- Przygotowujemy dziecku wygodny strój do samodzielnego ubierania się, który można pobrudzić pastelami czy farbami.
- Nie okazujemy dziecku własnych rozterek zostawiając je w przedszkolu, gdyż maluszkowi udzieli się nasz nastrój.

Jeszcze kilka rad dla rodziców najmłodszych przedszkolaków: - pożegnaj sie z dzieckiem jeszcze w szatni, serdecznie, ale nie przedłużaj pożegnania, ustalcie kiedy po niego przyjdziesz,
- gdy dziecko płacze spróbuj z nim porozmawiać, jeżeli się nie uspokaja przekaż je nauczycielce, dziecko podświadomie szuka ciepła i przytulone przez nauczycielkę nabiera do niej zaufania- nie martw się często po wyjściu mamy dziecko zajmuje się zabawą i zapomina o płaczu,
- nie zabieraj płaczącego dziecka do domu, w przeciwnym wypadku możesz pożegnać się z przedszkolem do przyszłego roku,
- nie strasz dziecka wypowiedziami typu:
Jak nie przestaniesz płakać to po ciebie nie przyjdę!
Nie będziesz spał, nie bój się!
- jeśli masz jakieś wątpliwości, porozmawiaj z nauczycielką (ale nie przy dziecku), wspólnie znajdziecie rozwiązanie,
- nie mów przy dziecku czego nie lubi jeść, może odpowiednio zmotywowane, w grupie, będzie zjadało mniej lubiane posiłki co będzie pożyteczne dla jego rozwoju- chyba, że jest na coś uczulone,
- ubranie twojego dziecka powinno być wygodne i dostosowane do jego możliwości i panujących warunków atmosferycznych- buty wsuwane, spodnie na gumce bez zbędnych guzików i sprzączek,
- pamiętaj o ubraniu na zmianę, gdy dziecko się zmoczy (np. przy jedzeniu, malowaniu itp.) na pewno lepiej będzie się czuło w swoich rzeczach.
A przede wszystkim Drogi Rodzicu pamiętaj- wybierając przedszkole dla swego dziecka zapewniasz mu lepszy start w szkole.

Opracowanie:
Nauczycielki Maluszków

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego